Відмінності між версіями «Працевлаштування біженців в Україні»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] [http://zakon2.rada....)
 
(Перелік посад, які іноземці не можуть обійняти)
 
(Не показані 6 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#n2 Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#n2 Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закон України "Про зайнятість населення"]
  
[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
+
== Право шукачів захисту, біженців, та осіб, які потребують додаткового захисту, на працевлаштування ==
 +
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,''' користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 стаття 26 Конституції України]).'''
  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011 Конвенція про статус біженців]
+
'''''Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства.''''' Тож [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Отримання_статусу_біженця_або_особи,_яка_потребує_додаткового_захисту&oldid=15809#.D0.A5.D1.82.D0.BE_.D0.BC.D0.B0.D1.94_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0. особи, яких визнано біженцями, та особи, яким надано додатковий захист], користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, зокрема у сфері працевлаштування ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17/#n234 стаття 14 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"]).
  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_363 Протокол щодо статусу біженців]
+
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_%D1%8F%D0%BA%D0%B0 Особи, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту], (надалі за текстом – шукачі захисту) мають право на тимчасове працевлаштування ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 частина 1 статті 13 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"]).
  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
+
== Порядок працевлаштування ==
 +
Державна міграційна служба України організовує роботу з сприяння у працевлаштуванні шукачів захисту, біженців та осіб. Які потребують додаткового захисту ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17/paran321#n321 пункт 15 частини 2 статті 27 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"]).
  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»]
+
Міністерство соціальної політики України забезпечує надання у разі можливості шукачам захисту, біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, допомогу у працевлаштуванні, забезпечують призначення біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, грошової допомоги, пенсії, інших видів соціального забезпечення ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/3671-17/paran361#n361 частина 3 статті 29 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"]).
  
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»]
+
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n36 частини 4 статті 3 Закону України "Про зайнятість населення"] іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, '''мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.'''
  
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закон України «Про зайнятість населення»]
+
Таким чином, українські роботодавці мають право використовувати працю біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, '''''без оформлення відповідного дозволу в державній службі зайнятості,''''' на підставі підтверджуючих правовий статус таких осіб документів та виключно в межах дії цих документів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n385 пункт 2 частини 6 статті 42 Закону Україні "Про зайнятість населення"]).
  
[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 Закон України «Про міжнародне приватне право»]
+
Проте виключення з вищезазначеного положення не стосується шукачів захисту. '''Прийняття шукачів захисту на роботу здійснюється на підставі дозволу на застосування праці іноземців''' та осіб без громадянства ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n36 частина 4 статті 3 Закону України "Про зайнятість населення"]). '''Саме роботодавець отримує дозвіл''' для таких категорій осіб ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n792 пункт 3 частини 1 статті 42<sup>1</sup> Закону України "Про зайнятість населення"]).
  
== Визначення поняття біженець ==
+
'''Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу Державної служби зайнятості України, такі документи:'''
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»], '''''біженець''''' – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
+
# заява за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 
 
Зазвичай біженці походять з країн, де відбуваються порушення прав людини. Джерелами таких порушень можуть бути урядові та неурядові групи впливу. В Україні перебуває чимало біженців з Афганістану та африканських країн,а також із країн СНД.
 
 
 
Відповідно до пункту 2 статті 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»] іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або яким надано притулок в Україні, вважаються такими, які постійно проживають на території України з моменту визнання біженцем в Україні або надання притулку в Україні. '''Постійне проживання на території України біженців підтверджується посвідченням біженця.'''
 
 
 
У статті 14 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»] зазначено, що особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України.
 
 
 
== Порядок працевлаштування іноземців, яких визнано в Україні біженцями ==
 
 
 
Відповідно до частини 3 статті 17 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011 Конвенції про статус біженців], договірні держави прихильно поставляться до можливості зрівняти права всіх біженців щодо роботи за наймом з правами громадян.
 
 
 
'''[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] гарантує, що іноземці та особи без громадянства, які  перебувають в Україні на законних підставах,''' користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
 
 
 
'''''Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства.'''''
 
 
 
Так, стаття 8 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України] передбачено, зокрема, що трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 Закону України «Про міжнародне приватне право».]
 
 
 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, організовує роботу за сприяння у працевлаштуванні особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 
 
 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, забезпечує надання у разі можливості особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання їх біженцем або особою, яка потребує тимчасового захисту, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, допомогу у працевлаштуванні, забезпечують призначення особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, грошової допомоги, пенсії, інших видів соціального забезпечення та грошової допомоги особам, яким надано тимчасовий захист.
 
 
 
'''Відповідно до частини 4 статті 3 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»]''' іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, '''мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.'''
 
 
 
Без передбаченого статтею 42 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»] на застосування праці іноземців та осіб без громадянств здійснюється працевлаштування іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну (пункт 2 частини 6 статті 42 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»]).
 
 
 
Таким чином, українські роботодавці мають право використовувати працю біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, '''''без оформлення відповідного дозволу в державній службі зайнятості,''''' на підставі підтверджуючих правовий статус таких осіб документів та виключно в межах дії цих документів.
 
 
 
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
 
 
З порядком працевлаштування іноземців та осіб без громадянства детально можна ознайомитися за посиланням: [[Порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства]]
 
 
 
Проте на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, р'''оботодавець отримує дозвіл''' для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (пункт 3 частини 1 статті 42<sup>1</sup> [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»]).
 
 
 
Статтею 42<sup>2</sup>) [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»] визначено перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії.
 
 
 
'''Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:'''
 
 
 
# заява за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів Українивід 15 листопада 2017 р. № 858, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 
 
# копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
# копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
# кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 
# кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
# копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
+
# копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n807 частина 1 статті 42<sup>2</sup> Закону України "Про зайнятість населення"]).
  
'''Для працевлаштування осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,роботодавець додатково подає такі документи''' – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.
+
'''Для працевлаштування шукачів захисту, роботодавець додатково подає такі документи''' – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n807 пункт 5 частини 2 статті 42<sup>2</sup> Закону України "Про зайнятість населення"])..
  
'''Видача та продовження дії дозволу''' на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно (стаття 42<sup>4</sup> [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»]).
+
'''Видача та продовження дії дозволу''' на застосування праці шукачів захисту здійснюються безоплатно ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n837 частина 5 статті 42<sup>4</sup> Закону України "Про зайнятість населення"]).
  
Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про скасування дозволу якщо територіальним органом або підрозділом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийнято рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту(стаття 42<sup>10</sup> [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»]).
+
Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу Державної служби зайнятості України, про скасування дозволу якщо територіальним органом Державної міграційної служби Україні прийнято рішення про шукача захисту біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n893 пункт 3 частини 1 статті 42<sup>10</sup> Закону України "Про зайнятість населення"]).
  
'''Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл у разі: '''
+
'''Територіальний орган Державної служби зайнятості України скасовує виданий дозвіл у разі:'''
* невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
+
* невикористання шукачем захисту права на оскарження рішення територіального органу Державної міграційної служби України про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
* у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (стаття 42<sup>10</sup> [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»]).
+
* у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n893 пункт 7 частини 2 статті 42<sup>10</sup> Закону України "Про зайнятість населення"]).
  
Про анулювання дозволу на використання праці іноземця територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції протягом трьох робочих днів повідомляє органи міграційної служби та державної прикордонної служби з використанням міжвідомчої інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи або за відсутності можливості використання зазначеної системи надсилає їм письмове повідомлення.
+
Про анулювання дозволу на використання праці іноземця територіальний орган Державної служби зайнятості України протягом '''трьох робочих днів''' повідомляє органи міграційної служби та державної прикордонної служби з використанням міжвідомчої інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи або за відсутності можливості використання зазначеної системи надсилає їм письмове повідомлення.  
  
== Перелік посад, які відповідно до чинного законодавства біженці не можуть обійняти ==
+
З порядком працевлаштування іноземців та осіб без громадянства детально можна ознайомитися за посиланням: [[Порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства]]
* виборні посади у центральних та місцевих органах влади
 
* посади на державній службі
 
* посади  пов’язані із володінням інформацією, яка становить державну таємницю.
 
 
 
== Переваги працевлаштування біженця для роботодавця ==
 
  
Як і при прийнятті на роботу будь-якого нового співробітника, працевлаштування біженця становить певний ризик для роботодавця.
+
== Перелік посад, які іноземці не можуть обійняти ==
 +
Шукачі захисту, біженці та особи, які потребують додаткового захисту, не можуть обіймати виборні посади у центральних та місцевих органах влади, посади на державній службі, а також посади пов’язані із володінням інформацією, яка становить державну таємницю.
  
# Проте, багато біженців володіє іноземними мовами, багато для кого такі мови є рідними – це становить пряму ділову вигоду для роботодавця.
+
Так, наприклад, '''іноземці не можуть обіймати такі посади''':
# Специфічний зовнішній вигляд біженця може становити можливість для розбиття стереотипів або сприяти формуванню міжнародного та егалітарного іміджу компанії.
+
* державних службовців ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n300 стаття 21 Закону України "Про державну службу"]);
# Працевлаштування біженців сприятиме підтримці прав тих осіб, які, можливо, зазнали травми у житті, що своєю чергою просуває соціальну відповідальність бізнесу.
+
* суддів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19# частина 1 статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"]);
# Працевлаштування біженця сприяє корпоративній соціальній відповідальності компанії.
+
* митників ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4495-17#n4252 стаття 570 Митного кодексу України]);
# Працевлаштування біженця не несе жодних додаткових витрат для роботодавця, які б випливали з юридичного статусу таких осіб.
+
* поліцейських ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n98 стаття 17 Закону України "Про Національну поліцію"]);
 +
* кадрового складу Служби безпеки України ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#n97 стаття 19 Закону України "Про службу безпеки України"]);
 +
* прокурорів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n251 стаття 27 Закону України "Про прокуратуру"]);
 +
* нотаріусів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#o29 стаття 3 Закону України "Про нотаріат"]) та інші.  
  
 
== Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість ==
 
== Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість ==
 
+
Частиною 5 статті 53 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/#n564 Закону України «Про зайнятість населення»] передбачена відповідальність у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця з наступних '''підстав:'''
Статтею 53 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України «Про зайнятість населення»] передбачена відповідальність у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця з наступних '''підстав:'''
 
 
* на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у '''двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати,''' встановленої на момент виявлення порушення;
 
* на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у '''двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати,''' встановленої на момент виявлення порушення;
 
* на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у '''десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати''', встановленої на момент виявлення порушення.
 
* на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у '''десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати''', встановленої на момент виявлення порушення.
 
 
[[Категорія:Трудове право]]
 
[[Категорія:Трудове право]]
 
[[Категорія:Іноземці/особи без громадянства]]
 
[[Категорія:Іноземці/особи без громадянства]]
 
[[Категорія:Біженці]]
 
[[Категорія:Біженці]]

Поточна версія на 15:00, 2 квітня 2020

Нормативна база

Право шукачів захисту, біженців, та осіб, які потребують додаткового захисту, на працевлаштування

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (стаття 26 Конституції України).

Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства. Тож особи, яких визнано біженцями, та особи, яким надано додатковий захист, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, зокрема у сфері працевлаштування (стаття 14 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту").

Особи, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, (надалі за текстом – шукачі захисту) мають право на тимчасове працевлаштування (частина 1 статті 13 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту").

Порядок працевлаштування

Державна міграційна служба України організовує роботу з сприяння у працевлаштуванні шукачів захисту, біженців та осіб. Які потребують додаткового захисту (пункт 15 частини 2 статті 27 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту").

Міністерство соціальної політики України забезпечує надання у разі можливості шукачам захисту, біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, допомогу у працевлаштуванні, забезпечують призначення біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, грошової допомоги, пенсії, інших видів соціального забезпечення (частина 3 статті 29 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту").

Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України "Про зайнятість населення" іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Таким чином, українські роботодавці мають право використовувати працю біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, без оформлення відповідного дозволу в державній службі зайнятості, на підставі підтверджуючих правовий статус таких осіб документів та виключно в межах дії цих документів (пункт 2 частини 6 статті 42 Закону Україні "Про зайнятість населення").

Проте виключення з вищезазначеного положення не стосується шукачів захисту. Прийняття шукачів захисту на роботу здійснюється на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (частина 4 статті 3 Закону України "Про зайнятість населення"). Саме роботодавець отримує дозвіл для таких категорій осіб (пункт 3 частини 1 статті 421 Закону України "Про зайнятість населення").

Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу Державної служби зайнятості України, такі документи:

  1. заява за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
  2. копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
  3. кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
  4. копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем (частина 1 статті 422 Закону України "Про зайнятість населення").

Для працевлаштування шукачів захисту, роботодавець додатково подає такі документи – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні (пункт 5 частини 2 статті 422 Закону України "Про зайнятість населення")..

Видача та продовження дії дозволу на застосування праці шукачів захисту здійснюються безоплатно (частина 5 статті 424 Закону України "Про зайнятість населення").

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу Державної служби зайнятості України, про скасування дозволу якщо територіальним органом Державної міграційної служби Україні прийнято рішення про шукача захисту біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (пункт 3 частини 1 статті 4210 Закону України "Про зайнятість населення").

Територіальний орган Державної служби зайнятості України скасовує виданий дозвіл у разі:

  • невикористання шукачем захисту права на оскарження рішення територіального органу Державної міграційної служби України про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (пункт 7 частини 2 статті 4210 Закону України "Про зайнятість населення").

Про анулювання дозволу на використання праці іноземця територіальний орган Державної служби зайнятості України протягом трьох робочих днів повідомляє органи міграційної служби та державної прикордонної служби з використанням міжвідомчої інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи або за відсутності можливості використання зазначеної системи надсилає їм письмове повідомлення.

З порядком працевлаштування іноземців та осіб без громадянства детально можна ознайомитися за посиланням: Порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Перелік посад, які іноземці не можуть обійняти

Шукачі захисту, біженці та особи, які потребують додаткового захисту, не можуть обіймати виборні посади у центральних та місцевих органах влади, посади на державній службі, а також посади пов’язані із володінням інформацією, яка становить державну таємницю.

Так, наприклад, іноземці не можуть обіймати такі посади:

Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість

Частиною 5 статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» передбачена відповідальність у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця з наступних підстав:

  • на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
  • на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.