Правовий режим земель житлової та громадської забудови

Матеріал з WikiLegalAid


Нормативна база

Визначення та класифікація земель житлової та громадської забудови

Стаття 19 Земельного кодексу України визначає поділ всіх земель України за цільовим призначенням на дев'ять категорій. Серед них важливе місце займають землі житлової та громадської забудови, яким присвячена Глава 6 Земельного кодексу України (статті 38-42).

До земель житлової та громадської забудови, відповідно до п. 14.1.78 Податкового Кодексу України, належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування.

Секцією В Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» передбачено, що до земель житлової та громадської забудови відносять, зокрема, наступні види земель:

Так, землі житлової забудови - це землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва). До них належать землі:

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
02.02 Для колективного житлового будівництва
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів
02.06 Для колективного гаражного будівництва
02.07 Для іншої житлової забудови
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

Землі громадської забудови - це землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування. Вони включають наступні види земель:

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення


З детальним переліком основних груп будинків та приміщень громадського призначення можна ознайомитися в додатку А ДБН В 2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення".

Межа населених пунктів – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію відповідного населеного пункту від інших територій.

Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва

Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах визначених норм (в селах - 0,25 га, селищах - 0,15 га та містах - 0,10 га). Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами.

Право на приватизацію присадибних земельних ділянок мають громадяни України, що раніше не здійснювали приватизації земельних ділянок за даним видом використання. При чому, не передбачено можливість приватизації окремо земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та окремо - для будівництва та обслуговування господарських споруд. Уся ділянка має бути єдиною та має назву - "присадибна земельна ділянка" і підлягає загальному обмеженню граничного розміру безоплатної приватизації.

Додатково - Порядок отримання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража
Додатково - Порядок безоплатного отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів

Житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.

Земельні ділянки багатоквартирних будинків

Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.

Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.

Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації.

У разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на земельну ділянку, на якій розташовано такий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкова територія, зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку.

Додатково - Порядок користування прибудинковою територією багатоквартирного будинку
Додатково - Земельні ділянки багатоквартирних будинків