Військові повістки: види, порядок вручення

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Згідно з пунктом 8 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 69 "Про загальну мобілізацію" місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців доручено, зокрема, організувати та забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини.

Загальні положення

Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Основні положення щодо проходження військової служби визначенні Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" (далі - Закон).

Відповідно до статті 15 Закону для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку призовників, у добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, передбачених частиною першою статті 20 Закону, та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Громадяни України, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які раніше не проходили військову службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, проходять курс базової загальновійськової підготовки тривалістю не менше ніж один місяць.

Види та зміст повісток

На даний момент існують такі види документів, які можна назвати загальним терміном «повістка».

Повістка для уточнення даних - вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сімʼї, стан здоровʼя військовозобов'язаних, місце роботи, тощо;

Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - вручається для проходження медичного обстеження, до повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби;

Мобілізаційне розпорядження - вручається військовозобов'язаним особам, котрі пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації.

Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року (далі - Порядок) встановлено форму повістки - додаток 1.

У зазначеній повістці зазначаються:

 1. прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
 2. найменування ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;
 3. мета виклику;
 4. місце, день і час явки за викликом;
 5. підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;
 6. реєстраційний номер повістки;
 7. роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником ТЦК та СП або його відділу.

Зверніть увагу! Керівник ТЦК та СП або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Порядок вручення військових повісток

Порядок вручення (оповіщення громадян) про призов на стокову військову службу та прибуття їх на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) та регламентовано пунктом 56 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352. Вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Окрім того, повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації

Згідно з пунктом 10 Порядку, в рамках проведення заходів мобілізації голови (начальники) районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) створюють групи оповіщення у складі представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації):

 1. структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
 2. виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад;
 3. підприємство, установ, організацій;
 4. ТЦК та СП;
 5. територіальних органів (підрозділів) поліції.

Зверніть увагу! Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних може здійснюватися представниками ТЦК та СП окремо від груп оповіщення.

Повістки мають право вручати:

 • представники ТЦК та СП — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування тасоціальної підтримки;
 • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);
 • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
 • представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
 • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Місця оповіщення

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється:

 • за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання — представниками дільниць оповіщення, держадміністрацій, виконавчих органів селищних, сільських, міських, районних у містах рад, ТЦК та СП, групами оповіщення до складу яких можуть включатися голова правління ОСББ та керівних обслуговуючої компанії багатоквартирного будинку;
 • за адресою роботи, навчання — представниками відповідної установи, організації, підприємства, навчального закладу, ТЦК, групою оповіщення;
 • у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей — представниками ТЦК та СП, групами оповіщення;
 • в ТЦК та СП;
 • на пунктах пропуску (блок-постах);
 • пунктах пропуску через державний кордон України.
Важливо!

Повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання (тобто з 18 липня 2024 року). У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Повістка надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення (пункт 34 Положення).

Належним підтвердженням оповіщення є:

у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Процедура вручення повісток

 1. Старший групи оповіщення, представник, уповноважений вручати повістки, зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування.
 2. На вимогу громадянина пред’являє свій паспорт громадянина (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його паспорт та військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).
 3. Якщо громадянин підлягає оповіщенню про проведення заходів мобілізації то йому вручається повістка;
 4. У разі відмови громадянина від отримання повістки, представником групи оповіщення складається Акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення та оголошується громадянину.

Затримання особи для вручення повістки

Випадки коли громадянина може бути затримано:

▶ у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК та СП на підставі статей 261 і 262 КУпАП;

▶ у разі відмови прослідувати до ТЦК та СП поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУпАП під час перевірки військово-облікових документів, якщо встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487, або Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення пропонує прослідувати до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних,даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

Завдання ТЦК та СП визначені пунктом 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 154, серед яких відсутні повноваження на затримання, привід і позбавлення волі будь-яких осіб, зокрема військовозобов’язаних.

ТЦК та СП можуть звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції щодо доставлення до ТЦК та СП осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП (абзац 36 пункту 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

Об'єктивна сторона зазначених правопорушень виражається у порушенні законодавства України про військовий обов'язок і військову службу, а саме, у порушенні правил військового обліку, неявці на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасному поданні в обліковий орган відомостей про зміну свого місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також у порушенні порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах (формальний склад). Після чого відповідно до статті 262 КУпАП працівники Національної поліції мають право здійснити адміністративне затримання.

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника (стаття 261 КУпАП).

Затримання особи  і позбавлення її волі працівниками ТЦК та СП не відповідає чинному законодавству. Зокрема такий висновок відображено в ухвалі суду під час розгляду скарги на дії службових осіб ТЦК та СП в порядку статті 206 КПК України (Ухвала Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 09 жовтня 2023 року №348/2388/23)

Відповідальність за нез’явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки

◆ За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію винна особа може бути пртягнута до адміністративної відповідальності відповідно до статті 2101 КУпАп.

Національній поліції України надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП (статті 259 та 262 КУпАП, частина третя статті 38 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу").

У разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених частинами першою, третьою статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", (з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці) та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею статті 2101 КУпАп :

 • керівник ТЦК та СП звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП.
 • у разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина керівник ТЦК та СП надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку.

Днем вручення вимоги є:

 1. день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;
 2. день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки;
 3. день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси.
 • якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації - на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

◆ За ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, винну особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 335 Кримінального кодексу України.

Статтею 336 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Судова практика

Корисні посилання

Див. додатково