Відмінності між версіями «Отримання внутрішньо переміщеною особою статусу безробітного»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Natalia.zaitseva перейменував сторінку з Отримання внутрішньо переміщеним особам статусу безробітнього на [[Отримання внутрішньо переміщени...)
 
(Не показані 28 проміжних версій 9 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/page ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"  від 20.10.2014 № 1706-VII]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-п Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 198]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15 Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 р. № 613]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 ЗУ “Про зайнятість населення”]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01 Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/page Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14]<br />
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закон України "Про зайнятість населення"]
* [Постанова Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1577-17]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу"]
== Хто є переміщеними особами ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян"]
Внутрішньо переміщені особи в Україні (ВПО в Україні) — категорія громадян України, іноземців або осіб без громадянства, котрі були змушені були покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту на частині території Донецької і Луганської областей України або окупації Автономної Республіки Крим.<br />
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0537-20#Text Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06 квітня 2020 року № 624 "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-20#n10 Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 31 січня 2020 року №211 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0344-20#Te Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 08 квітня 2020 року №217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю під час карантину"]
 
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України "Про правовий режим воєнного стану"] в Україні введено '''режим воєнного стану'''!
 
'''Зверніть увагу!''' 
 
07 травня 2022 року набрав чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2220-20#Text Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX], яким внесено зміни до З[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#n440 акону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"]''(пункт 3-3 розділу VIII "Прикінцеві положення"),'' якими врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.
 
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2022-%D0%BF#Text Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 334 "Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану"] установлено, що реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану здійснюється з урахуванням деяких особливостей.
 
Зокрема, '''статус безробітного надається''' особі, зазначеній в частині першій статті 43 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text Закону України “Про зайнятість населення”], '''з першого дня реєстрації''' її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Подати заяву можна в електронній формі за допомогою засобів '''Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія'''), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
 
Подати [https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю] можна на Порталі "Дія".
 
'''Детальніше див.: [[Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану]].'''
 
|}
== Хто є внутрішньо переміщеними особами ==
'''Внутрішньо переміщені особи в Україні (ВПО в Україні) —''' категорія громадян України, іноземців або осіб без громадянства, котрі були змушені були покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту на частині території Донецької і Луганської областей України або окупації Автономної Республіки Крим.<br />
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Див. також: Територія проведення антитерористичної операції
== Кому надається допомога по безробіттю ==
Внутрішньо переміщених осіб прийнято також називати вимушеними переселенцями або просто переселенцями. Від біженців вони відрізняються тим, що не виїжджають за межі країни, громадянами якої є.
Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#n410 Закону України «Про зайнятість населення»] статус безробітного надається:
 
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 
2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02 законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"] та "[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю]";
 
3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.  Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.


== Кому надається допомога по безробіттю ==
Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.


Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Порядок  реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу затверджено [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-п Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 198], [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15 Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 р. № 613.]
== Надання статусу безробітного ==
Статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Статус безробітного надається цим особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості), незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.
Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, '''яка звільнилася з роботи''' (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства.


== Надданя статусу безробітнього за відсутності документів, що підтверджеють трудовий стаж ==
Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.


Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства.
Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).
Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.
Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.


== Куди звертатися за допомогою по безробіттю ==
== Куди звертатися за допомогою по безробіттю ==
Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується в установленому порядку через банківські установи.
Отримати офіційний статус безробітного в Україні можна вставши на облік в центр зайнятості. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, оскільки в Україні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.
Під час проведення реєстрації працівник центру зайнятості заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України “Про зайнятість населення”], підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються Мінсоцполітики.
 
Процедура '''постановки на облік''' на біржу праці і отримання статусу безробітного передбачає збір всіх необхідних документів (перелік наведено нижче в статті) і звернення в найближчий ЦЗ. Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-%D0%BF#Text Постанови Кабміну № 792], '''повторна''' постановка на облік в Центрі зайнятості і виплата безробітному допомоги можлива в тих випадках, коли раніше призначена допомога виплачувалась менше 360 днів (для безробітних передпенсійного віку — 720 днів) протягом 2-х років з моменту першого отримання виплати з безробіття.
 
При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані:
* Прізвище, ім’я та по батькові;
* число, місяць і рік народження;
* зареєстроване місце проживання або перебування;
* ІПН або серія та номер паспорта;
* відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.


== Основні документи, які необхідно мати при собі: ==
== Основні документи, які необхідно мати при собі: ==
* паспорт;
* паспорт;
* довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
* довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
* трудова книжка (за наявності);
* трудову книжку (за наявності);
* документи про освіту (за наявності)<br />
* документи про освіту (за наявності)
* довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
* довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.


== Розмір допомоги по безробіттю ==
== Розмір допомоги по безробіттю ==
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»], грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості. Безробітним, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (стаття 38 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text КЗпП України]) або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.


Згідно з п.1 ст.23 Закону «[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування] на випадок безробіття» застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, залежно від страхового стажу: <br />
'''Важливо.'''
'''У період карантину та впродовж 30 днів після його скасування, статус безробітнього надається особі з першого дня реєстрації її в центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітнього.'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!colspan=3| Розмір допомоги по безробіттю  
! colspan="3" | Розмір допомоги по безробіттю  
|-
|-
|'''Страховий стаж''' |||'''Відсоткове співвідношення''' |
|'''Страховий стаж''' |||'''Відсоткове співвідношення'''
|-
|-
| до 2 років ||  50%
| до 2 років ||  50%
Рядок 53: Рядок 84:
| від 2 до 6 років|| 55%
| від 2 до 6 років|| 55%
|-
|-
|від 6 до 10 років|понад 10 років|| 70%
|від 6 до 10 років
|60%
|-
| 6 10 від до років |понад 10 років|| 70%
|-
|-
|}
|}


 
Відповідно до українського законодавства загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Однак, існує ряд нюансів (зокрема стаття звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди грошових виплат з безробіття наступні:
* '''720 днів''' – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)
* '''360 днів''' – стандартна тривалість виплат для більшості непрацюючих громадян
* '''270 днів''' – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41 і 45 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексу законів про працю України]
* '''180 днів''' – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби
'''Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:'''  
'''Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:'''  
* перші 90 календарних днів — 100%, <br />
* перші 90 календарних днів — 100%,  
* упродовж наступних 90 календарних днів — 80%;<br />
* упродовж наступних 90 календарних днів — 80%;
* у подальшому — 70%.<br />
* у подальшому — 70%.<br />


Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, установленого Законом.
===== Виплати по безробіттю у 2022 році: =====
Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, молодь, яка закінчила або припинила навчання, звільнилась з військової або невійськової служби, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
'''Максимальна''' сума допомоги по безробіттю на 2022 рік:
Мінімальний розмір встановлюється Правління Фонду.
* з 01.01.2022 — 9924 гривень
Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1577-17 Постанови від 15.12.2017  № 149 установило мінімальний розмір допомоги по безробіттю] і на 2018 рік і складає:<br /><br />
* з 01.07.2022 — 10400 гривень
* для осіб, зазначених у частині другій статті 22 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"], у розмірі 544 гривні;
* з 01.12.2022 — 10736 гривень


* для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14, у розмірі 1 440 гривень.
'''Мінімальна''' сума допомоги по безробіттю на 2022 рік:  
* 1800 гривень, якщо страховий стаж 6 місяців і більше;
* 650 гривень, якщо за останні 12 місяців страховий стаж менший 6 місяців.


Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.
{| class="wikitable"
Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.
|-
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб — 180 календарних днів.
! Категорія осіб !! Розмір допомоги
|-
|тимчасово непрацездатні внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій ||650 грн
|-
|застраховані особи у разі:
* ''тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; ''
* ''необхідності догляду за хворою дитиною;''
 
* ''необхідності догляду за хворим членом сім’ї;''
 
* ''догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;''
* ''карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;''
 
* ''на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій;''


== Випадки коли допомога по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів ==
* ''тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;''


Згідно з п.5.4 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15 Порядку надання допомоги] по безробіттю тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:
* ''протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;''
* приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (в тому числі поза межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю — на строк, не менший від кількості календарних днів тимчасової роботи.Тимчасовою вважається робота, на яку працівника прийнято на строк до двох або чотирьох місяців у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким на законних під ставах зберігається його місце роботи;
 
* порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного — на строк не менш як 30 календарних днів;
* ''перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм''
* недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», наданих безробітному в письмовій формі, у тому числі неповідомлення про перетин державного кордону у період, визначений працівником центру зайнятості для самостійного пошуку роботи — на строк не менш як 15 календарних днів;
|| 1800 грн
* припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості на строк не менш як 60 календарних днів.
|}
 
{| class="wikitable"
|-
!ВАЖЛИВО! '''Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0344-20#Text постанови від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину"] на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1000 гривень.'''
|}
 
== Скорочення виплати допомоги по безробіттю на строк до 90 календарних днів ==
'''Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0537-20#Text Порядком надання допомоги по безробіттю] тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:'''
 
1) недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме:  
*невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час;
*невідвідування роботодавця упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу;  
*відмова від проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Закону України "Про зайнятість населення"];  
*невиконання без поважних причин обов’язків за договорами про надання соціальних послуг відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 Законів України "Про зайнятість населення"] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"], наданими безробітному в письмовій формі (з дня відвідування, під час якого з’ясовано недотримання рекомендацій, що були надані під час попереднього відвідування, або з дня призначеного відвідування особою центру зайнятості, узгодженого з безробітним, яке не відбулось);
 
2) порушення строку звернення без поважних причин до центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) професійного навчання за направленням центру зайнятості (з дня, призначеного з урахуванням часу на проїзд для відвідування центру зайнятості).
 
'''Поважними причинами є:'''
* ''хвороба громадянина, ''
* ''смерть членів його сім'ї та родичів, ''
* ''догляд за хворою дитиною віком до 14 років, ''
* ''відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ''
* ''інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють відвідування центру зайнятості, що підтверджується відповідними документами.''
 
{| class="wikitable"
|'''''Зверніть увагу!'''''
 
'''Якщо виплата допомоги по безробіттю скорочується ''за дворічний період її виплати вперше'', то строк скорочення становить ''15 календарних днів'' '''.'''У кожному наступному разі строк скорочення ''збільшується на 15 календарних днів'', але не більше як на 90 календарних днів.'''
|}


== Нарахування виплат по безробіттю в разі невідвідування центру  зайнятості з поважних причин ==
== Нарахування виплат по безробіттю в разі невідвідування центру  зайнятості з поважних причин ==
Виплата допомоги з безробіттю нараховується та виплачується в межах її загальної тривалості в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин, а саме в разі:
Виплата допомоги з безробіттю нараховується та виплачується в межах її загальної тривалості в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин, а саме в разі:


* хвороби безробітного — на підставі довідки довільної форми, виданої в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності названої довідки допомога з безробіття може бути одержана іншою особою;
* хвороби безробітного — на підставі довідки довільної форми, виданої в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01 наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455]. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності названої довідки допомога з безробіття може бути одержана іншою особою;
* надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більш як на 30 календарних днів упродовж календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;
* надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більш як на 30 календарних днів упродовж календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;
* сесії чи захисту дипломної роботи, якщо безробітний навчається за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних, закладах не за направленням державної служби зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості впродовж цього періоду;
* сесії чи захисту дипломної роботи, якщо безробітний навчається за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних, закладах не за направленням державної служби зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості впродовж цього періоду;
* призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
* призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»];
* визнання особи інвалідом у період одержання допомоги з безробіття, призначеної відповідно до п. 2. 7 та 4. 1 Порядку надання допомоги з безробіття.
* визнання особою з інвалідністю у період одержання допомоги з безробіття, призначеної відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15 Порядку надання допомоги по безробіттю], у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності.


== Підстави припинення виплати по безробіттю ==
== Підстави припинення та поновлення виплати по безробіттю ==
Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:
Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:
* працевлаштування безробітного, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами (з дня працевлаштування, державної реєстрації як суб’єкта підприємницької або іншої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами);
* працевлаштування безробітного;
* поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення);
* працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
* вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);
* укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);
* проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (з дня початку занять);
* забезпечення роботою самостійно;
* призову на строкову військову або альтернативну (не військову) службу (з дати, зазначеної в повістці);
* призначення виплати грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
* набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду)або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду);
* призначення грошової допомогина догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього нагляду;
* призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;
* призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю І групи або особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
* призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);
* видання відповідного до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення зареєстрованого безробітного на роботі;
* призначення безробітній жінці допомоги з вагітності та пологів (з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки);
* вступу на навчання за денною формо, у тому числі з використанням ваучера;
* подання письмової заяви про бажання доглядати за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);
* призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
* подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);
* набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;  
* переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість або закінчення строку реєстрації місця проживання (з наступного дня після виписки або закінчення строку реєстрації);
* призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;
* закінчення строку її виплати (з наступного дня);
* подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
* зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості впродовж 30 і більше календарних днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);
* подання заяви про припиненння реєстрації;
* визнання непрацездатною особи з інвалідністю в період перебування її на обліку як безробітної (з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
* визнання зареєстрованого безробітнього нездатнимдо трудової діяльності відповідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
* відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, в тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності)(з дня відмови від другої пропозиції);
* призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;  
* відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості(з дня відмови від роботи);
* встановлення факту виконання зареєстрованим безробітнім оплачуваної роботи (надання послуг);
* смерті безробітного (з дня смерті).
* припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
 
* відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);  
* зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;
* у разі смерті безробітнього або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним.
 
Поновлення виплати та розрахунок залишку допомоги по безробіттю здійснюється в межах дворічного періоду з дня:
* перереєстрації безробітньоо;
* подання зареєстрованою безробітньою жінкою заяви про її бажання здійснювати пошук роботи після закінчення терміну отримання допомоги по вагітності та пологах.
 
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Безробіття]]
[[Категорія:Внутрішньо переміщені особи]]
[[Категорія:Внутрішньо переміщені особи]]

Поточна версія на 13:20, 23 травня 2022

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Зверніть увагу!

07 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX, яким внесено зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"(пункт 3-3 розділу VIII "Прикінцеві положення"), якими врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 334 "Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану" установлено, що реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану здійснюється з урахуванням деяких особливостей.

Зокрема, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Подати заяву можна в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю можна на Порталі "Дія".

Детальніше див.: Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану.

Хто є внутрішньо переміщеними особами

Внутрішньо переміщені особи в Україні (ВПО в Україні) — категорія громадян України, іноземців або осіб без громадянства, котрі були змушені були покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту на частині території Донецької і Луганської областей України або окупації Автономної Республіки Крим.
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кому надається допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників. Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

Надання статусу безробітного

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства.

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.

Куди звертатися за допомогою по безробіттю

Отримати офіційний статус безробітного в Україні можна вставши на облік в центр зайнятості. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, оскільки в Україні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.

Процедура постановки на облік на біржу праці і отримання статусу безробітного передбачає збір всіх необхідних документів (перелік наведено нижче в статті) і звернення в найближчий ЦЗ. Згідно Постанови Кабміну № 792, повторна постановка на облік в Центрі зайнятості і виплата безробітному допомоги можлива в тих випадках, коли раніше призначена допомога виплачувалась менше 360 днів (для безробітних передпенсійного віку — 720 днів) протягом 2-х років з моменту першого отримання виплати з безробіття.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані:

 • Прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць і рік народження;
 • зареєстроване місце проживання або перебування;
 • ІПН або серія та номер паспорта;
 • відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Основні документи, які необхідно мати при собі:

 • паспорт;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
 • трудову книжку (за наявності);
 • документи про освіту (за наявності)
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Розмір допомоги по безробіттю

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості. Безробітним, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (стаття 38 КЗпП України) або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.

Важливо. У період карантину та впродовж 30 днів після його скасування, статус безробітнього надається особі з першого дня реєстрації її в центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітнього.

Розмір допомоги по безробіттю
Страховий стаж Відсоткове співвідношення
до 2 років 50%
від 2 до 6 років 55%
від 6 до 10 років 60%
понад 10 років 70%

Відповідно до українського законодавства загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Однак, існує ряд нюансів (зокрема стаття звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди грошових виплат з безробіття наступні:

 • 720 днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)
 • 360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості непрацюючих громадян
 • 270 днів – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України
 • 180 днів – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перші 90 календарних днів — 100%,
 • упродовж наступних 90 календарних днів — 80%;
 • у подальшому — 70%.
Виплати по безробіттю у 2022 році:

Максимальна сума допомоги по безробіттю на 2022 рік:

 • з 01.01.2022 — 9924 гривень
 • з 01.07.2022 — 10400 гривень
 • з 01.12.2022 — 10736 гривень

Мінімальна сума допомоги по безробіттю на 2022 рік:

 • 1800 гривень, якщо страховий стаж 6 місяців і більше;
 • 650 гривень, якщо за останні 12 місяців страховий стаж менший 6 місяців.
Категорія осіб Розмір допомоги
тимчасово непрацездатні внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій 650 грн
застраховані особи у разі:
 • тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
 • необхідності догляду за хворою дитиною;
 • необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
 • догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
 • карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
 • на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій;
 • тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
 • протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
 • перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм
1800 грн
ВАЖЛИВО! Відповідно до постанови від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину" на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1000 гривень.

Скорочення виплати допомоги по безробіттю на строк до 90 календарних днів

Згідно з Порядком надання допомоги по безробіттю тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме:

 • невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час;
 • невідвідування роботодавця упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу;
 • відмова від проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 Закону України "Про зайнятість населення";
 • невиконання без поважних причин обов’язків за договорами про надання соціальних послуг відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", наданими безробітному в письмовій формі (з дня відвідування, під час якого з’ясовано недотримання рекомендацій, що були надані під час попереднього відвідування, або з дня призначеного відвідування особою центру зайнятості, узгодженого з безробітним, яке не відбулось);

2) порушення строку звернення без поважних причин до центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) професійного навчання за направленням центру зайнятості (з дня, призначеного з урахуванням часу на проїзд для відвідування центру зайнятості).

Поважними причинами є:

 • хвороба громадянина,
 • смерть членів його сім'ї та родичів,
 • догляд за хворою дитиною віком до 14 років,
 • відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ
 • інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють відвідування центру зайнятості, що підтверджується відповідними документами.
Зверніть увагу!

Якщо виплата допомоги по безробіттю скорочується за дворічний період її виплати вперше, то строк скорочення становить 15 календарних днів .У кожному наступному разі строк скорочення збільшується на 15 календарних днів, але не більше як на 90 календарних днів.

Нарахування виплат по безробіттю в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин

Виплата допомоги з безробіттю нараховується та виплачується в межах її загальної тривалості в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин, а саме в разі:

 • хвороби безробітного — на підставі довідки довільної форми, виданої в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності названої довідки допомога з безробіття може бути одержана іншою особою;
 • надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більш як на 30 календарних днів упродовж календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;
 • сесії чи захисту дипломної роботи, якщо безробітний навчається за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних, закладах не за направленням державної служби зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості впродовж цього періоду;
 • призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
 • визнання особою з інвалідністю у період одержання допомоги з безробіття, призначеної відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності.

Підстави припинення та поновлення виплати по безробіттю

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:

 • працевлаштування безробітного;
 • працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
 • укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);
 • забезпечення роботою самостійно;
 • призначення виплати грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 • призначення грошової допомогина догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього нагляду;
 • призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю І групи або особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 • видання відповідного до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення зареєстрованого безробітного на роботі;
 • вступу на навчання за денною формо, у тому числі з використанням ваучера;
 • призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 • набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;
 • призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;
 • подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • подання заяви про припиненння реєстрації;
 • визнання зареєстрованого безробітнього нездатнимдо трудової діяльності відповідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;
 • встановлення факту виконання зареєстрованим безробітнім оплачуваної роботи (надання послуг);
 • припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
 • відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);
 • зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;
 • у разі смерті безробітнього або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним.

Поновлення виплати та розрахунок залишку допомоги по безробіттю здійснюється в межах дворічного періоду з дня:

 • перереєстрації безробітньоо;
 • подання зареєстрованою безробітньою жінкою заяви про її бажання здійснювати пошук роботи після закінчення терміну отримання допомоги по вагітності та пологах.