Відмінності між версіями «Відчуження частки майна, що перебуває у спільній власності»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 2: Рядок 2:


* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text Житловий Кодекс Української РСР]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України]


== Правовий режим спільної власності ==
== Правовий режим спільної власності ==


'''Спільна власність''' - це майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).<br />
'''Спільна власність''' - це майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).
'''Спільна часткова власність''' - власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності.<br />
'''Спільна сумісна власність''' - власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.<br/>
  ''Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно.''


'''Здійснення права спільної часткової власності'''<br>
'''Спільна власність поділяється на:'''
 
* '''Спільну сумісну власність''' - власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.
* '''[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Спільну часткову власність]''' - власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності.
 
Згідно ст. 355 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1934 ЦК України] спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно, але при цьому згідно ст. 368 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1934 ЦК України] '''спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.'''
 
== Відчуження частки майна, що перебуває у спільній сумісній власності ==
Особливістю спільного сумісного майна є те  що є співвласники, '''володіють і користуються і розпоряджаються ним спільно'''.
 
Згідно з ст. 369 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1934 ЦК України] '''розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників'''.
 
Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном. У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.
 
Згідно ч.4 ст. 369 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1934 ЦК УКраїни] правочин (договір) щодо розпорядження спільним майном може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.
 
Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації (як наприклад договір купівлі-продажу чи дарування), має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена всіма співвласниками цього майна.
 
При посвідченні правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім’я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя. Справжність підпису другого з подружжя на заяві про таку згоду має бути нотаріально засвідчена.
 
Згідно п.4.4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text Порядку вчинення нотаріальних дій] правочин щодо розпорядження майном може бути посвідчений нотаріусом без згоди другого з подружжя у разі, якщо з документа, що посвідчує право власності, договору, укладеного між подружжям, акта цивільного стану про укладення шлюбу та інших документів випливає, що зазначене майно є особистою приватною власністю одного з подружжя, тобто набуте до реєстрації шлюбу, за час шлюбу, але на умовах, передбачених шлюбним або іншим договором, укладеним між подружжям, за договором дарування, або в порядку спадкування, або за кошти, які належали їй (йому) особисто, тощо.
 
== Відчуження частки майна, що перебуває у спільній  частковій власності ==
'''Здійснення права спільної часткової власності'''


* Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.
* Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.
Рядок 17: Рядок 39:
* Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він є обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно.
* Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він є обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно.
* Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (стаття 361 ЦК України)].
* Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (стаття 361 ЦК України)].
'''Здійснення права спільної сумісної власності'''<br>
* Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
* Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.
* У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.
* Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.
* Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.
* Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.
'''Відчуження майна''' - передача речових прав на рухоме чи нерухоме майно іншій особі (третій), яка стає їх власником, та має право володіння, розпоряджання, користування майном


== Відмінності між спільною частковою та спільною сумісною власністю ==
== Відмінності між спільною частковою та спільною сумісною власністю ==
Рядок 55: Рядок 66:
* '''Право переважної купівлі не поширюється''' на ''договори дарування'', ''довічного утримання (догляду)'', ''міни'', ''виділу частки співвласнику у натурі'';
* '''Право переважної купівлі не поширюється''' на ''договори дарування'', ''довічного утримання (догляду)'', ''міни'', ''виділу частки співвласнику у натурі'';


* '''Право переважної купівлі поширюється''' на ''договори міни'', якщо частка обмінюється на речі визначені родовими ознаками і особа, яка має право переважної купівлі пропонує відчужувану річ того ж роду, в тій же кількості і ті є ї ж якості.
* '''Право переважної купівлі поширюється''' на ''договори міни'', якщо частка обмінюється на речі визначені родовими ознаками і особа, яка має право переважної купівлі пропонує відчужувану річ того ж роду, в тій же кількості і ті є ї ж якості
 
== Див. також: ==
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Право спільної часткової власності]
 
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D1%89%D0%BE_%D1%94_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F Поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя]


== Момент переходу частки у праві спільної власності до набувача за договором ==
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F Виділення частки майна, що знаходиться у спільній сумісній власності, у разі смерті одного з подружжя]


* Частка у праві спільної власності переходить до набувача за договором з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін.
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Відмова від права власності]


* Частка у праві спільної власності за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, переходить до набувача відповідно до статті 334 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1934 Цивільного кодексу України].
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC Визнання договору купівлі-продажу дійсним]


[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Проведення виділення в натурі частки нерухомого майна. Присвоєння поштової адреси новоутвореному об'єкту нерухомого майна]
[[Категорія: Право власності на майно]]
[[Категорія: Право власності на майно]]

Версія за 13:51, 13 жовтня 2021

Нормативно-правова база

Правовий режим спільної власності

Спільна власність - це майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

Спільна власність поділяється на:

 • Спільну сумісну власність - власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.
 • Спільну часткову власність - власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності.

Згідно ст. 355 ЦК України спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно, але при цьому згідно ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Відчуження частки майна, що перебуває у спільній сумісній власності

Особливістю спільного сумісного майна є те що є співвласники, володіють і користуються і розпоряджаються ним спільно.

Згідно з ст. 369 ЦК України розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном. У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ч.4 ст. 369 ЦК УКраїни правочин (договір) щодо розпорядження спільним майном може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.

Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації (як наприклад договір купівлі-продажу чи дарування), має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена всіма співвласниками цього майна.

При посвідченні правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім’я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя. Справжність підпису другого з подружжя на заяві про таку згоду має бути нотаріально засвідчена.

Згідно п.4.4 Порядку вчинення нотаріальних дій правочин щодо розпорядження майном може бути посвідчений нотаріусом без згоди другого з подружжя у разі, якщо з документа, що посвідчує право власності, договору, укладеного між подружжям, акта цивільного стану про укладення шлюбу та інших документів випливає, що зазначене майно є особистою приватною власністю одного з подружжя, тобто набуте до реєстрації шлюбу, за час шлюбу, але на умовах, передбачених шлюбним або іншим договором, укладеним між подружжям, за договором дарування, або в порядку спадкування, або за кошти, які належали їй (йому) особисто, тощо.

Відчуження частки майна, що перебуває у спільній частковій власності

Здійснення права спільної часткової власності

 • Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.
 • Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.
 • Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.
 • Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він є обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно.
 • Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності (стаття 361 ЦК України).

Відмінності між спільною частковою та спільною сумісною власністю

 1. за визначеністю часток(у спільній часткові власності частки кожного із співвласників заздалегідь визначені, у спільній сумісній власності – ні, вони вважаються рівними);
 2. за участю у розподілі доходів та витрат у спільному майні( у спільній часткові власності доходи і витрати розподіляються між співвласниками пропорційно до розміру їх часток, а у спільній сумісній власності – по рівну);
 3. за здійсненням права розпорядження( у спільній часткові власності кожен із співвласників розпоряджається належною йому часткою, а у спільній сумісній – правом власності у повному обсязі);
 4. за відповідальністю(суб’єкти спільної часткової власності за своїми зобов’язаннями несуть часткову відповідальність, суб’єкти спільної сумісної – солідарну);
 5. за підставами виникнення( право спільної часткової власності виникає з будь-яких підстав, які не суперечать закону: спільне будівництво, спадкування, договірну про спільну діяльність ін., спільна сумісна власність виникає лише у випадках прямо передбачених законом, або договором).

Право переважної купівлі

Відчуження частки у спільній частковій власності здійснюється із дотриманням права переважної купівлі, зміст якого розкритий у ст. 362 Цивільного кодексу України.

 • У разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.
 • Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.
 • Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна - протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі.
 • Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця.
 • У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець. До таких вимог застосовується позовна давність в один рік.
 • Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається.
 • Право переважної купівлі не поширюється на договори дарування, довічного утримання (догляду), міни, виділу частки співвласнику у натурі;
 • Право переважної купівлі поширюється на договори міни, якщо частка обмінюється на речі визначені родовими ознаками і особа, яка має право переважної купівлі пропонує відчужувану річ того ж роду, в тій же кількості і ті є ї ж якості

Див. також:

Право спільної часткової власності

Поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Виділення частки майна, що знаходиться у спільній сумісній власності, у разі смерті одного з подружжя

Відмова від права власності

Визнання договору купівлі-продажу дійсним

Проведення виділення в натурі частки нерухомого майна. Присвоєння поштової адреси новоутвореному об'єкту нерухомого майна