Відкриття приватного закладу дошкільної освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Норматина база

Поняття закладу дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинні бути забезпечені педагогічними працівниками чи іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Типи закладів дошкільної освіти

Відповідно до потреб громадян України створюються такі заклади дошкільної освіти:

 • заклад дошкільної освіти (ясла) для дітей віком від одного до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до семи (восьми) років. Заклади дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;
 • будинок дитини - заклад дошкільної освіти системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;
 • заклад дошкільної освіти (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи, восьми) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;
 • заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

Порядок реєстрації

Заклад дошкільної освіти діє на підставі статуту. Фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність, діють на підставі власних положень про них.
Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).
Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

Приватний дошкільний навчальний заклад повинен відповідати вимогам:

Розробити установчі документи та здійснити реєстраційні дії.
Установчі документи розробляються відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", Положення про заклад дошкільної освіти, що затверджується Кабінетом Міністрів України, інших нормативно-правових актів.
Приміщення, у якому хочуть відкрити приватний дитячий дошкільний навчальний заклад, повинне відповідати Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року № 234, який визначає санітарно-епідеміологічні вимоги до дошкільних навчальних закладів усіх форм власності (створених у тому числі в житлових та нежитлових приміщеннях), виконання яких дозволяє створити нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.
Підготовка навчально-методичної та матеріально-технічної бази.
Погодження відповідності приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам охорони праці.
Для отримання погодження необхідно мати наступні документи:

 • Акт про проходження перевірки від Державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • Акт про проходження перевірки від Управління Держпраці;
 • Акт про відповідність вимогам правил пожежної безпеки від Управління МНС

Робочий навчальний план
Укладений план необхідно затвердити в районному відділи освіти робочий навчальний план
Отримання ліцензії
Звернутися до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з документами для отримання ліцензії.
Для отримання ліцензії необхідні документи:

 • Заява про отримання ліцензії
 • Копія установчих документів юридичної особи
 • Копія документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на термін не менше трьох років
 • Копія документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки, нормам охорони праці.
 • Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення, освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання базового компонента шкільної освіти
 • Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента шкільної освіти
 • Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (Документа про вищу педагогічну освіту)
 • Опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності у двох екземплярах)

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх наявності ухвалює відповідне рішення. У разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду заяви про отримання ліцензії, орган ліцензування ухвалює рішення про видачу ліцензії. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Завершальний етап це формування штатного розпису та залучення професійних педагогічних кадрів.