Військовий облік

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:09, 2 липня 2024, створена Olha.hlechyk (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Загальна інформація про військовий облік

Військовий облік громадян є складовою військового обов’язку громадян України відповідно до частини третьої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (далі – Закон)

Військовий облік громадян України поділяється на облік:

призовників,

військовозобов’язаних,

резервістів.

Види військового обліку

Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на:

персонально-якісний - передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (покладається на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) крім військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України та розвідувальних органів України);

персонально-первинний – передбачає облік відомостей щодо таких осіб, який здійснюють  виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

персональний – передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

Зверніть увагу!

Взяття громадян на персонально-первинний та персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) ТЦК та СП, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних (міських) ТЦК та СП, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів за місцем фактичного проживання.

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 33 Закону  військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на:

загальний – перебувають резервісти, а також військовозобов’язані, які не заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми власності на період мобілізації та на воєнний час.

спеціальний – перебувають військовозобов’язані, заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів (пункт 3 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 № 1487 (далі – Порядок)).

Взяття на військовий облік

Згідно зі статтею 37 Закону взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК та СП, у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідних підрозділах розвідувальних органів України підлягають громадяни України:

1) на військовий облік призовників (крім Служби безпеки України, розвідувальних органів України) віком до 25 років:

 • які за рішенням комісії з питань взяття на військовий облік пройшли медичний огляд;
 • які є призовниками, що прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 • які набули громадянство України;
 • які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань, якщо раніше не перебували на військовому обліку;
 • які припинили альтернативну (невійськову) службу достроково і відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" підлягають взяттю на військовий облік призовників;
 • які відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та не пройшли базову загальновійськову підготовку;

Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

2) на військовий облік військовозобов’язаних:

 • які звільнені з військової служби в запас та не зараховані до військового оперативного резерву;
 • призовники, які пройшли базову загальну військову підготовку з додержанням умов, передбачених частиною одинадцятою статті 1 цього Закону;
 • які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" та підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
 • військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 • які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов’язаних;
 • зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України;
 • які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби;
 • які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
 • які звільнені із служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
 • які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку;
 • які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань;

3) на військовий облік резервістів:

 • які зараховані до військового оперативного резерву;
 • які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • резервісти, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України на нове місце проживання.

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів у районних (міських) ТЦК та СП, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів здійснюється за їх особистої присутності (крім випадків, визначених у пунктах 15, 15-1 Порядку та підпункті 10-1 пункту 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ).

Особиста присутність призовників, військовозобов'язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів не обов'язкова.

Документи для взяття на військовий облік

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

У разі зміни місця проживання або у разі, коли в паспорті громадянина України відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання призовниками, військовозобов’язаними та резервістами подається інформація, яка підтверджується документами або відомостями відповідно до Закону України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” та Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265.

Для внесення запису / актуалізації даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів ними надаються персональні дані відповідно до вимог Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Правила перебування на військовому обліку

Відповідно до Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Додаток 2 до Порядку) призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні:

Перебувати на військовому обліку:

 • за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання - у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки
 • військовозобов'язані СБУ у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі - органи СБУ),
 • військовозобов'язані розвідувальних органів у відповідному підрозділі розвідувального органу);

Крім того, призовники, військовозобов'язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні ТЦК та СП, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

 • за місцем роботи (навчання) - в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров'я незалежно від підпорядкування і форми власності;

Прибувати за викликом районних ТЦК та СП, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів на збірні пункти, призовні дільниці, у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов'язаних та резервістів;

Проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров'я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарських комісій районних (міських) ТЦК та СП, закладів охорони здоров'я СБУ, а у розвідувальних органах - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії розвідувальних органів;

Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

Особисто в 7-денний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) ТЦК та СП (органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

Особисто повідомляти в 7-денний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів", а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

Негайно повідомляти районним (міським)ТЦК та СП, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

Звіряти не рідше одного разу на п'ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських)ТЦК та СП, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів;

Подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) ТЦК та СП документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на базову військову службу.

У період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом дії правового режиму воєнного стану:

♦ у разі залишення свого місця проживання стати в 7-денний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на військовий облік у районному (міському) ТЦК та СП за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи (військовозобов'язані та резервісти СБУ - в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, а військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів - у зазначений строк повідомити про зміну місця проживання відповідним підрозділам розвідувальних органів);

♦ мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського)ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон;

♦ уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Важливо!

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше 3-х місяці (крім працівників системи органів дипломатичної служби України), зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. N 563 "Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" (18 травня 2024) стати на військовий облік одним з таких способів:

 • прибуття особисто до ТЦК та СП;
 • шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК та СП , Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв'язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП, Центральному управлінню або регіональному органу СБУ або відповідному підрозділу розвідувальних органів на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у семиденний строк.

Якщо за будь-яких обставин повістка районного (міського) ТЦК та СП не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову на базову військову службу, визначеного указом Президента України.

Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном

Відповідно до статті 36 Закону особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України. Так, відповідно до  пункту 52 Порядку закордонні дипломатичні установи України:

 • інформують призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку;
 • під час особливого періоду інформують військовозобов'язаних та резервістів, які не мають відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та сприяють їх поверненню в Україну;
 • повідомляють про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем перебування їх на військовому обліку за списком (додаток 15) засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (до впровадження такої електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів повідомлення здійснюється у 7-денний строк з дати взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього на офіційну адресу електронної пошти органу ведення військового обліку, яка розміщена на його офіційному веб-сайті).

Військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється ТЦК та СП, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах.

Порядок взяття на військовий облік працівників системи органів дипломатичної служби України визначається Генеральним штабом Збройних Сил за погодженням із МЗС.

Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК та СП, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном

Механізм уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів (крім військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у СБУ та розвідувальних органах), які постійно або тимчасово перебувають за кордоном з використанням засобів електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (далі - електронний кабінет)  визначений Порядком реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від   від 17 травня 2024 р. № 565( далі - Порядок експериментального проекту).

Проект буде реалізовуватися протягом 2-х років з 18 травня 2024 року.

Засобами електронного кабінету уточнюються такі облікові дані особи:

 • адреса проживання;
 • номери засобів зв’язку;
 • адреса електронної пошти.

Уточнення облікових даних особи припиняється засобами електронного кабінету у разі, коли надані відомості не пройшли арифметичний та/або формато-логічний контроль, про що особі надсилається повідомлення засобами електронного кабінету. Адреса електронної пошти не може бути змінена частіше, ніж раз на сім діб.

У разі зміни адреси електронної пошти особа протягом доби з моменту такої зміни зобов’язана уточнити облікові дані.

За результатами уточнення облікових даних особа після проходження електронної ідентифікації та автентифікації засобами електронного кабінету автоматично отримує відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі - Реєстр) та/або військово-обліковий документ в електронній формі.

Відомостями, отриманими з Реєстру (за наявності) за результатами уточнення облікових даних, є:

 1. прізвище;
 2. власне ім’я (усі власні імена);
 3. по батькові (за наявності);
 4. дата народження;
 5. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 6. окремий номер запису в Реєстрі;
 7. відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності особи до виконання військового обов’язку;
 8. відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;
 9. військове звання;
 10. військово-облікова спеціальність;
 11. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 12. відомості про виконання військового обов’язку;
 13. відомості про військовий облік;
 14. відомості про подання щодо розшуку в Національну поліцію;
 15. дата та час формування.

Зняття з військового обліку

Частина п’ята статті 37 Закону визначає, що зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних ТЦК та СП (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників (крім Служби безпеки України, розвідувальних органів України):

 • які досягли 25-річного віку;
 • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
 • які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • які пройшли базову загальновійськову підготовку;
 • які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
 • які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
 • які направлені на альтернативну (невійськову) службу;
 • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

2) з військового обліку військовозобов’язаних:

 • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • які зараховані до військового оперативного резерву;
 • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України;

з військового обліку резервістів:

 • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
 • які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
 • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК та СП (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:

 1. померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
 2. припинили громадянство України;
 3. визнані непридатними до військової служби (військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку)
 4. досягли граничного віку перебування в запасі (військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку).

Корисні посилання

Отримання безоплатної правничої допомоги

Для отримання безоплатної правничої допомоги (правової інформації, консультації або роз’яснення з правових питань) звертайтесь до системи надання безоплатної правничої допомоги:

 • контакт-центр ‒ 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
 • бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на мапі)