Відмінності між версіями «Навчання осіб з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 6 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 8: Рядок 8:
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в України»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в України»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/page Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/page Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08#Text Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831 "Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"]
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' 24 лютого 2022 року [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указом Президента України № 64] на всій території України було введено воєєний стан, в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
У звʼязку з цим, 26.04.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2022-%D0%BF#Text постанову № 483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957».]


== Поняття спеціальної загальноосвітньої школи  (школи-інтернату) ==
На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах/класах не застосовується.  
'''Спеціальна загальноосвітня школа  (школа-інтернат''') - загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, (далі - спеціальна школа (школа-інтернат), що забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації.<br />


'''Спеціальна загальноосвітня школа-інтерна'''т - загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно - розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або)  розумового розвитку, умови  проживання та утримання за рахунок держави.<br />
Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи/класу.


Спеціальна загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову роботу дітей, які потребують корекції  фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок держави.<br />
У закладах загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами можливе застосування дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти.


Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text Закону України "Про реабілітацію осіб інвалідністю в Україні"] спеціальна  школа  (школа-інтернат) за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації. <br />
Для організації інклюзивного навчання вихованців/учнів з особливими освітніми потребами (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії Російської Федерації) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності), та висновку інклюзивно-ресурсного центру.


Спеціальна школа (школа-інтернат) може бути державної, комунальної чи приватної форм власності. <br />
У закладах загальної середньої освіти змінено граничну кількість учнів, які можуть навчатися у інклюзивних міжкласних групах.  


Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) діє на підставі Статуту.
Якщо раніше повинно було бути не менше шести та не більше дванадцяти, то зараз – не більше дванадцяти. А на період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можуть формуватися тимчасові інклюзивні міжкласні групи тощо.
|}
==Загальні положення==
Спеціальні заклади загальної середньої освіти (далі - спеціальні заклади освіти) забезпечують здобуття початкової, базової або повної загальної середньої освіти особам <u>з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму та особам з іншими складними порушеннями розвитку</u> (пункт 4 розділу І [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831] (далі - Порядок).


Статут спеціальної школи (школи-інтернату) затверджується власником (для державних та комунальних спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) - відповідним органом управління освітою, для приватної спеціальної школи (школи-інтернату) - погоджується з відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.<br />
<u>До спеціальних закладів освіти належать:</u>
*'''спеціальна школа''' - заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття певного рівня загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями розвитку.
*'''навчально-реабілітаційний центр''' - заклад освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.
==Куди звернутися==
Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до '''наказу''' його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування <u>одного з батьків дитини або її законних представників</u> (далі - батьки) чи <u>повнолітньої особи</u>, поданої особисто (пункт 6 розділу І [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку]).
==Перелік та зразки необхідних документів==
<u>Для зарахування до спеціального закладу освіти особа подає:</u>
#заяву про зарахування [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top встановленої форми];
#копію свідоцтва про народження дитини;
#довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682];
#карту профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-06#Text наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1] (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
#довідку від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
#[[Освіта дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання)|висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини]];
#[[Інвалідність та порядок її встановлення|висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності]] (за наявності);
#індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
#оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
#висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
#висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
#[[Опіка і піклування над дітьми|рішення органу опіки та піклування]] (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) (пункт 6 розділу І [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку]).
== Особливості навчання в спеціальному закладі освіти==
До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти <u>не молодші ніж 6 років</u>, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.


Діяльність спеціальної школи (школи-інтернату), заснованої на приватній формі власності, здійснюється за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.<br />
Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником (пункт 1 розділу ІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку]).


== Головні завдання спеціальної школи (школи-інтернату) ==
Залежно від фізіологічних порушень порушень діти зараховуються до спеціальних закладів освіти з порушеннями:
Головними завданнями спеціальної школи (школи-інтернату) є:
*<u>опорно-рухового апарату</u> (особи, які самостійно пересуваються, не потребують індивідуального догляду та захворюваннями, зокрема церебрального паралічу, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах; інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату важкого ступеню);
#забезпечення права  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної  середньої  освіти  шляхом  спеціально  організованого навчально-виховного процесу в комплексі  з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;  
*<u>інтелектуального розвитку</u> (особи, які мають легкі та помірні порушення інтелектуального розвитку, в тому числі діти з синдромом Дауна, розладами спектра аутизму);
#розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мисленнявихованців,здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;  
*<u>слуху</u> (особи глухі та зі зниженим слухом);
#сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;  
*<u>тяжкими порушеннями мовлення</u> (особи зі збереженим слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення І та ІІ рівня);
#сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
*<u>зору</u> (особи сліпі та особи зі зниженим зором).
#забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
Особи, у яких відсутні навички самообслуговування та які відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу, мають комплексні порушення розвитку, пов’язані з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з відхиленнями у психічному та інтелектуальному розвитку, зараховуються до спеціальних закладів освіти та забезпечуються <u>[[Організація педагогічного патронажа для здобувачів освіти|педагогічним патронажем]]</u> (пункт 9 розділу ІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку]).
#здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.  


== Види і структура спеціальних спеціальних загальноосвітніх шкіл та строки навчання ==
Якщо особа <u>не може навчатися</u> в колективі, про що повинно бути засвідчено <u>висновком лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я</u> за місцем спостереження особи, вона може здобувати загальну середню освіту за іншою формою навчання в цьому ж закладі або закладі загальної середньої освіти за місцем проживання, або забезпечуватися [[Організація педагогічного патронажа для здобувачів освіти|педагогічним патронажем]].
Спеціальні школи (школи – інтернати) розподіляються за ступенями – І, ІІ та ІІІ ступеню та за видами відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей.<br />
==Алгоритм переведення до іншого спеціального закладу освіти==
⇒ Учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) звертається до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним '''письмовим зверненням (запитом)''' в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.


Спеціальні школи (школи-інтернати) I, I-II, I-III ступенів можуть функціонувати разом або самостійно:
⇒ Керівник закладу освіти упродовж <u>3 робочих днів</u> з дати надходження такого звернення (запиту) надає заявнику '''письмову відповідь''' (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість (вказується кінцевий строк для подання заяви про переведення та подання особової справи учня) чи неможливість зарахування учня до цього класу.
*I ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);
*II ступінь - основна школа (5-9 (10) класи, строк навчання 5 (6) років);
*III ступінь - старша школа з профільним спрямуванням навчання (11-13 класи, строк навчання 3 роки).<br />


Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):
⇒ Учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) особисто подає до спеціального закладу освіти, з якого переводиться учень:  
#для глухих дітей - I-III ступенів;
#заяву учня чи одного з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття);
#для дітей зі зниженим слухом - I-III ступенів;
#письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.
#для сліпих дітей - I-III ступенів;
⇒ Керівник закладу освіти <u>протягом 5 робочих днів</u> з дня отримання відповідних документів видає '''наказ''' про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та особову справу учня.
#для  дітей зі зниженим зором - I-III ступенів;
#для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - I-III ступенів;
#для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - I-II ступенів;
#для дітей із затримкою психічного розвитку - I-II ступенів;
#для розумово відсталих дітей - I-II ступенів.


== Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах) ==
⇒ Учень чи один з його батьків або законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) <u>протягом 5 робочих днів</u> з дня отримання від спеціального закладу освіти зазначених документів подає до спеціального закладу освіти, до якого переводиться учень:
Комплектування спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) учнями здійснюється управліннями освіти і науки обласних, Київської міської  державної адміністрації (далі - органи управління освітою).<br />
#заяву про зарахування [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top вствноленої форми];
#особову справу учня (у випадку, якщо дитина прибуває у спеціальний заклад посеред навчального року, до особової справи додається витяг поточного оцінювання за місцем попереднього навчання на момент відрахування дитини).
⇒ Керівник спеціального закладу освіти <u>протягом 1 робочого дня</u> з дня отримання документів видає '''наказ''' про зарахування учня.
==Відрахування зі спеціального закладу освіти==
'''Підстави для відрахування зі спеціального закладу освіти:'''
#здобуття учнем повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про освіту;
#зараховання до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
#переведення до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку];
#вибуття на постійне місце проживання за межі України (пункт 7 розділу ІІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#top Порядку]).
Відрахування з таких підстав здійснюється шляхом видачі відповідного '''наказу''' керівником закладу освіти.


Направлення дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій. <br />
Відрахування із спеціального закладу загальної середньої освіти учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту), здійснюється за наявності '''письмової згоди''' відповідного органу опіки та піклування.
 
==Див. також==
Органи управління освітою,  у підпорядкуванні яких немає спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) певних видів, щороку з 1 червня до 1 серпня спільно з органами управління освітою, на  території яких  розташована  спеціальна  школа  (школа-інтернат) потрібного виду, вирішують питання про направлення дітей до таких закладів.<br />
*[[Освіта дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання)]]
 
*[[Право особи на освіту]]
== Перелік необхідних документів ==
*[[Здобуття повної загальної середньої освіти в домашніх умовах]]
Зарахування учнів до спеціальної школи (школи-інтернату) проводиться, як  правило,  до  початку  навчального  року наказом директора на підставі таких документів:
*[[Організація педагогічного патронажа для здобувачів освіти]]
#направлення відповідного органу управління освітою;
#заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
#копія свідоцтва про народження дитини;
#висновку психолого-медико-педагогічної консультації;
#особової справи  (витягу  з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
#індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);
#довідок про стан здоров'я дитини: "Медична карта дитини" (ф. N  026/о );
#витяг з "Історії розвитку дитини" (ф.  N 112/о ) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);
#копії "Карти  профілактичних  щеплень"  (ф.  N  063/о );
#довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.<br />
 
Усі діти з недорозвиненням  мовлення  повинні  мати  висновок сурдолога.<br />
 
Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/page#Text Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866].<br />
 
Документи, необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату), подаються особисто  батьками або особами, які їх замінюють. <br />
 
Направлення дітей до спеціальної школи (школи-інтернату) відповідного виду здійснюється за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій відповідно до медичних показань і протипоказань.<br />
 
== Зразок заяви про зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату). ==
[https://drive.google.com/file/d/0B84Fn7fObiluR01LZ0tydzlTbTg/view?usp=sharing Зразок заяви про зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату).]
 
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Право на освіту]]
[[Категорія:Право на освіту]]
[[Категорія:Особи з інвалідністю]]
[[Категорія:Діти]]

Поточна версія на 15:11, 11 липня 2022

Нормативна база

Увага!!! 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64 на всій території України було введено воєєний стан, в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

У звʼязку з цим, 26.04.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957».

На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах/класах не застосовується.

Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи/класу.

У закладах загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами можливе застосування дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти.

Для організації інклюзивного навчання вихованців/учнів з особливими освітніми потребами (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії Російської Федерації) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності), та висновку інклюзивно-ресурсного центру.

У закладах загальної середньої освіти змінено граничну кількість учнів, які можуть навчатися у інклюзивних міжкласних групах.

Якщо раніше повинно було бути не менше шести та не більше дванадцяти, то зараз – не більше дванадцяти. А на період  воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можуть формуватися тимчасові інклюзивні міжкласні групи тощо.

Загальні положення

Спеціальні заклади загальної середньої освіти (далі - спеціальні заклади освіти) забезпечують здобуття початкової, базової або повної загальної середньої освіти особам з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму та особам з іншими складними порушеннями розвитку (пункт 4 розділу І Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831 (далі - Порядок).

До спеціальних закладів освіти належать:

 • спеціальна школа - заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття певного рівня загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями розвитку.
 • навчально-реабілітаційний центр - заклад освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

Куди звернутися

Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (пункт 6 розділу І Порядку).

Перелік та зразки необхідних документів

Для зарахування до спеціального закладу освіти особа подає:

 1. заяву про зарахування встановленої форми;
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682;
 4. карту профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 5. довідку від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 6. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 7. висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 8. індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 9. оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 10. висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 11. висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 12. рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) (пункт 6 розділу І Порядку).

Особливості навчання в спеціальному закладі освіти

До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником (пункт 1 розділу ІІ Порядку).

Залежно від фізіологічних порушень порушень діти зараховуються до спеціальних закладів освіти з порушеннями:

 • опорно-рухового апарату (особи, які самостійно пересуваються, не потребують індивідуального догляду та захворюваннями, зокрема церебрального паралічу, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах; інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату важкого ступеню);
 • інтелектуального розвитку (особи, які мають легкі та помірні порушення інтелектуального розвитку, в тому числі діти з синдромом Дауна, розладами спектра аутизму);
 • слуху (особи глухі та зі зниженим слухом);
 • тяжкими порушеннями мовлення (особи зі збереженим слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення І та ІІ рівня);
 • зору (особи сліпі та особи зі зниженим зором).

Особи, у яких відсутні навички самообслуговування та які відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу, мають комплексні порушення розвитку, пов’язані з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з відхиленнями у психічному та інтелектуальному розвитку, зараховуються до спеціальних закладів освіти та забезпечуються педагогічним патронажем (пункт 9 розділу ІІ Порядку).

Якщо особа не може навчатися в колективі, про що повинно бути засвідчено висновком лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження особи, вона може здобувати загальну середню освіту за іншою формою навчання в цьому ж закладі або закладі загальної середньої освіти за місцем проживання, або забезпечуватися педагогічним патронажем.

Алгоритм переведення до іншого спеціального закладу освіти

⇒ Учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) звертається до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

⇒ Керівник закладу освіти упродовж 3 робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) надає заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та, відповідно, можливість (вказується кінцевий строк для подання заяви про переведення та подання особової справи учня) чи неможливість зарахування учня до цього класу.

⇒ Учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) особисто подає до спеціального закладу освіти, з якого переводиться учень:

 1. заяву учня чи одного з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття);
 2. письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

⇒ Керівник закладу освіти протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних документів видає наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та особову справу учня.

⇒ Учень чи один з його батьків або законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) протягом 5 робочих днів з дня отримання від спеціального закладу освіти зазначених документів подає до спеціального закладу освіти, до якого переводиться учень:

 1. заяву про зарахування вствноленої форми;
 2. особову справу учня (у випадку, якщо дитина прибуває у спеціальний заклад посеред навчального року, до особової справи додається витяг поточного оцінювання за місцем попереднього навчання на момент відрахування дитини).

⇒ Керівник спеціального закладу освіти протягом 1 робочого дня з дня отримання документів видає наказ про зарахування учня.

Відрахування зі спеціального закладу освіти

Підстави для відрахування зі спеціального закладу освіти:

 1. здобуття учнем повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про освіту;
 2. зараховання до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
 3. переведення до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ Порядку;
 4. вибуття на постійне місце проживання за межі України (пункт 7 розділу ІІІ Порядку).

Відрахування з таких підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу освіти.

Відрахування із спеціального закладу загальної середньої освіти учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, які здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту), здійснюється за наявності письмової згоди відповідного органу опіки та піклування.

Див. також