Відмінності між версіями «Кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 Закон України «Про запобігання та пр...)
 
 
(Не показані 6 проміжних версій ще одного користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
          
          
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України (КК України)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний Кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"]
== Загальні положення ==
== Загальні положення ==
Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»], '''домашнє насильство''' - діяння (дії або бездіяльність) '''фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства''', що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.
Відповідно до '''статті 126<sup>1</sup>''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] '''домашнє насильство''' - умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.
<br>
 
До 11 січня 2019 року особа, яка вчинила домашнє насильство могла нести лише адміністративну відповідальність згідно статті 173-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення], однак, з 11 січня 2019 року набрали чинності норми законодавства про посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та невиконання порушниками обмежуваних приписів.  
== Склад злочину ==
<br>
 
Відповідно до статті 126-1  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України] '''домашнє насильство''', тобто умисне систематичне вчинення '''фізичного, психологічного або економічного''' насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, яке карається громадськими роботами на строк ''від 150 до 240 годин'', або арештом на строк ''до 6 місяців'', або обмеженням волі на строк ''до 5 років'', або позбавленням волі на строк ''до 2 років''.
=== Об'єкт ===
<br>
Основним безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я особи. Додатковим факультативним його об’єктом можуть виступати воля, честь і гідність особи, її психічна недоторканність.
Якщо особу декілька раз (не менше трьох) притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за статтею 173-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення] вказане є підставою для порушення кримінального провадження стосовно цієї особи.  
 
          '''Постраждала особа або її представник''' мають право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника, термін застосування якого — ''від 1 до 6 місяців''.
=== Об'єктивна сторона ===
<br>
Об’єктивна сторона характеризується застосуванням фізичного, психологічного або економічного насильства.
== Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство ==
 
Статтею 91-1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України] визначено '''обмежувальні заходи''', що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство,  в інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, '''один або декілька обмежувальних заходів''', відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки:
'''Фізичне насильство''' - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.
* заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;
 
* обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;
'''Психологічне насильство''' - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.
* заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;
 
* заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб;
'''Економічне насильство''' - форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру (стаття 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"]).
* направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми, такі заходи застосовуються до особи, яка на момент вчинення домашнього насильства досягла 18-річного віку.
 
<br>
Такі види насильства призводять до <u>фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя</u> потерпілої особи.
Вищезазначені заходи можуть застосовуватися на строк ''від 1 до 3 місяців'' і за потреби можуть бути продовжені на визначений судом строк, але не більше як ''на 12 місяців''.
 
<br>
=== Суб'єкт ===
'''Контроль за поведінкою засуджених''', до яких застосовано обмежувальні заходи, здійснює '''орган пробації за місцем проживання засудженого''', а в разі вчинення злочину військовослужбовцем - '''командир військової частини'''.
Суб’єкт злочину – <u>спеціальний</u> (член подружжя чи колишнього подружжя або інша особа, яка перебуває у сімейних або близьких відносинах).
 
== Відповідальність за невиконання обмежувальних заходів ==
'''Сім’ю''' складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
'''Якщо порушник ігнорує встановлені обмеження''', законом передбачена відповідальність за статтею 390-1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України] невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників, тобто умисне невиконання обмежувальних заходів, передбачених статтею 91-1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України], або умисне невиконання обмежувальних приписів, або умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом, - ''караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.
 
''<br>
'''Подружжя''' вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно (стаття 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України]).
[[Категорія:Кримінальне право]]  
 
[[Категорія:Злочини]]
'''Близькі особи''' – члени сім’ї особи, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеної особи.
 
Визначення поняття "близькі особи" наведено лише у статті 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Закону України "Про запобігання корупції"].
 
=== Суб’єктивна сторона ===
Суб’єктивна сторона характеризується <u>умислом та</u> <u>систематичністю</u>.
 
Ознака "систематичність" характеризує діяння як таке, що було вчинено '''три і більше разів''' (тобто особа притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за статтею 173-2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення]).
 
Всі вчинені діяння повинні бути тотожними та об’єднані спільним умислом.
[[Файл:Зміни в кримінальному законодавстві щодо домашнього насильства.jpg|міні]]
 
== Санкція (покарання) ==
За вчинення домашнього насильства винна особа карається г<u>ромадськими роботами</u> на строк від 150 до 240 годин, або <u>арештом</u> на строк до шести місяців, або <u>обмеженням волі</u> на строк до п’яти років, або <u>позбавленням волі</u> на строк до двох років.
 
В iнтeрeсaх пoтeрпiлoгo вiд злoчину, пoв’язaнoгo з дoмашнiм нaсильствoм, oднoчaснo з признaчeнням пoкaрaння, нe пoв’язaнoгo з пoзбaвлeнням вoлi, aбо звiльнeнням з підстав, пeрeдбaчених Кримінальним кодексом України, вiд кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi чи пoкaрaння, суд мoжe зaстoсувaти дo oсoби, якa вчинилa дoмaшнє нaсильствo, oдин aбo дeкількa oбмежувaльних зaходiв, вiдпoвiднo дo якoгo (яких) на зaсуджeнoгo мoжуть бути пoклaдeнi такi oбoв’язки:
* зaбoрoнa пeрeбувaти в мiсцi спiльнoгo прoживaння з oсoбoю, якa пoстрaждaлa вiд дoмашньoгo нaсильствa;
* oбмежeння спiлкyвaння з дитинoю у рaзi, якщo дoмaшнє нaсильствo вчинeнo стoсoвнo дитини aбо у її присутнoстi;
* зaбoрoнa нaближaтися нa визнaчeну вiдстaнь дo мiсця, дe oсoбa, якa пoстрaждaлa від дoмaшньoгo нaсильствa, мoжe пoстiйнo чи тимчaсoвo прoживaти, тимчасaвa чи систeмaтичнo пeрeбувaти у зв’язку з рoбoтoю, нaвчaнням, лiкувaнням чи з інших причин;
* зaбoрoнa листувaння, тeлeфoнних пeрeгoвoрiв з oсoбoю, якa пoстрaждaлa вiд дoмашньoгo нaсильствa, iнших кoнтaктiв чeрeз зaсoби зв’язку чи eлeктрoнних кoмунiкaцiй oсoбистo aбo чeрeз трeтiх oсiб;
* нaпрaвлeння для прoхoджeння прoгрaми для кривдникiв aбo прoбaцiйнoї прoгрaми.
Вищевказані заходи зaстoсoвуються дo oсoби, якa нa мoмeнт вчинeння дoмaшньoгo нaсильствa дoсяглa 18-рiчнoгo вiку. Ці заходи мoжуть зaстoсoвувaтися нa стрoк вiд oднoгo дo трьoх мiсяцiв i зa пoтрeби мoжуть бyти прoдoвжeнi нa визнaчeний сyдoм стрoк, aлe нe бiльшe як нa 12 мiсяцiв.Кoнтрoль зa пoвeдiнкoю зaсyджeних, дo яких зaстoсoвaнo oбмeжувaльнi зaхoди, здiйснює oргaн прoбaцiї зa мiсцeм прoживaння зaсуджeнoгo, a в рaзi вчинeння злoчинy вiйськoвoслужбoвцeм - кoмaндир вiйськoвoї чaстини.
 
Також згідно статті 390-1 Кримінального кодексу України передбачена  відповідальність за умиснe нeвикoнaння oбмeжувaльних зaхoдiв, пeрeдбaчeних  статтею 91-1 Кримінального кодексу України, aбо умиснe нeвикoнaння oбмeжувaльних приписiв, aбо умиснe ухилeння вiд прoходження прoгрaми для кривдникiв oсoбoю, щoдo якoї тaкі зaхoди зaстoсoвaні судoм, відповідно за це передбачено покарання у вигляді- aрeшту нa стрoк дo шeсти мiсяцiв aбo oбмeжeнням вoлi нa стрoк дo двoх рoків.
 
== Особливості кваліфікації злочину ==
# якщо домашнє насильство полягає в діянні, яке співпадає з ознаками іншого злочину, але потерпілий - спеціальний, насильство носить систематичний характер і максимум санкції за цей інший злочин нижче чи рівний санкції, передбаченій статтею 126<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] - кваліфікація відбувається за зазначеною статтею (наприклад, якщо домашнє насильство полягає в систематичному заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження, передбаченого частиною першою статті 125 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України], - вчинене потребує кваліфікації за статтею 126<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України]);
# якщо потерпілий спеціальний, але немає систематичності - кваліфікація за відповідною статтею [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] та пункту 6-1 частини першої статті 67 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] (наприклад, частина перша статті 125, пункт 6-1 частини першої статті 67 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України]). Якщо домашнє насильство вчиняється щодо спеціального потерпілого у присутності дитини - враховується і пункт 6 частини першої статті 67 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України];
# якщо санкцією статті 126<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] (за наявності ознак діяння, передбаченого у цій статті) не охоплюються інші злочини, що становлять зміст насильства, - вони потребують додаткової кваліфікації за іншими статтями, відповідно, кваліфікація відбуватиметься за сукупністю статті 126<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] та інших статей [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України], що передбачають ці злочини (наприклад, статті 126<sup>1</sup> та частина перша статті 122 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України]);
# якщо спеціальний потерпілий передбачений як кваліфікуюча ознака певного складу злочину - кваліфікація відбувається за тією частиною статті, де передбачена ця ознака (наприклад, частина друга статті 152 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426 КК України] "Згвалтування" в оновленій редакції передбачає зґвалтування, вчинене щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах).
 
== Судова практика ==
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213443 Постанова Верховного Суду від 25 лютого 2021 року у справі № 583/3295/19] (Словосполучення «систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства» описує діяння. Закінченим кримінальне правопорушення вважається з моменту вчинення хоча б однієї із трьох форм насильства (фізичного, психологічного чи економічного) втретє, у результаті чого настав хоча б один із вказаних в законі наслідків. При цьому не має значення, чи було відображено в адміністративному протоколі поліції, в обмежувальному приписі чи в іншому документі факт перших двох актів насильства. Факт документування має значення для доказування систематичності, але не більше ніж інші передбачені законом докази)
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/87602679 Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 453/225/19]
* [http://hrlib.kz/wp-content/uploads/2016/07/2009-%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf Рішення Європейського суду з прав людини у справі Opuz v. Turkey (Application № 33401/02 від 9 червня 2009 року)]
 
== Корисні посилання ==
* [https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/192450_zlochin-povyazaniy-z-domashnm-nasilstvom-pravov-problemi-ta-praktichn-rekomendats Злочин, пов'язаний з домашнім насильством: правові проблеми та практичні рекомендації]
 
== Див. також ==
* [[Вчинення насильства в сім'ї]]
* [[Кримінальна відповідальність за порушення обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство]]
[[Категорія:Домашнє насильство]]
[[Категорія:Кримінальні правопорушення]]

Поточна версія на 09:07, 27 вересня 2021

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до статті 1261 КК України домашнє насильство - умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Склад злочину

Об'єкт

Основним безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я особи. Додатковим факультативним його об’єктом можуть виступати воля, честь і гідність особи, її психічна недоторканність.

Об'єктивна сторона

Об’єктивна сторона характеризується застосуванням фізичного, психологічного або економічного насильства.

Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

Психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.

Економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру (стаття 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству").

Такі види насильства призводять до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Суб'єкт

Суб’єкт злочину – спеціальний (член подружжя чи колишнього подружжя або інша особа, яка перебуває у сімейних або близьких відносинах).

Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно (стаття 3 Сімейного кодексу України).

Близькі особи – члени сім’ї особи, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеної особи.

Визначення поняття "близькі особи" наведено лише у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб’єктивна сторона

Суб’єктивна сторона характеризується умислом та систематичністю.

Ознака "систематичність" характеризує діяння як таке, що було вчинено три і більше разів (тобто особа притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Всі вчинені діяння повинні бути тотожними та об’єднані спільним умислом.

Зміни в кримінальному законодавстві щодо домашнього насильства.jpg

Санкція (покарання)

За вчинення домашнього насильства винна особа карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

В iнтeрeсaх пoтeрпiлoгo вiд злoчину, пoв’язaнoгo з дoмашнiм нaсильствoм, oднoчaснo з признaчeнням пoкaрaння, нe пoв’язaнoгo з пoзбaвлeнням вoлi, aбо звiльнeнням з підстав, пeрeдбaчених Кримінальним кодексом України, вiд кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi чи пoкaрaння, суд мoжe зaстoсувaти дo oсoби, якa вчинилa дoмaшнє нaсильствo, oдин aбo дeкількa oбмежувaльних зaходiв, вiдпoвiднo дo якoгo (яких) на зaсуджeнoгo мoжуть бути пoклaдeнi такi oбoв’язки:

  • зaбoрoнa пeрeбувaти в мiсцi спiльнoгo прoживaння з oсoбoю, якa пoстрaждaлa вiд дoмашньoгo нaсильствa;
  • oбмежeння спiлкyвaння з дитинoю у рaзi, якщo дoмaшнє нaсильствo вчинeнo стoсoвнo дитини aбо у її присутнoстi;
  • зaбoрoнa нaближaтися нa визнaчeну вiдстaнь дo мiсця, дe oсoбa, якa пoстрaждaлa від дoмaшньoгo нaсильствa, мoжe пoстiйнo чи тимчaсoвo прoживaти, тимчасaвa чи систeмaтичнo пeрeбувaти у зв’язку з рoбoтoю, нaвчaнням, лiкувaнням чи з інших причин;
  • зaбoрoнa листувaння, тeлeфoнних пeрeгoвoрiв з oсoбoю, якa пoстрaждaлa вiд дoмашньoгo нaсильствa, iнших кoнтaктiв чeрeз зaсoби зв’язку чи eлeктрoнних кoмунiкaцiй oсoбистo aбo чeрeз трeтiх oсiб;
  • нaпрaвлeння для прoхoджeння прoгрaми для кривдникiв aбo прoбaцiйнoї прoгрaми.

Вищевказані заходи зaстoсoвуються дo oсoби, якa нa мoмeнт вчинeння дoмaшньoгo нaсильствa дoсяглa 18-рiчнoгo вiку. Ці заходи мoжуть зaстoсoвувaтися нa стрoк вiд oднoгo дo трьoх мiсяцiв i зa пoтрeби мoжуть бyти прoдoвжeнi нa визнaчeний сyдoм стрoк, aлe нe бiльшe як нa 12 мiсяцiв.Кoнтрoль зa пoвeдiнкoю зaсyджeних, дo яких зaстoсoвaнo oбмeжувaльнi зaхoди, здiйснює oргaн прoбaцiї зa мiсцeм прoживaння зaсуджeнoгo, a в рaзi вчинeння злoчинy вiйськoвoслужбoвцeм - кoмaндир вiйськoвoї чaстини.

Також згідно статті 390-1 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за умиснe нeвикoнaння oбмeжувaльних зaхoдiв, пeрeдбaчeних  статтею 91-1 Кримінального кодексу України, aбо умиснe нeвикoнaння oбмeжувaльних приписiв, aбо умиснe ухилeння вiд прoходження прoгрaми для кривдникiв oсoбoю, щoдo якoї тaкі зaхoди зaстoсoвaні судoм, відповідно за це передбачено покарання у вигляді- aрeшту нa стрoк дo шeсти мiсяцiв aбo oбмeжeнням вoлi нa стрoк дo двoх рoків.

Особливості кваліфікації злочину

  1. якщо домашнє насильство полягає в діянні, яке співпадає з ознаками іншого злочину, але потерпілий - спеціальний, насильство носить систематичний характер і максимум санкції за цей інший злочин нижче чи рівний санкції, передбаченій статтею 1261 КК України - кваліфікація відбувається за зазначеною статтею (наприклад, якщо домашнє насильство полягає в систематичному заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження, передбаченого частиною першою статті 125 КК України, - вчинене потребує кваліфікації за статтею 1261 КК України);
  2. якщо потерпілий спеціальний, але немає систематичності - кваліфікація за відповідною статтею КК України та пункту 6-1 частини першої статті 67 КК України (наприклад, частина перша статті 125, пункт 6-1 частини першої статті 67 КК України). Якщо домашнє насильство вчиняється щодо спеціального потерпілого у присутності дитини - враховується і пункт 6 частини першої статті 67 КК України;
  3. якщо санкцією статті 1261 КК України (за наявності ознак діяння, передбаченого у цій статті) не охоплюються інші злочини, що становлять зміст насильства, - вони потребують додаткової кваліфікації за іншими статтями, відповідно, кваліфікація відбуватиметься за сукупністю статті 1261 КК України та інших статей КК України, що передбачають ці злочини (наприклад, статті 1261 та частина перша статті 122 КК України);
  4. якщо спеціальний потерпілий передбачений як кваліфікуюча ознака певного складу злочину - кваліфікація відбувається за тією частиною статті, де передбачена ця ознака (наприклад, частина друга статті 152 КК України "Згвалтування" в оновленій редакції передбачає зґвалтування, вчинене щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах).

Судова практика

Корисні посилання

Див. також