Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Dmytro.perepelytsia.

Нормативна база

Порядок встановлення та внесення плати за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі в розмірах, визначених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або підприємствами, організаціями та установами, які перебувають у державній (комунальній) власності і мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади.

Розмір плати за поданням дошкільного навчального закладу встановлюють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади, один раз на рік з урахуванням матеріального стану сім'ї та режиму роботи закладу. Вони можуть установлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, підприємств, організацій, установ (пункт 2.2 глави 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (далі - Порядок).

Порядок плати за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі

Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

Якщо представлені батьками документи викликають сумнів щодо їх достовірності, керівник дошкільного навчального закладу може зробити запит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, плата з них справляється за весь період, на який батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік та місяці поточного року.

Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється.

З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі, визначеному місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або підприємствами, організаціями та установами, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладах" батьки або особи, які їх замінюють, щомісяця вносять плату в розмірі 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї за утримання одного вихованця у загальноосвітній школі-інтернаті, спеціалізованій школі-інтернаті I-III ступенів (крім загальноосвітніх закладів Міністерства культури і мистецтв), загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі соціальної реабілітації.

У разі відрахування вихованця з інтернатного навчального закладу (унаслідок зміни місця проживання або з інших причин) внесена за його утримання плата підлягає поверненню за відповідну кількість днів даного місяця. При переведенні вихованця з одного інтернатного закладу до іншого внесена плата враховується при пред'явленні документа про сплату.

За час відсутності вихованця в інтернатному навчальному закладі більше трьох днів поспіль (у зв'язку з канікулами, хворобою тощо) плата не справляється.

За час перебування вихованців у недільні та святкові дні у батьків або осіб, які їх заміняють, плата за їх утримання за ці дні не враховується в наступних платежах.

Списання безнадійної до стягнення заборгованості з батьківської плати проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством.

Рішення про звільнення від плати на поточний рік не може бути підставою для списання заборгованості, яка склалася раніше.

Документи, необхідні для визначення розміру батьківської плати

Документи, необхідні для визначення розміру батьківської плати (довідки про доходи кожного члена сім'ї за минулі шість календарних місяців, видані за місцем отримання доходів, та довідки про склад сім'ї, видані житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами), подаються директору закладу разом із заявою.

З осіб, які не представили довідок про доходи сім'ї за минулі шість календарних місяців, плата справляється у максимальному розмірі. Максимальний розмір батьківської плати в інтернатних навчальних закладах визначається середньомісячними витратами в минулому році на поточне утримання одного вихованця у даному закладі без урахування витрат на заробітну плату нарахувань на неї та навчальних витрат.

Зменшення розміру, або звільнення від плати за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі

Розмір плати зменшується на 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. При зменшенні на 50 % батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.

Плата з батьків не справляється за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в інших випадках передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, діти з інвалідністю, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, тощо).

Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, а також батьки дітей та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту.

Плата за утримання вихованців в інтернатних навчальних закладах не справляється з одиноких матерів (батьків), які виховують дитину без батька (матері), у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах, у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціалізованих школах-інтернатах II-III ступенів (у загальноосвітніх закладах Міністерства культури і мистецтв - I-III ступенів) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів для розвитку здібностей, обдарованості і таланту дітей, фізичної культури і спорту, військових та з посиленою військово-фізичною підготовкою, училищах олімпійського резерву та фізичної культури і спорту, в інших випадках, передбачених законодавством України (батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, тощо) (пункт 3.4 глави 3 Порядку).

Розмір плати за перебування дітей в інтернатних навчальних закладах зменшується:

  • на 50 % батькам, які працюють і проживають на лінійних станціях і перегонах;
  • на 20 % батькам учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які проживають у сім'ях, але харчуються та одягаються за рахунок держави.

Засновники (власники) інтернатних навчальних закладів можуть у виняткових випадках звільняти батьків від плати за утримання дітей у цих інтернатних навчальних закладах повністю або частково (до 50 %) у межах 25 % від загальної кількості вихованців, які мають батьків (пункт 3.13 глави 3 Порядку)..

Звільнення батьків від плати за утримання дітей в інтернатних навчальних закладах проводиться щорічно, але не більше ніж на навчальний рік.

Порядок зменшення розміру, або звільнення від плати за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі

Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися впродовж року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами) (пункт 2.5 глави 2 Порядку).