Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до статті 337 Кримінального кодексу України (далі - КК України) передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Стаття 1 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» передбачає, що громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Порядок проходження навчальних (перевірних) та спеціальних зборів встановлений Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Склад проступку

Об'єкт проступку

Об'єктом проступку є встановлений з метою забезпечення нормальної діяльності органів державної виконавчої влади порядок ведення військового обліку й організації відповідних зборів.

Об'єктивна сторона проступку

З об'єктивної сторони проступок може мати дві форми:

▶ ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, (частина перша статті 337 КК України);

▶ ухилення військовозобов'язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів (частина друга статті 337 КК України).

Способами ухилення військовозобов'язаного від військового обліку або від зборів можуть бути самокалічення, симуляція хвороби, підроблення документів, які, скажімо, можуть свідчити про наявність поважних причин на постановки на військовий облік або нез'явлення на збори, інший обман, пряма відмова від постановки на військовий облік або від з'явлення на збори, а так само фактичне неприбуття у відповідний строк до військового комісаріату без поважних причин.

Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на:

  • персонально-якісний облік - облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки; військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України; військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України;
  • персонально-первинний облік - облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх проживання. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, здійснення такого обліку покладається на органи місцевого самоврядування;
  • персональний облік - облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на:

  • загальний військовий облік - перебувають резервісти, а також військовозобов’язані, які не заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і закладами освіти незалежно від підпорядкування і форми власності на період мобілізації та на воєнний час:
  • спеціальний військовий облік - перебувають військовозобов’язані, заброньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Особливості ведення військового обліку громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України. Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку (частина третя статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу").

Інше порушення військовозобов'язаними, призовниками, резервістами правил військового обліку, крім безпосереднього ухилення від військового обліку (скажімо, нез'явлення військовозобов'язаного до воєнного комісаріату без поважних причин за викликом, якщо такий виклик не стосується обов'язку стати на військовий облік або пройти навчальні (перевірні) чи спеціальні збори, або ухилення від подання в орган військового обліку відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, навіть і з метою унеможливити таким шляхом наступний виклик на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори), у тому числі повторне протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період, тягне адміністративну відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі -КУпАП).

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію винна особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності відповідно до статті 2101 КУпАП.

Суб’єкт проступку

Суб'єктами проступку є:

  • військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Згідно з законодавством України вони періодично призиваються на навчальні (спеціальні) збори. Військовозобов'язані під час проходження ними навчальних або інших зборів прирівнюються до військовослужбовців;
  • резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших військових формувань і призначенні для їх комплектування у мирний час та в особливий період;
  • призовники - особи, приписані до призовних дільниць.

Не можуть бути суб'єктами даного проступку військовозобов'язані, зняті або виключені з військового обліку. Крім того, суб'єктами проступку у формі ухилення від навчальних (спеціальних) зборів не можуть бути військовозобов'язані, які згідно з законом звільняються від проходження таких зборів (працівники Збройних Сил України та інших військових формувань, військовозобов'язані жінки та багато інших категорій військовозобов'язаних).

Суб'єктивна сторона проступку

Суб’єктивна сторона проступку характеризується прямим умислом.

Санкція (покарання)

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, -

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів -

карається штрафом від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Корисні посилання

Див. також