Відмінності між версіями «Звернення до господарського суду»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України] * [http://zakon3.rada....)
 
 
(Не показані 14 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 4: Рядок 4:
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України «Про судовий збір»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України «Про судовий збір»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13 Постанова пленум Вищого Господарського суду України від 29 травня 2013 року № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13 Постанова пленум Вищого Господарського суду України від 29 травня 2013 року № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів»]
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України "Про правовий режим воєнного стану"], в Україні введено '''режим воєнного стану'''!
У період воєнного стану, відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" <u>не можуть бути припинені повноваження судів</u>.
В умовах воєнного стану робота судів не припинена, конституційне право на судовий захист не обмежено. Ніяких скорочених чи прискорених процедур здійснення правосуддя немає. Всі суди, де це можливо, якщо вони не мають значних технічних пошкоджень чи не зруйновані повністю внаслідок бомбардувань та обстрілів, працюватимуть.


'''Розпорядження Верховного Суду щодо зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (господарські суди)''':
*[https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_18_03_2022_1.pdf від 18 березня 2022 року № 11/0/9-22]
*[https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_22_03_2022_12.pdf від 22 березня 2022 року № 12/0/9-22]
'''Розпорядження Верховного Суду щодо відновлення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану''':
*[https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rozporyadjennya/25_Rozp_22_04_2022.pdf від 22 квітня 2022 року № 25/0/9-22]
[https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/terutor_pidsudnist/ Див. детальніше: Територія України, де у зв’язку з війною не здійснюється правосуддя судами загальної юрисдикції!]
|}
== Хто має право звернутись з позовною заявою ==
== Хто має право звернутись з позовною заявою ==
'''Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності''', мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України)] заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.<br />
'''Юридичні особи''' та '''фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування''' мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися '''державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності'''.<br />
До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також '''особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб'''.<br>
Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.
Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною (стаття 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 Господарського процесуального кодексу України] (далі - ГПК України).
 
== Куди звернутись ==
== Куди звернутись ==
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам (частина перша статті 24 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 ГПК України]).
 
== Підсудність справ господарському суду ==
== Підсудність справ господарському суду ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Рядок 18: Рядок 29:
! № !! Вид підсудності !! Предмет позову !! Який суд розглядає
! № !! Вид підсудності !! Предмет позову !! Який суд розглядає
|-
|-
|rowspan=9|1 || rowspan=9 |'''територіальна підсудність'''||справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів|| rowspan=2 |за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо
| rowspan="2" |1 || rowspan="2" |'''Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача '''|| позови до юридичної особи та фізичної особи - підприємця || за місцезнаходженням юридичної особи та фізичної особи - підприємця згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
|-
|-
| справи у спорах про визнання договорів недійсними
| позови до фізичної особи || за місцем проживання фізичної особи (зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання або перебування фізичної особи)
|-
|-
| справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав|| rowspan=2 |за місцезнаходженням відповідача
| rowspan="9" |2 || rowspan="9" |'''Підсудність справ за вибором позивача'''||позови у спорах за участю кількох відповідачів ||за місцезнаходженням чи місцем проживання одного з відповідачів
|-
|-
| справи про визнання недійсними актів
| позови у спорах, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, а також відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи||за місцезнаходженням філії або представництва юридичної особи
|-
|-
| справи у спорах за участю кількох відповідачів|| за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача
| позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса|| за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса
|-
|-
| справи у спорах за участю боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса || за місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса за вибором позивача
| позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці||за місцем виконання договорів
|-
|-
| спір, в якому юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ|| підсудність визначається з урахуванням частин першої - третьої статті 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України] залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу
| позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме|| за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійної його діяльності
|-
|-
| спір, в якому однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва та Севастополя|| місце розгляду справи визначає Вищий господарський суд
|позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення позову || за місцем застосування заходів забезпечення позову (до суду, який застосував відповідні заходи)
|-
|-
| справи про банкрутство || за місцезнаходженням боржника
| позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну|| за місцем заподіяння шкоди
|-
|-
|rowspan=10|2|| rowspan=10 |'''виключна підсудність'''|| справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту|| за місцезнаходженням цього органу
| позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі || за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна
|-
|-
| справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги|| за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна
| позови до відповідача, який не має в Україні місцезнаходження чи місця проживання || за місцезнаходженням майна відповідача
|-
|-
| справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном || за місцезнаходженням майна
| rowspan="14" |3|| rowspan="14" |'''Виключна підсудність'''|| спори, що виникають з договору перевезення, у разі, коли одним з відповідачів є перевізник|| за місцезнаходженням перевізника
|-
|-
| справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності || за місцем вчинення порушення
| справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги|| за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває або до якого прямує судно, або порту реєстрації судна
|-
|-
| справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет || за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
| спори, що виникають з приводу нерухомого майна || за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов’язані між собою позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об’єкта, вартість якого є найвищою
|-
|-
| справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні
| спори про права на морські і повітряні судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти || за місцем їх державної реєстрації
адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю
|| Господарський суд міста Києва
|-
|-
| справи у спорах, що виникають:
| спори, у яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю || місцевий господарський суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ
* з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів;
|-
* між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю)
| спори, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів, а також спори, що виникають з правочинів щодо корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі|| за місцезнаходженням юридичної особи
|-
| спори між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи
|| за місцезнаходженням юридичної особи
|| за місцезнаходженням юридичної особи
|-
|-
| справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери || за місцезнаходженням емітента
| спори, пов’язані з емісією, розміщенням або погашенням цінних паперів, у тому числі деривативних цінних паперів || за місцезнаходженням емітента
|-
|-
| справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів|| за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин або основної їх частини (за винятком справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів)
|спори, пов’язані з видачею, обігом, викупом або погашенням неемісійних цінних паперів
|за місцезнаходженням особи, яка видала неемісійний цінний папір
|-
|спори, пов’язані з укладенням або виконанням деривативних контрактів або договорів про купівлю-продаж права вимоги чи інших договорів, наслідками яких є заміна сторони деривативного контракту
|за місцезнаходженням відповідача
|-
|спори, пов’язані з емісією (видачею), обігом, виконанням (викупом або погашенням) інструментів грошового ринку
|за місцезнаходженням відповідача
|-
|спори щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями
|за місцезнаходженням відповідача
|-
|
* справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;
* справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство
|| за місцезнаходженням боржника
|-
|-
| справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України], а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковим кодексом України]  || господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство
|}
|}
Підсудність господарської справи, у якій однією із сторін є ''господарський суд або суддя господарського суду'', до підсудності якого віднесена ця справа за загальними правилами, визначається ухвалою суду вищої інстанції, постановленою без повідомлення сторін.
== Строк звернення до суду ==
'''Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки''' з дня, коли вона довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (стаття 257, частина перша статті 261 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України]).
'''Спеціальна позовна давність підлягає застосуванню лише у випадках, прямо передбачених законом.''' Наприклад: частиною восьмою статті 269 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарського кодексу України] (далі - ГК України) передбачено шестимісячний строк пред'явлення позовів, що випливають з поставки товарів неналежної якості. Частиною третьою статті 322, частиною п'ятою статті 324 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 ГК України] встановлено особливості визначення та перебігу позовної давності за вимогами, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво і за договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.
== Форма і зміст позовної заяви ==
Позовна заява подається в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.


Підсудність справ '''за участю іноземних суб'єктів господарювання''' визначається [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України], законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
<u>Позовна заява повинна містити (частина третя статті 162 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України]):</u>
* найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
* повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
* зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
* зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
* виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;
* відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
* відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
* перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
* попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи;
* підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
<u>До позовної заяви додаються документи, які підтверджують (стаття 164 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України]):</u>
* відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;
* сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).


== Строк звернення до суду ==
У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.
'''Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки''' з дня, коли вона довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (стаття 257, частина перша статті 261 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України]).<br />
'''Спеціальна позовна давність підлягає застосуванню лише у випадках, прямо передбачених законом.'''
Наприклад: частиною восьмою статті 269 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарського кодексу України] передбачено шестимісячний строк пред'явлення позовів, що випливають з поставки товарів неналежної якості.


== Форма і зміст позовної заяви ==
До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.
Позовна заява подається в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.<br />
<u>Позовна заява повинна містити:</u>
* найменування господарського суду, до якого подається заява;
* найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності;
* документи, що підтверджують за громадянином статус фізичної особи - підприємця;
* зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);
* зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
* виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;
* відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;
* відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V-1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України];
* перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.


<u>До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:</u>
# вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених статтею 5 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України] з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);
# відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
# сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі;
# обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.
До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.<br />
До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.
До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.
== Вартість ==
== Вартість ==
За подання позову до господарського суду особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Законом України «Про судовий збір»].
За подання позову до господарського суду особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Законом України «Про судовий збір»].
Рядок 97: Рядок 121:
| [http://court.gov.ua/affairs/sudytax/ Автоматичний розрахунок судового збору на офіційному веб-порталі "Судова влада України"]  
| [http://court.gov.ua/affairs/sudytax/ Автоматичний розрахунок судового збору на офіційному веб-порталі "Судова влада України"]  
|}
|}
== Форми господарського судочинства та строки розгляду справи судом ==
Відповідно до статті 12 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України], судовий захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів здійснюється у таких формах:
# наказного провадження;
# позовного провадження (загального або спрощеного).
{| class="wikitable"
|-
| '''Наказне провадження''' призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.<br>|| Суд розглядає заяву про видачу судового наказу '''протягом 5 днів''' з дня її надходження. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.<br>
|-
| '''Спрощене позовне провадження''' призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (частина третя статті 12, стаття 247 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України]).<br>|| Суд розглядає справу протягом розумного строку, але '''не більше шістдесяти днів''' з дня відкриття провадження у справі (стаття 248 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України]).<br>
|-
| '''Загальне позовне провадження''' призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.<br> || Загальне позовне провадження передбачає етап підготовчого провадження (має бути проведене '''протягом 60 днів''' з дня відкриття провадження у справі з можливістю продовження у виняткових випадках '''не більше ніж на 30 днів''') та розгляд справи по суті ('''протягом 30 днів''' з дня початку розгляду справи по суті).<br>
|}
== Порядок оскарження ==
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом '''двадцяти днів''', а на ухвалу суду - протягом '''десяти днів''' з дня його (її) проголошення (стаття 256 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України]).


== Строки розгляду справи судом ==
Касаційна скарга на судове рішення подається протягом '''двадцяти днів''' з дня його проголошення (стаття 288 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України]) .
Господарський спір має бути вирішено господарським судом у строк '''не більше двох місяців''' від дня одержання позовної заяви.
== Розгляд господарських спорів третейським судом ==
Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено господарським судом у строк '''не більше одного місяця''' від дня одержання позовної заяви.<br />
Відповідно до статті 22 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України] спір, який відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім:
У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але '''не більш як на п'ятнадцять днів'''.
* спорів про визнання недійсними актів, спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на фінансові інструменти, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням частини другої цієї статті;
* спорів, передбачених пунктами 2, 3, 7-13 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої статті 20 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України], з урахуванням частини другої цієї статті;
* інших спорів, які відповідно до закону не можуть бути передані на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.
Спори, передбачені пунктом 3 частини першої статті 20 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України], що виникають з договору, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу лише на підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її учасниками.


== Порядок оскарження ==
Цивільно-правові аспекти спорів, зазначених у пунктах 2, 7 частини першої, пункті 6 частини другої статті 20 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України], спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу.
Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду '''протягом десяти днів''', а на ухвалу місцевого господарського суду - '''протягом п'яти днів''' з дня їх оголошення місцевим господарським судом.
Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції '''протягом двадцяти днів''' з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.


== Розгляд господарських спорів третейським судом ==
Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору на вирішення до третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу та (або) сумніви щодо її дійсності, чинності та виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, чинності та виконуваності.
Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, '''крім''':
* спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
* спорів, що виникають з корпоративних відносин між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів;
* інших спорів, передбачених законом;


Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 ГПК України].
Рішення [[Звернення до третейського суду|третейського суду]], міжнародного комерційного арбітражу може бути оскаржено (оспорено) в порядку, визначеному законом.
== Див. також ==
* [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі]]
* [[Звернення до суду: окреме провадження]]
* [[Звернення до суду: наказне провадження]]
* [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі]]
* [[Звернення до третейського суду]]
[[Категорія:Господарський процес]]

Поточна версія на 12:16, 25 квітня 2022

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

У період воєнного стану, відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" не можуть бути припинені повноваження судів.

В умовах воєнного стану робота судів не припинена, конституційне право на судовий захист не обмежено. Ніяких скорочених чи прискорених процедур здійснення правосуддя немає. Всі суди, де це можливо, якщо вони не мають значних технічних пошкоджень чи не зруйновані повністю внаслідок бомбардувань та обстрілів, працюватимуть.

Розпорядження Верховного Суду щодо зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (господарські суди):

Розпорядження Верховного Суду щодо відновлення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану:

Див. детальніше: Територія України, де у зв’язку з війною не здійснюється правосуддя судами загальної юрисдикції!

Хто має право звернутись з позовною заявою

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною (стаття 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Куди звернутись

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам (частина перша статті 24 ГПК України).

Підсудність справ господарському суду

Вид підсудності Предмет позову Який суд розглядає
1 Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача позови до юридичної особи та фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням юридичної особи та фізичної особи - підприємця згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
позови до фізичної особи за місцем проживання фізичної особи (зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання або перебування фізичної особи)
2 Підсудність справ за вибором позивача позови у спорах за участю кількох відповідачів за місцезнаходженням чи місцем проживання одного з відповідачів
позови у спорах, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, а також відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи за місцезнаходженням філії або представництва юридичної особи
позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса
позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці за місцем виконання договорів
позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійної його діяльності
позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення позову за місцем застосування заходів забезпечення позову (до суду, який застосував відповідні заходи)
позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну за місцем заподіяння шкоди
позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна
позови до відповідача, який не має в Україні місцезнаходження чи місця проживання за місцезнаходженням майна відповідача
3 Виключна підсудність спори, що виникають з договору перевезення, у разі, коли одним з відповідачів є перевізник за місцезнаходженням перевізника
справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває або до якого прямує судно, або порту реєстрації судна
спори, що виникають з приводу нерухомого майна за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов’язані між собою позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об’єкта, вартість якого є найвищою
спори про права на морські і повітряні судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти за місцем їх державної реєстрації
спори, у яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю місцевий господарський суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ
спори, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів, а також спори, що виникають з правочинів щодо корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі за місцезнаходженням юридичної особи
спори між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи за місцезнаходженням юридичної особи
спори, пов’язані з емісією, розміщенням або погашенням цінних паперів, у тому числі деривативних цінних паперів за місцезнаходженням емітента
спори, пов’язані з видачею, обігом, викупом або погашенням неемісійних цінних паперів за місцезнаходженням особи, яка видала неемісійний цінний папір
спори, пов’язані з укладенням або виконанням деривативних контрактів або договорів про купівлю-продаж права вимоги чи інших договорів, наслідками яких є заміна сторони деривативного контракту за місцезнаходженням відповідача
спори, пов’язані з емісією (видачею), обігом, виконанням (викупом або погашенням) інструментів грошового ринку за місцезнаходженням відповідача
спори щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями за місцезнаходженням відповідача
 • справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;
 • справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство
за місцезнаходженням боржника

Підсудність господарської справи, у якій однією із сторін є господарський суд або суддя господарського суду, до підсудності якого віднесена ця справа за загальними правилами, визначається ухвалою суду вищої інстанції, постановленою без повідомлення сторін.

Строк звернення до суду

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки з дня, коли вона довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (стаття 257, частина перша статті 261 Цивільного кодексу України).

Спеціальна позовна давність підлягає застосуванню лише у випадках, прямо передбачених законом. Наприклад: частиною восьмою статті 269 Господарського кодексу України (далі - ГК України) передбачено шестимісячний строк пред'явлення позовів, що випливають з поставки товарів неналежної якості. Частиною третьою статті 322, частиною п'ятою статті 324 ГК України встановлено особливості визначення та перебігу позовної давності за вимогами, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво і за договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.

Форма і зміст позовної заяви

Позовна заява подається в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Позовна заява повинна містити (частина третя статті 162 ГПК України):

 • найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
 • зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
 • зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 • відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи;
 • підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують (стаття 164 ГПК України):

 • відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;
 • сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Вартість

За подання позову до господарського суду особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України «Про судовий збір».

Автоматичний розрахунок судового збору на офіційному веб-порталі "Судова влада України"

Форми господарського судочинства та строки розгляду справи судом

Відповідно до статті 12 ГПК України, судовий захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів здійснюється у таких формах:

 1. наказного провадження;
 2. позовного провадження (загального або спрощеного).
Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.
Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 5 днів з дня її надходження. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (частина третя статті 12, стаття 247 ГПК України).
Суд розглядає справу протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі (стаття 248 ГПК України).
Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Загальне позовне провадження передбачає етап підготовчого провадження (має бути проведене протягом 60 днів з дня відкриття провадження у справі з можливістю продовження у виняткових випадках не більше ніж на 30 днів) та розгляд справи по суті (протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті).

Порядок оскарження

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення (стаття 256 ГПК України).

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення (стаття 288 ГПК України) .

Розгляд господарських спорів третейським судом

Відповідно до статті 22 ГПК України спір, який відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім:

 • спорів про визнання недійсними актів, спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на фінансові інструменти, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням частини другої цієї статті;
 • спорів, передбачених пунктами 2, 3, 7-13 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої статті 20 ГПК України, з урахуванням частини другої цієї статті;
 • інших спорів, які відповідно до закону не можуть бути передані на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.

Спори, передбачені пунктом 3 частини першої статті 20 ГПК України, що виникають з договору, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу лише на підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її учасниками.

Цивільно-правові аспекти спорів, зазначених у пунктах 2, 7 частини першої, пункті 6 частини другої статті 20 ГПК України, спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу.

Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору на вирішення до третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу та (або) сумніви щодо її дійсності, чинності та виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, чинності та виконуваності.

Рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу може бути оскаржено (оспорено) в порядку, визначеному законом.

Див. також