Порядок надання військовослужбовцям основної та додаткової відпусток, та відкликання з них в особливий період

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Право військовослужбовців на відпустки

Статтею 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» закріплено право військовослужбовців на відпустки та визначено порядок їх надання. У всіх питаннях, які стосуються надання відпусток та не врегульовані цим Законом, необхідно керуватися КЗпП України та Законом України "Про відпустки".

Порядок оформлення відпустки

 1. Службовець подає рапорт безпосередньо командиру.
 2. Командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч.
 3. Командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується).

Види відпусток, що надаються військовослужбовцям

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні та додаткові відпустки, а також додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток, передбачені законодавством.

Вид відпустки Тривалість відпустки Особливості
Щорічна основна
 • до 10 років становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років - 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років - 45 календарних днів
 • надається протягом календарного року
 • зберігається грошове і матеріальне забезпечення
 • надається грошова допомога
 • без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2-х діб в один кінець.
 • святкові та неробочі дні при визначенні тривалості не враховуються

Крім військовослужбовців строкової військової служби

Щорічна додаткова
 • визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах;
 • не може перевищувати 15 календарних днів
Надається військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких:
 • пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням
 • здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я

Крім військовослужбовців строкової військової служби

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням відповідно до Закону України "Про відпустки" крім військовослужбовців строкової військової служби
Соціальні відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" крім військовослужбовців строкової військової служби
Творчі відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" крім військовослужбовців строкової військової служби
За сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення
до 10 календарних днів у випадках укладення військовослужбовцем шлюбу
до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті інших рідних
до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або рідних по крові чи шлюбу
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
 • в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна
 • надається за рішенням командира (начальника) військової частини
 • надається один раз протягом календарного року
Інші види відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення)
 • до 15 календарних днів на рік
за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби


Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою
 • визначається характером захворювання
 • не більше 4 місяців підряд
 • із збереженням грошового та матеріального забезпечення
 • на підставі висновку військово-лікарської комісії

Порядок надання відпусток

Тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано і лише:

 1. в особливих випадках;
 2. з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України.

Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети ї підготовки, кафедри ї підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

ВАЖЛИВО! Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби

Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка:

 • тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад,
 • не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.

Порядок відкликання з відпусток військовослужбовців в особливий період

Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець..

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 і 18 статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше двох), без обмеження тривалості кожної з них.

Зразки документiв

Файл:Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами.docx

Файл:Зразок рапорту на щорічну відпустку.docx