Відмінності між версіями «Права споживачів та їх захист»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база: == * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачі...)
 
 
(Не показані 11 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
== Нормативна база ==
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачів»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України "Про захист прав споживачів"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів (із змінами та доповненнями) від 06.09.2005 року № 2809-IV]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07 Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. N 104, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2007 р. за N 1257/14524]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03 Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами (із змінами), затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. N 185, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  23 липня 2003 р. за N628/7949]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07 Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02 Правилах торгівлі на риках (із змінами),  затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 р. N 57/188/84/105,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 р. за N 288/6576]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03 Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами (із змінами), затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року № 185]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02 Правилах торгівлі на риках (із змінами), затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0005700-96 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року № 5 "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів"]
 
== Визначення поняття "споживач" ==
'''''Споживач''''' - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (стаття 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).


== Права споживачів ==
== Права споживачів ==
Згідно статті 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text Закону України "Про захист прав споживачів"] (далі - Закон) споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб '''мають право на:'''


Згідно статті 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 ЗУ "Про захист прав споживачів"] споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб '''мають право на:'''
1) захист своїх прав державою;
# захист своїх прав державою;
# належну якість продукції та обслуговування;
# безпеку продукції;
# необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
# відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
# звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
# об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).


== Що зобов’язаний зробити споживач під час придбання, замовлення або використання продукції? ==
2) належну якість продукції та обслуговування;


'''Споживач зобов’язаний:'''
3) безпеку продукції;
# перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
# в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
# користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
# з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду (стаття 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України «Про захист прав споживачів»]).


== Права споживачів в разі придбання товару неналежної якості ==
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";


Згідно статті 8 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 ЗУ "Про захист прав споживачів"] при придбанні товару неналежної якості споживач має право:
4'''<sup>-1</sup>''') обслуговування державною мовою відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"];
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
# пропорційного зменшення ціни;
# безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
# відшкодування витрат на усунення недоліків товару.<br />


Для непродовольчих товарів, що перебували у використанні - задовольняються  вимоги Споживача за згодою продавця.
5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;


=== Коли можна обміняти товар: ===
6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
* протягом гарантійного терміну (наявний у гарантійному талоні)


=== Права Споживача в разі виявлення недоліків товару протягом  встановленого гарантійного терміну з вини виробника : ===
7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
* розірвання контракту/угоди і повернення коштів, які були витрачені на покупку,
* на заміну товару на такий самий, або аналогічний, якщо є в наяваності у продавця.<br />


Якщо  товар потребує підтвердження виникнення недоліків  потрібна експертиза.<br />
== Обов'язки споживача під час придбання, замовлення або використання продукції ==
'''Споживач зобов'язаний:'''
# перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
# в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
# користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
# з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду Закону.


=== Строки для заміни товару [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 ч.6 ст.8]: ===
== Придбання товару неналежної якості ==
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, <u>має право вимагати</u>:<br />
* за наявності товару – негайно
# пропорційного зменшення ціни;
* у разі перевірки якості товару - 14 денний термін.
# безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
* у разі відсутності товару – 2 місячний строк з моменту подання заяви<br />
# відшкодування витрат на усунення недоліків товару (стаття 8 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).<br />
Для непродовольчих товарів, що перебували у використанні - задовольняються вимоги споживача за згодою продавця.<br />


=== Безоплатне усунення недоліків товару: ===
Товар неналежної якості підлягає обміну протягом '''''гарантійного строку''''' (строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг), який зазначається в <u>паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі</u>, що додається до продукції.
* протягом 14 днів з дати його пред’явлення<br />


=== Примітка: ===
=== Права споживача у разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника: ===
у разі гарантійного ремонту – на письмову вимогу споживача, на час ремонту йому видається аналогічний товар.  
* розірвання договору і повернення коштів, які були витрачені на покупку,
За кожний день затримки виконання вимоги Споживача (надання аналогічного товару, усунення недоліків) сплачується  неустойка 1 відсоток вартості товару.<br />
* на заміну товару на такий самий, або аналогічний, якщо є в наяваності у продавця.<br />
За необхідності наявність істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару підтверджується ''висновком експертизи'', яка повинна бути організованою продавцем (виконавцем, виробником) <u>у триденний строк</u> з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції.<br />
Експертиза проводиться ''за рахунок продавця (виконавця, виробника)''. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку (абзац другий частини четвертої стаття 17 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).<br />


=== Строки пред’явлення вимоги після закінчення гарантійного терміну: ===
'''Строки виконання вимоги заміни товару:'''
* протягом установленого строку служби
* за наявності товару – негайно;
* протягом 10 років , якщо строк служби не встановлено в разі виявлення недоліків з вини виробника
* у разі перевірки якості товару -  14 денний термін або за домовленістю;
''Якщо вимогу не задоволено протягом 14 днів, можна предявити інші вимоги  відповідно до ч. 1 ст.8''
* у разі відсутності товару – 2-місячний строк з моменту подання заяви (частина шоста стаття 8 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).
 
=== Куди звертатись ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 ч.3 ст. 8]): ===
 
за вибором Споживача до продавця за місцем купівлі товару, виробника або підприємства, що задовольняє ці вимоги за місцем знаходження споживача


=== Безоплатне усунення недоліків товару ===
Недоліки товару, пред'явлені споживачем, повинні бути усунуті ''протягом чотирнадцяти днів'' з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.<br />
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.
'''Строки  пред'явлення вимоги після закінчення гарантійного терміну:'''<br />
* протягом установленого строку служби;
* протягом 10 років, якщо строк служби не встановлено в разі виявлення недоліків з вини виробника.<br />
''Якщо вимогу споживача не задоволено протягом 14 днів, споживач має право пред'явити інші вимоги встановлені частиною першою статті 8 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"].''


== Умови обміну/повернення товару належної якості ==
== Умови обміну/повернення товару належної якості ==
 
'''Права споживачів при придбанні непродовольчого товару належної якості:'''<br />
=== Права споживачів при придбанні непродовольчого товару належної якості (ст.9): ===
* обміняти товар належної якості на аналогічний, якщо куплений товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням;
* обміняти товар належної якості на аналогічний, якщо куплений товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням;
* придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, якщо відсутній аналогічний товар;
* придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, якщо відсутній аналогічний товар;
Рядок 80: Рядок 76:
* розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.<br />
* розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.<br />


=== Строк обміну : ===
'''Строк обміну:''' протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.<br />
* протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.<br />
'''Умови обміну:'''
 
* якщо товар не використовувався  
=== Умова обміну: ===
* якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики,
* якщо товар не використовувався;
* збережено розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.<br />
* збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики;
{| class="wikitable"
* збережено розрахунковий документ з датою продажу.<br />
|-
 
| '''''Важливо!''''' Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) затверджені [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF постановою  Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"].  
Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) затверджені [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF постановою  КМУ від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»].  
|}


=== Права Споживача при розірванні договору купівлі-продажу: ===
=== Права споживача при розірванні договору купівлі-продажу: ===
* розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі.  
* розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі.  
* гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору,  
* гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору,  
Рядок 96: Рядок 92:


== Добровільний порядок вирішення питання в разі порушення прав споживача ==
== Добровільний порядок вирішення питання в разі порушення прав споживача ==
=== Куди звертатись: ===
→ до продавця за місцем купівлі товару; <br />
→ виконавця робіт;<br />
→ до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні ([http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_Terorganiv/139/ контакти територіальних органів]) в разі відмови продавця, виробника задовольнити вимоги споживача.
=== Перелік необхідних документів: ===
* усна чи письмова вимога;
* розрахунковий документ з позначкою про дату продажу;
* технічний паспорт (в разі гарантійного терміну з позначкою про дату продажу).<br />
[[Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг]]


=== Куди звертатись: ===
== Вимоги до інформації про продукцію ==
'''Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію''', що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).<br />
 
'''Інформація про продукцію повинна містити:'''


* до продавця за місцем купівлі товару;  виконавця робіт.
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
* до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів у відповідному регіоні  в разі відмови продавця, виробника задовольнити вимоги Споживача.


=== Які документи необхідні для розгляду вимоги ( [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 ч.11 ст.8]): ===
3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;


* усна чи письмова вимога;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
* розрахунковий документ з позначкою про дату продажу;
* технічний паспорт ( в разі гарантійного терміну з позначкою про дату продажу ).


=== Адреси для звернення споживачів ===
5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;
* Вінницька область
21100, м. Вінниця, Хмельницке шосе, 7, тел.: (0432) 39–9955
* Луцька область
43016, м. Луцк, ул. Ковельска, 8, тел.: (0332) 72–4826
* Дніпропетровська обл.
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Баррикадна, 23, тел.: (0562) 744–0946
* Донецька область
83055, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184, тел.: (062) 338–1350
* Житомирська область
10014, м. Житомир, вул. Черняховського, 3, тел.: (0412) 41–8986
* Закарпатська область
88000, г. Ужгород, пл. Петефи, 14, тел.: (0312) 61–6374
* Запоріжська область
69093, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 9, тел.: (0612) 64–7512
* Івано-Франківска область
76000, м. Івано–Франківськ, вул. Шашкевича, 6, тел.: (03422) 2–4866
* Кіровоградська область
25006, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 2, тел.: (0522) 22–2653
* Київска область
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6, тел.: (044) 279–9262
* Луганська область
91021, м. Луганськ, вул. Тімірязева, 50, тел.: (0642) 58–5912
* Львівська область
79000, м. Львів, вул. Чайковського, 20, тел.: (0322) 72–2863
* Миколаївська область
54001, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 58, тел.: (0512) 36–8344
* Одеська область
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.: (0482) 22–6168
* Полтавська область
36011, м. Полтава, вул. Пушкіна, 16, тел.: (0532) 56–5634
* Рівенска область
33028, м. Рівне, вул. Сімона Петлюри, 5, тел.: (0362) 22–1423
* Сумська область
40007, м. Суми, вул. Харьківська, 101, тел.: (0542) 33–3487
* Тернопільська область
46001, м. Тернопіль, бул. Шевченко, 11, тел.: (0352) 52–3216
* Харьківська область
61022, м. Харьків, вул. Сумська, 45, тел.: (057) 700–3968
* Херсонська область
73000, м. Херсон, вул. Белинского, 15, тел.: (0552) 24–6052
* Хмельницька область
29000, м. Хмельницький, вул. Грушевского, 87, тел.: (0382) 76–2929
* Черкаська область
18008, м. Черкаси, вул. Крупської, 56, тел.: (0472) 45–6205
* Черновицкая область
58000, г. Черновцы, ул. М. Заньковецкой, 4, тел.: (0372) 55–3189
* Чернігівська область
14005, м. Чернігів, пр. Мира, 49а, тел.: (04622) 7–4884
* м. Київ
04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 29а, тел.: (044) 417–2127


== Права Споживача на відшкодування шкоди, завданої внаслідок товарів, робіт, послуг ==
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;


[[Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг]]
6'''<sup>-1</sup>''') виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника


7) дату виготовлення;


8) відомості про умови зберігання;


== Яку інформацію про продукцію повинен надати продавець, виробник споживачеві? ==
9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);
Згідно статті 15 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону] '''споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію''', що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).<br />


'''Інформація про продукцію повинна містити:'''
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
# назву товару, найменування або відтворення знаку для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
# найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;
# дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
# відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
# позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів;
# дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
# дату виготовлення;
# відомості про умови зберігання;
# гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
# правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
# строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
# найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.


11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
=== Яка інформація має бути обов’язково зазначена на етикетці харчової продукції? ===


Згідно зі статтею 38 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів (із змінами та доповненнями) від 06.09.2005 року № 2809-IV], усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та повинні містити у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про:
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування


=== Інформація, яка має бути обов'язково зазначена на етикетці харчової продукції ===
Згідно зі статтею 38 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів (із змінами та доповненнями)], усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та повинні містити у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про:
# назву харчового продукту;
# назву харчового продукту;
# назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва, а для імпортованих харчових продуктів - назву, повну адресу і телефон імпортера;
# назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва, а для імпортованих харчових продуктів - назву, повну адресу і телефон імпортера;
Рядок 196: Рядок 142:
# номер партії виробництва;
# номер партії виробництва;
# умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
# умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
# застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я при його споживанні.<br />
# застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров'я при його споживанні.<br />


Згідно з пунктом 21 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833], суб’єкт господарювання також зобов’язаний:
Згідно з пунктом 21 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833], суб'єкт господарювання також зобов'язаний:
* надавати споживачеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари;
* надавати споживачеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари;
* провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням споживачеві контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;
* провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням споживачеві контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;
* перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.<br />
* перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайомити споживача з правилами користування;
* забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства;
* забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація яких здійснюється у таких торговельних об'єктах;
* створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах, заборонено.<br />


'''Крім того, у кожному магазині повинен міститися куточок покупця, на якому розміщуються:'''
'''Крім того, у кожному магазині повинен міститися куточок покупця, на якому розміщуються:'''
Рядок 208: Рядок 157:
* торговельний патент, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог.<br />
* торговельний патент, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог.<br />


'''На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачів»]''', санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання (пункт 10 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення]).<br />
'''На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України "Про захист прав споживачів"]''', санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання (пункт 10 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833]).
 
== Судовий захист прав споживачів ==
Споживачі мають право захисти свої порушені права шляхом звернення до суду з позовною заявою про:
# про усунення недоліків товару;
# про заміну товару неналежної якості на аналогічний товар належної якості;
# про розірвання договору і відшкодування понесених зби­тків;
# про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, запо­діяної товаром неналежної якості. <br>


== Нормативні акти, які регулюють окремі групи продовольчих та непродовольчих товарів ==
Споживачі <u>звільняються від сплати судового збору</u> за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав (частина третя статті 22 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).
{| class="wikitable"
|-
| '''''Важливо!''''' [http://reyestr.court.gov.ua/Review/73054749 Постановою Великої палати Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справі № 761/24881/16-ц] визначено, що позивач звільняється від сплати судового збору під час подання позовної заяви щодо захисту прав споживачів на всіх стадіях судового розгляду.
|}


* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07 Правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. N 104, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2007 р. за N 1257/14524];
'''Позовна давність у випадку виявлення недоліків товару:'''<br>
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03 Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами (із змінами), затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. N 185, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за N 628/7949];
* один рік - обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3357 Цивільного кодексу України], а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності);
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02 Правилах торгівлі на ринках (із змінами), затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 р. N 57/188/84/105, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 р. за N 288/6576].
* якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені <u>протягом розумного строку, але в межах двох років</u>, а щодо нерухомого майна - в межах <u>трьох років</u> від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.


[[Категорія: Захист прав споживачів]]
[[Категорія: Інші питання цивільного права]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування‎]]
[[Категорія:Територіальні органи]]
[[Категорія: Суди‎‎]]
[[Категорія: Суди‎‎]]
[[Категорія:Захист прав споживачів]]

Поточна версія на 11:46, 17 червня 2021

Нормативна база

Визначення поняття "споживач"

Споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (стаття 1 Закону України "Про захист прав споживачів").

Права споживачів

Згідно статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон) споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

4-1) обслуговування державною мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Обов'язки споживача під час придбання, замовлення або використання продукції

Споживач зобов'язаний:

 1. перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 2. в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 3. користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
 4. з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду Закону.

Придбання товару неналежної якості

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

 1. пропорційного зменшення ціни;
 2. безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару (стаття 8 Закону України "Про захист прав споживачів").

Для непродовольчих товарів, що перебували у використанні - задовольняються вимоги споживача за згодою продавця.

Товар неналежної якості підлягає обміну протягом гарантійного строку (строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг), який зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Права споживача у разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника:

 • розірвання договору і повернення коштів, які були витрачені на покупку,
 • на заміну товару на такий самий, або аналогічний, якщо є в наяваності у продавця.

За необхідності наявність істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару підтверджується висновком експертизи, яка повинна бути організованою продавцем (виконавцем, виробником) у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції.
Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку (абзац другий частини четвертої стаття 17 Закону України "Про захист прав споживачів").

Строки виконання вимоги заміни товару:

 • за наявності товару – негайно;
 • у разі перевірки якості товару - 14 денний термін або за домовленістю;
 • у разі відсутності товару – 2-місячний строк з моменту подання заяви (частина шоста стаття 8 Закону України "Про захист прав споживачів").

Безоплатне усунення недоліків товару

Недоліки товару, пред'явлені споживачем, повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. Строки пред'явлення вимоги після закінчення гарантійного терміну:

 • протягом установленого строку служби;
 • протягом 10 років, якщо строк служби не встановлено в разі виявлення недоліків з вини виробника.

Якщо вимогу споживача не задоволено протягом 14 днів, споживач має право пред'явити інші вимоги встановлені частиною першою статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

Умови обміну/повернення товару належної якості

Права споживачів при придбанні непродовольчого товару належної якості:

 • обміняти товар належної якості на аналогічний, якщо куплений товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням;
 • придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, якщо відсутній аналогічний товар;
 • здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж;
 • розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.

Строк обміну: протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі.
Умови обміну:

 • якщо товар не використовувався
 • якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики,
 • збережено розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
Важливо! Перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню) затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

Права споживача при розірванні договору купівлі-продажу:

 • розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі.
 • гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору,
 • в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Добровільний порядок вирішення питання в разі порушення прав споживача

Куди звертатись:

→ до продавця за місцем купівлі товару; 
→ виконавця робіт;
→ до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні (контакти територіальних органів) в разі відмови продавця, виробника задовольнити вимоги споживача.

Перелік необхідних документів:

 • усна чи письмова вимога;
 • розрахунковий документ з позначкою про дату продажу;
 • технічний паспорт (в разі гарантійного терміну з позначкою про дату продажу).

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг

Вимоги до інформації про продукцію

Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування

Інформація, яка має бути обов'язково зазначена на етикетці харчової продукції

Згідно зі статтею 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів (із змінами та доповненнями), усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та повинні містити у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про:

 1. назву харчового продукту;
 2. назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва, а для імпортованих харчових продуктів - назву, повну адресу і телефон імпортера;
 3. кількість нетто харчового продукту у встановлених одиницях виміру (вага, об’єм або поштучно);
 4. склад харчового продукту у порядку переваги складників, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що використовувались у його виробництві;
 5. калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту;
 6. кінцеву дату споживання "Вжити до" або дату виробництва та строк придатності;
 7. номер партії виробництва;
 8. умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
 9. застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров'я при його споживанні.

Згідно з пунктом 21 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, суб'єкт господарювання також зобов'язаний:

 • надавати споживачеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари;
 • провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням споживачеві контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;
 • перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайомити споживача з правилами користування;
 • забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства;
 • забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація яких здійснюється у таких торговельних об'єктах;
 • створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах, заборонено.

Крім того, у кожному магазині повинен міститися куточок покупця, на якому розміщуються:

 • інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу; книга відгуків та пропозицій;
 • адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
 • торговельний патент, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог.

На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому Закон України "Про захист прав споживачів", санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання (пункт 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833).

Судовий захист прав споживачів

Споживачі мають право захисти свої порушені права шляхом звернення до суду з позовною заявою про:

 1. про усунення недоліків товару;
 2. про заміну товару неналежної якості на аналогічний товар належної якості;
 3. про розірвання договору і відшкодування понесених зби­тків;
 4. про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, запо­діяної товаром неналежної якості.

Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав (частина третя статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів").

Важливо! Постановою Великої палати Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справі № 761/24881/16-ц визначено, що позивач звільняється від сплати судового збору під час подання позовної заяви щодо захисту прав споживачів на всіх стадіях судового розгляду.

Позовна давність у випадку виявлення недоліків товару:

 • один рік - обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 Цивільного кодексу України, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності);
 • якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.