Відмінності між версіями «Єдиний податок для фізичних осіб-підприємців (спрощена система оподаткування)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 35 проміжних версій 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Загальні положення ==


'''Спрощена система оподаткування, обліку та звітності''' - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу (далі ПКУ), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою І Розділу ХІV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковий кодекс України]


Відповідно до ст. 291.3. ПКУ Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
== Поняття спрощеної системи оподаткування ==
'''Спрощена система оподаткування, обліку та звітності (далі - спрощена система оподаткування)''' - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] (далі - ПКУ), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 І Розділу ХІV ПКУ,] з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.  


== Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: ==
== Порядок переходу на спрощену систему оподаткування ==
'''<u>Юридична особа чи фізична особа - підприємець</u> (далі - ФОП) може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 I Розділу XIV ПКУ (пункт 291.3 статті 291)], та реєструється платником єдиного податку у визначеному порядку.'''


1) '''перша група''' - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування ФОП подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси '''заяву'''.


2) '''друга група''' - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
'''Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 ст. 298 ПКУ], в один з таких способів:'''
* не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
* обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.


Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
'''1)''' особисто платником податків або уповноваженою на це особою;


3) '''третя група''' - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
'''2)''' надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;


4) '''четверта група''' - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
'''3)''' засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;


== Обмеження для  1 3 групи спрощеної системи оподаткування ==
'''4)''' державному реєстратору під час державної реєстрації створення [[Порядок державної реєстрації юридичної особи|юридичної особи]] або державної реєстрації [[Державна реєстрація фізичної особи – підприємця|фізичної особи - підприємця]]. Відповідна заяви або відомості передаються до контролюючого органу у порядку, встановленому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"].
'''Загальні обмеження для єдиноподатників груп 1 — 3 можна поділити на 2 види:'''
 
<br />
'''Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 298.2.1-298.2.3 ПКУ].'''
''''1) за суб’єктним складом;''
 
<br />
Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (підпункт 298.2.1. пункту 298.2. статті 298 ПКУ]).
''2) за видами діяльності.''''
 
<br />
Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (підпункт 298.2.2. пункту 298.2. статті 298 ПКУ]).
=== Обмеження за суб’єктним складом ===
 
== Ставки єдиного податку для ФОП та суб'єктів господарювання ==
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" | Групи платників єдиного податку !! rowspan="2" | Платник єдиного податку !! colspan="3" | Основні умови перебування в групі !! colspan="2" | Ставка єдиного податку / єдиного соціального внеску
|-
! '''Річний обсяг доходу не вище (грн.)''' || '''Кількість працівників не більше (осіб)'''|| '''Діяльність''' || '''Звичайна''' || '''Підвищена'''
|-
| Перша група || ФОП || 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (<u>у 2021 році - 1 002 000 грн.</u>) || 0|| Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню || '''''ЄП:''''' у межах до 10 % розміру прожиткового мінімуму <u>227 грн. у 2021 році</u>)<br /> '''''ЄСВ "за себе" для пенсійного стажу:''''' 22% від мінімальної заробітньої плати (<u>1320 грн. у з 01 січня 2021 році; з 01 грудня 2021 року - 1430 грн.</u>) || rowspan="2" !! | 15 % (для ФОП у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ
|-
| Друга група || ФОП  || 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року <u>(у 2021 році - 5 004 000 грн.)</u> || 10 || Господарська діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (''крім надання посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння'') || '''''ЄП:''''' у межах до    20 % розміру мінімальної заробітної плати (1200 <u>грн. у 2021 році</u>)<br />
'''''ЄСВ "за себе" для пенсійного стажу:''''' 22% від мінімальної заробітньої плати (<u>1320 грн. у з 01 січня 2021 році; з 01 грудня 2021 року - 1430 грн.</u>)
|
|-
| Третя група || Юр.особи та ФОП || 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року <u>(у 2021 році - 7 002 000 грн.)</u> || Без обмежень || --- || '''''ЄП:'''''* 3 % доходу при сплаті ПДВ; <br /> * 5 % доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку<br /> '''''ЄСВ "за себе" для пенсійного стажу:''''' 22% від мінімальної заробітньої плати <u>(1320 грн. у з 01 січня 2021 році; з 01 грудня 2021 року - 1430 грн.)</u> || '''для ФОП''' у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ: 15 %;<br> '''для юр.осіб''', у випадках, визначених п. 293.5 ПКУ: 6 % зі сплатою ПДВ;<br> 10 % без сплати ПДВ
|-
|Четверта група|| С/г товаровиробники - юр. особи та ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15 Закону України "Про фермерське господарство"]|| Частка с/г товаровиробництва юр.особи за попередній період ≥ 75 % || Без обмежень || Для ФОП за умови виконання сукупності таких вимог:
# здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
# провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
# не використовують працю найманих осіб;
# членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 частини другої статті 3 Сімейного кодексу України];
# площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.
|| Ставки визначені пунктом 293.9 ПКУ як % до нормативної грошової оцінки 1 га з урахуванням коефіцієнта індексації станом на 1 січня поточного року залежно від категорії (типу) земель, їх розташування ||
|}
 
== Обмеження для  першої — третьої групи спрощеної системи оподаткування ==
'''I. Обмеження за суб'єктним складом:'''
 
* '''Суб'єкти господарювання (ФОП та юр. особи), які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник у результаті дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).''' Податковий борг виникає у разі несплати платником податків суми погодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) у встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 ПКУ] строки, а також нарахованої на суму такого грошового зобов'язання пені ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 підпункт 14.1.175 пункту 14.1. ПКУ]). Необхідно звернути увагу, що: наявність <u>неподаткового боргу</u> не є перешкодою для одержання статусу єдиноподатника (наприклад, не вважається податковим боргом заборгованість з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).
 
* '''Фізичні та юридичні особи — нерезиденти:'''
а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;<br />б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;<br />в) фізичні особи, які не є резидентами України.
 
* '''Юр. особи, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 %.'''
* '''Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платниками єдиного податку.'''
 
* '''Суб'єкти господарювання, а саме:'''
* страхові (перестрахові) брокери;
* банки; кредитні спілки; ломбарди;
* лізингові компанії; довірчі товариства;
* страхові компанії;
* установи накопичувального пенсійного забезпечення;
* інвестиційні фонди і компанії;
* інші фінансові установи, визначені законом;
* реєстратори цінних паперів.
 
* '''Інші суб'єктні обмеження.''' Наприклад, приватні нотаріуси не мають права займатися підприємницькою діяльністю відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закону України "Про нотаріат"], фізичні особи, які здійснюють адвокатську діяльність або діяльність арбітражного керуючого, не можуть провадити підприємницькою діяльністю та обрати спрощену систему оподаткування, враховуючи положення [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n172 Кодексу України з процедур банкрутства].
 
'''II. Обмеження за видами діяльності:'''
* ''Діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).''
До азартних ігор не належать, зокрема, гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без отримання гравцем призу (виграшу), гра на ігрових автоматах типу «кран-машина», де як виграш гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо) ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"]).
 
* ''Обмін іноземної валюти.''
* ''Виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів і діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива і столових вин).'' Роздрібна торгівля передбачає реалізацію товару для особистого споживання та домашнього використання (тобто кінцевому споживачу). Водночас, не можуть бути єдиноподатниками суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію талонів на паливо (реалізація талонів за своєю суттю є продажем палива). Cуб'єктів господарювання, які здійснюють заміну мастила (оливи) під час надання послуг з техобслуговування транспортного засобу, це обмеження не стосується, оскільки така діяльність не належить до продажу паливно-мастильних матеріалів.
{| class="wikitable"
|-
| '''Цікаво!''' [http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/5643-4403.html Лист Міністерства доходів і зборів України від 04 липня 2014 року № 4403/б/99-99-21-03-14 "Про надання роз'яснень"] (тютюнові вироби є підакцизними товарами. Для ФОП, які застосовують другу групу спрощеної системи оподаткування, не передбачено заборони на здійснення діяльності у сфері торгівлі електронними сигаретами, люльками, електронними кальянами.).
|}
* ''Видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).''<br> <u>Дорогоцінними металами</u> є золото, срібло, платина та метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді і стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо).<br> <u>Дорогоцінне каміння</u> — це природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах), перелік яких наведено у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80 Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"]. <br> <u>До дорогоцінного каміння органогенного утворення</u> відносяться перли та бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді.<br /> У групах 1 і 2 підприємцям можна здійснювати тільки надання «ювелірних» послуг (і то окремим особам), наприклад: з виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням, ремонту годинників та ювелірних виробів.
 
* ''Видобуток, реалізація корисних копалин (крім реалізації корисних копалин місцевого значення).''
<u>'''Корисні копалини'''</u> - природні мінеральні утворення органічного та неорганічного походження в надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва і втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва та споживання безпосередньо або після первинної переробки ( [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 підпункт 14.1.91 ПКУ]). Перелік корисних копалин міститься в [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"].
* ''Діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, що здійснюється страховими агентами, визначеними [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 Законом України "Про страхування"], сюрвейєрами, аварійними комісарами і аджастерами.''
 
* ''Діяльність з управління підприємствами.''
 
* ''Діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.''
   
   
Стати платниками єдиного податку можуть як фізичні особи — підприємці (далі — ФОП), так і юридичні особи. При цьому ФОП можуть бути платниками єдиного податку будь-якої з груп 1 — 3. А ось у юросіб вибір не такий багатий. Для них передбачено тільки одну з цих груп — третю.
* ''Діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування чи антикваріату.''
<br />
 
<br />
* ''Діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.'' Забороні підлягає та діяльність, що охоплена поняттям «гастрольні заходи» відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1115-15 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні"].
'''Водночас ПКУ перелічує суб’єктів, які не можуть стати єдино податниками:'''
 
<br />
'''III. Додаткові обмеження у здійснення діяльності ФОП:'''
'''1.''' ''Суб’єкти господарювання (як ФОП, так і юрособи), які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник у результаті дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (п.п. 291.5.8 ПКУ)''. Податковий борг виникає у разі несплати платником податків суми погодженого грошового зобов’язання урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) у встановлені ПКУ строки, а також нарахованої на суму такого грошового зобов’язання пені ( п.п. 14.1.175 ПКУ). Суб’єктам господарювання, які мають намір перейти на спрощену систему оподаткування, слід уважно ставитися до отриманих податкових повідомлень-рішень. Якщо встигнути їх оскаржити протягом 10 календарних днів (в адміністративному або в судовому порядку), вони не одержать статусу погодженого зобов’язання до самого закінчення процедури оскарження, а отже, не стануть перешкодою для переходу на єдиний податок.
 
<br />
* ''Технічні випробування та дослідження ( [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 підпункт 291.5.2 ПКУ]).''
''Необхідно звернути увагу, що: наявність неподаткового боргу не є перешкодою для одержання статусу єдиноподатника.''
<br />
* ''Діяльність у сфері аудиту.''
Так, наприклад, не вважається податковим боргом заборгованість з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ). Річ у тім, що згідно з п.1.3 ПКУ питання погашення зобов’язань і сплати ЄСВ цей Кодекс не регулює. А ось заборгованість за штрафними санкціями за порушення іншого підконтрольного податківцям законодавства (розрахунки у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо) вважатиметься податковим боргом. Це пов’язано з тим, що такі санкції підпадають під визначення грошового зобов’язання платника податків, наведене в п.п. 14.1.39 ПКУ. Крім того, якщо ви ФОП, майте на увазі: перешкодою для одержання статусу платника єдиного податку може стати тільки податковий борг, що виник у фізичної особи у статусі підприємця. Якщо у вас є податковий борг як у простої фізичної особи, то такі суми до уваги братися не повинні. На користь цього висновку свідчить і той факт, що підприємець як самозайнята особа стає на облік як окремий самостійний платник податків.  
 
<br />
* '''Надання в оренду:'''
'''2.''' ''Фізичні та юридичні особи — нерезиденти ( п.п. 291.5.7 ПКУ).''
# земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 га;
Щоб більше конкретизувати це суб’єктне обмеження, звернемося до поняття «нерезиденти», наведеного в п.п. 14.1.122 ПКУ. Так, згідно з цим підпунктом нерезиденти — це:
# житлових приміщень та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 400 кв. м;
<br />
# нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 900 кв. м.
'''а)''' іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;
 
<br />
== Податковий (звітний) період ==
'''б)''' дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;
'''Податковий період висвітлений в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 статті 294 Податкового кодексу України]:'''
<br />
 
'''в)''' фізичні особи, які не є резидентами України.
* Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є ''календарний рік''.
Платниками єдиного податку, зокрема, не можуть бути фізичні особи, які не є резидентами України.
* Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є ''календарний квартал''.
Тому зазначені суб’єкти можуть бути платниками єдиного податку за умови дотримання вимог, що висуваються для перебування на спрощеній системі оподаткування.  
* Податковий (звітний) період <u>починається</u> з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
<br />
* Для ''суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку'' із сплати інших податків і зборів, встановлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 ПКУ], перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
'''3.''' ''Юрособи, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 % ( п.п. 291.5.5 ПКУ).''
* Для зареєстрованих в установленому порядку ''ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування'' та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
Слід звернути увагу, що: зазначена заборона стосується тільки часток юросіб-неєдиноподатників. А ось якщо у статутному капіталі підприємства є частки фізосіб, які не є платниками єдиного податку, що перевищують обмежувальні 25 %, перешкод для переходу такого підприємства на спрощену систему оподаткування немає. Оскільки платниками єдиного податку не можуть бути нерезиденти, підприємство, в якому частка юросіб-нерезидентів дорівнює або перевищує 25 %, не може перебувати на спрощеній системі оподаткування. Заборона, передбачена п.п. 291.5.5 ПКУ, не залежить від того, в якому розмірі формується статутний капітал.
* Для зареєстрованих в установленому законом порядку ''суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації'' подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
<br />
* Для ''суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації'' (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
'''4.''' ''Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є єдиноподатником ( п.п. 291.5.6 ПКУ).''
* У разі державної реєстрації ''припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця'', які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
<br />
* У разі ''зміни податкової адреси'' платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.
'''5.''' ''Суб’єкти господарювання, перелічені в п.п. 291.5.4 ПКУ, а саме:''
 
— страхові (перестрахові) брокери;
== Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку ==
— банки;
 
— кредитні спілки;
'''Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.''' Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
— ломбарди;
<br />У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПКУ].
— лізингові компанії;
{| class="wikitable"
— довірчі товариства;
|+
— страхові компанії;
|'''Увага!''' Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-20#Text Закону України від 04 грудня 2020 року № 1072 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"], який набрав чинності '''10 грудня 2020 року''', підприємці, що перебувають на І групі платників єдиного податку, <u>звільняються від сплати єдиного податку за грудень 2020 - травень 2021 (включно)</u>. За ці ж місяці такі підприємці не сплачуватимуть за себе ЄСВ, а страховий стаж для пенсії в них зберігатиметься.
— установи накопичувального пенсійного забезпечення;
Щодо звільнення від сплати ЄСВ - платники єдиного податку І групи звільняються від сплати '''ЄСВ «за себе»''' за період '''з 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021''' (на шість календарних місяців).
— інвестиційні фонди і компанії;
 
— інші фінансові установи, визначені законом;
Якщо ж ФОП І групи вже сплатив єдиний податок (за грудень 2020 року), то така сума може бути повернута платнику податків за його заявою, або бути автоматично (без заяви) врахована в рахунок сплати єдиного податку за наступні періоди (наприклад, за червень 2021 року).
— реєстратори цінних паперів.
 
<br />
Проте є виключення, '''у разі порушення умов застосування І групи платників єдиного податку звільнення не застосовується'''. Якщо у період дії пільги платник єдиного податку порушить умови перебування на І групі - перевищить річний обсяг доходу (у 2020 році - 1 млн. грн., а у 2021 році - 1 млн. 2 тис. грн.) тощо, він буде зобов'язаний сплатити єдиний податок за увесь період дії пільги.
'''6.''' ''Інші суб’єктні обмеження.''
|}
Деякі обмеження суб’єктного складу платників єдиного податку хоча прямо у ст. 291 ПКУ й не зазначені, але безпосередньо з неї випливають. Так, не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування ті особи, які не входять до категорії суб’єктів господарювання. Як приклад тут можна навести приватних нотаріусів, які не мають права займатися підприємницькою діяльністю на підставі ч. 4 ст. 3 Закону № 3425. Не можуть стати єдиноподатниками адвокати та арбітражні керуючі. Фізособи, які здійснюють адвокатську діяльність або діяльність арбітражного керуючого, не можуть бути підприємцями в межах такої діяльності та обрати спрощену систему оподаткування. Річ у тім, що такі особи є суб’єктами незалежної професійної діяльності (ч. 1 ст. 1 Закону про адвокатуру, ч. 1 ст. 4 Закону № 2343, п.п. 14.1.226 ПКУ). І саме в цій якості (а не як ФОП) їх ставлять на облік у відповідній ДПІ.
'''Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами''' на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
 
'''Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів''' після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 
Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
 
Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 
''Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 пункту 295.1 і пункту 295.5 статті 295 ПКУ], підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.''
 
'''Платники єдиного податку четвертої групи:'''
самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 ПКУ]''; сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:
* у I кварталі - 10 відсотків;
* у II кварталі - 10 відсотків;
* у III кварталі - 50 відсотків;
* у IV кварталі - 30 відсотків.
 
== Відповідальність платника єдиного податку ==
<big>'''Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6946 ПКУ] за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.'''</big>


=== Обмеження за видами діяльності ===
== Див. також ==
* [[Державна реєстрація фізичної особи – підприємця]]
* [[Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця]]


Так, обмежень за видами діяльності дещо більше, ніж за суб’єктним складом. <br />
[[Категорія:Податкове право]]
Усі вони наведені в п. 291.5 ПКУ. Так, не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють види діяльності, перелічені нижче.
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади (агентство, інспекція, служба)]]
<br />
'''І. Загальні обмеження для ФОП і юросіб.'''
'''1. Діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
Обмеження щодо діяльності з організації та проведення азартних ігор почне діяти з дня набуття чинності законом, що регулює питання діяльності у сфері грального бізнесу. На сьогодні гральний бізнес в Україні заборонено.'''
<br />
'''За КВЕД-2010 організація азартних ігор (клас 92.00 групи 92.0) уключає карткові ігри і діяльність казино, таку як:'''
— продаж лотерейних квитків;
— робота ігрових автоматів;
— робота віртуальних сайтів з віртуальними азартними іграми;
— букмекерство і ставки;
— парі;
— робота казино, у тому числі казино на воді.
Згідно з п. 2 ст. 1 Закону № 1334 до азартних ігор не належать, зокрема, гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без отримання гравцем призу (виграшу), гра на ігрових автоматах типу «кран-машина», де як виграш гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо).
Організація проведення вищезазначених «неазартних» ігор, участь в яких не передбачає отримання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), належить до діяльності у сфері розваг. Визначення такої діяльності наведено в п.п. 14.1.46 ПКУ.
Заборони на проведення єдиноподатником «неазартних» ігор немає
<br />
'''2. Обмін іноземної валюти.'''
Визначальним для встановлення кола операцій, що підпадають під цю заборону, є положення Інструкції № 502 від 12.12.2002р. затвердженою постановою правління Національного Банку України.
<br />
'''3. Виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів (далі — ПММ) в ємностях до 20 літрів і діяльності ФОП, пов’язаної з роздрібним продажем пива і столових вин).'''
Ключовим тут має бути мета здійснення торговельної діяльності. Так, при оптовій торгівлі здійснюють продаж товару для його подальшого перепродажу або іншого використання в підприємницькій діяльності. Роздрібна ж торгівля передбачає реалізацію товару для особистого споживання та домашнього використання (тобто кінцевому споживачу). Тому необхідно бути максимально уважними, щоб не підпасти під заборону.
Не можуть бути єдиноподатниками суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію талонів на паливо. Пояснення цьому просте — реалізація талонів за своєю суттю є продажем палива, а отже, підпадає під це обмеження.
А ось суб’єктів господарювання, які здійснюють заміну мастила (оливи) під час надання послуг з техобслуговування транспортного засобу, це обмеження не стосується, оскільки така діяльність не належить до продажу ПММ.
Підакцизними товарами є також тютюнові вироби ( п. 215.1 ПКУ). При цьому в листі Міндоходів від 04.07.2014 р. № 4403/б/99-99-21-03-14 наголошувалося, що не є тютюновими виробами електронні продукти для парування, які імітують форму і функцію звичайних сигарет, а також у вигляді електронних люльок і кальянів.
Отже, єдиноподатниками можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж електронних сигарет, люльок і кальянів
<br />
'''4. Видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).'''
Згідно з п. 1 ст. 1 Закону № 637 дорогоцінними металами є золото, срібло, платина та метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді і стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо).
Дорогоцінне каміння — це природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах). Їх детальний перелік наведено у п. 2 ст. 1 Закону № 637.
Дорогоцінне каміння органогенного утворення зазначено в п. 3 ст. 1 Закону № 637. Це перли та бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді.
Забігаючи наперед, зазначимо, що ФОП можуть займатися виробництвом і реалізацією ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів і каміння виключно у складі групи 3 платників єдиного податку ( п.п. 2 п. 291.4 ПКУ). У групах 1 і 2 підприємцям можна здійснювати тільки надання «ювелірних» послуг (і то окремим особам), наприклад: з виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням, ремонту годинників та ювелірних виробів.
<br />
'''5. Видобуток, реалізація корисних копалин (крім реалізації корисних копалин місцевого значення).
Під корисними копалинами ПКУ розуміє природні мінеральні утворення органічного та неорганічного походження в надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва і втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва та споживання безпосередньо або після первинної переробки ( п.п. 14.1.91 ПКУ).'''
Ця заборона не містить винятків для осіб, які добувають корисні копалини без мети отримання доходу, у тому числі виключно для власних потреб
Не може бути платником єдиного податку власник свердловини, який має спеціальний дозвіл на користування надрами (видобуток підземних вод), у разі надання свердловини в оренду іншим особам.
<br />
''При цьому єдиноподатникам дозволяється:''
<br />
1) продавати корисні копалини місцевого значення (їх перелік затверджено постановою КМУ від 12.12.94 р. № 827) у вигляді сировини;
<br />
2) виготовляти і продавати вироби з корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, що придбані у суб’єктів господарювання, які здійснюють їх видобуток.
<br />
'''6. Діяльність у сфері фінансового посередництва.'''
Заборона не поширюється на діяльність у сфері страхування, що здійснюється страховими агентами, визначеними Законом № 85, сюрвейєрами, аварійними комісарами і аджастерами.
<br />
'''7. Діяльність з управління підприємствами.'''
<br />
'''8. Діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) і зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню).'''
Так, наприклад, не можуть бути єдиноподатниками суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телебачення, оскільки така діяльність згідно із Законом №3759 здійснюється виключно на підставі ліцензії. А ось, наприклад, діяльність з надання послуг інтернет-зв’язку без використання радіочастотного ресурсу ліцензуванню не підлягає. Тому суб’єкти господарювання, які здійснюють таку діяльність, мають право стати платниками єдиного податку.
<br />
'''9. Діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування чи антикваріату.'''
<br />
'''10. Діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.'''
Забороні підлягає та діяльність, що охоплена поняттям «гастрольні заходи» із Закону № 1115.
ІІ. Додаткові обмеження для ФОП.
1. Технічні випробування та дослідження ( п.п. 291.5.2 ПКУ).
Визначаючи, що належить до цього виду діяльності, слід орієнтуватися на клас 71.20 групи 71.2 КВЕД-2010. Так, цей клас уключає:
— проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, і продуктів;
— сертифікацію продуктів (у тому числі товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо);
— періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
— випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо);
— діяльність міліцейських лабораторій.
Водночас до технічних випробувань і досліджень не відносять:
— тестування матеріалів, які взяті у тварин (клас 75.00 групи 75.0 КВЕД-2010);
— зорову діагностику, дослідження та аналіз медичних і стоматологічних матеріалів (розділ 86 КВЕД-2010).
Тобто ФОП, які здійснюють таку діяльність, бути платниками єдиного податку можуть.
2. Діяльність у сфері аудиту ( п.п. 291.5.2 ПКУ).
Незважаючи на те, що діяльність у сфері бухгалтерського обліку в межах КВЕД-2010 має той самий код, що й діяльність у сфері аудиту (69.20), під заборону для застосування спрощеної системи оподаткування підпадають тільки аудитори.
3. Надання в оренду ( п.п. 291.5.3 ПКУ):
— земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 га;
— житлових приміщень та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 100 кв. м;
— нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 кв. м.
Щодо «орендної» заборони важливо звернути увагу на деякі моменти:
— заборона поширюється й на суборенду;
— заборона не стосується орендованих самим ФОП об’єктів (їх площа може бути будь-якою);
— обмеження встановлене тільки щодо площі об’єкта або декількох об’єктів, що здаються в оренду.
Залишок площі, що виходить за встановлені ліміти, в оренду, у тому числі безоплатну, передаватися не повинен.
Наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) або у статуті юрособи видів діяльності, що не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, не є підставою для відмови в реєстрації платником єдиного податку за умови, що такі види діяльності не здійснюються.

Поточна версія на 11:23, 12 березня 2021

Нормативна база

Поняття спрощеної системи оподаткування

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності (далі - спрощена система оподаткування) - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою І Розділу ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Порядок переходу на спрощену систему оподаткування

Юридична особа чи фізична особа - підприємець (далі - ФОП) може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою I Розділу XIV ПКУ (пункт 291.3 статті 291), та реєструється платником єдиного податку у визначеному порядку.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування ФОП подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ст. 298 ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Відповідна заяви або відомості передаються до контролюючого органу у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1-298.2.3 ПКУ.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (підпункт 298.2.1. пункту 298.2. статті 298 ПКУ).

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (підпункт 298.2.2. пункту 298.2. статті 298 ПКУ).

Ставки єдиного податку для ФОП та суб'єктів господарювання

Групи платників єдиного податку Платник єдиного податку Основні умови перебування в групі Ставка єдиного податку / єдиного соціального внеску
Річний обсяг доходу не вище (грн.) Кількість працівників не більше (осіб) Діяльність Звичайна Підвищена
Перша група ФОП 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році - 1 002 000 грн.) 0 Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню ЄП: у межах до 10 % розміру прожиткового мінімуму 227 грн. у 2021 році)
ЄСВ "за себе" для пенсійного стажу: 22% від мінімальної заробітньої плати (1320 грн. у з 01 січня 2021 році; з 01 грудня 2021 року - 1430 грн.)
15 % (для ФОП у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ
Друга група ФОП 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році - 5 004 000 грн.) 10 Господарська діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (крім надання посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) ЄП: у межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати (1200 грн. у 2021 році)

ЄСВ "за себе" для пенсійного стажу: 22% від мінімальної заробітньої плати (1320 грн. у з 01 січня 2021 році; з 01 грудня 2021 року - 1430 грн.)

Третя група Юр.особи та ФОП 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році - 7 002 000 грн.) Без обмежень --- ЄП:* 3 % доходу при сплаті ПДВ;
* 5 % доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку
ЄСВ "за себе" для пенсійного стажу: 22% від мінімальної заробітньої плати (1320 грн. у з 01 січня 2021 році; з 01 грудня 2021 року - 1430 грн.)
для ФОП у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ: 15 %;
для юр.осіб, у випадках, визначених п. 293.5 ПКУ: 6 % зі сплатою ПДВ;
10 % без сплати ПДВ
Четверта група С/г товаровиробники - юр. особи та ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство" Частка с/г товаровиробництва юр.особи за попередній період ≥ 75 % Без обмежень Для ФОП за умови виконання сукупності таких вимог:
 1. здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
 2. провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
 3. не використовують працю найманих осіб;
 4. членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
 5. площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.
Ставки визначені пунктом 293.9 ПКУ як % до нормативної грошової оцінки 1 га з урахуванням коефіцієнта індексації станом на 1 січня поточного року залежно від категорії (типу) земель, їх розташування

Обмеження для першої — третьої групи спрощеної системи оподаткування

I. Обмеження за суб'єктним складом:

 • Суб'єкти господарювання (ФОП та юр. особи), які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник у результаті дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Податковий борг виникає у разі несплати платником податків суми погодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) у встановлені ПКУ строки, а також нарахованої на суму такого грошового зобов'язання пені (підпункт 14.1.175 пункту 14.1. ПКУ). Необхідно звернути увагу, що: наявність неподаткового боргу не є перешкодою для одержання статусу єдиноподатника (наприклад, не вважається податковим боргом заборгованість з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).
 • Фізичні та юридичні особи — нерезиденти:

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;
в) фізичні особи, які не є резидентами України.

 • Юр. особи, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 %.
 • Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платниками єдиного податку.
 • Суб'єкти господарювання, а саме:
 • страхові (перестрахові) брокери;
 • банки; кредитні спілки; ломбарди;
 • лізингові компанії; довірчі товариства;
 • страхові компанії;
 • установи накопичувального пенсійного забезпечення;
 • інвестиційні фонди і компанії;
 • інші фінансові установи, визначені законом;
 • реєстратори цінних паперів.

II. Обмеження за видами діяльності:

 • Діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

До азартних ігор не належать, зокрема, гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без отримання гравцем призу (виграшу), гра на ігрових автоматах типу «кран-машина», де як виграш гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо) (Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор").

 • Обмін іноземної валюти.
 • Виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів і діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива і столових вин). Роздрібна торгівля передбачає реалізацію товару для особистого споживання та домашнього використання (тобто кінцевому споживачу). Водночас, не можуть бути єдиноподатниками суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію талонів на паливо (реалізація талонів за своєю суттю є продажем палива). Cуб'єктів господарювання, які здійснюють заміну мастила (оливи) під час надання послуг з техобслуговування транспортного засобу, це обмеження не стосується, оскільки така діяльність не належить до продажу паливно-мастильних матеріалів.
Цікаво! Лист Міністерства доходів і зборів України від 04 липня 2014 року № 4403/б/99-99-21-03-14 "Про надання роз'яснень" (тютюнові вироби є підакцизними товарами. Для ФОП, які застосовують другу групу спрощеної системи оподаткування, не передбачено заборони на здійснення діяльності у сфері торгівлі електронними сигаретами, люльками, електронними кальянами.).
 • Видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).
  Дорогоцінними металами є золото, срібло, платина та метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді і стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо).
  Дорогоцінне каміння — це природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах), перелік яких наведено у Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
  До дорогоцінного каміння органогенного утворення відносяться перли та бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді.
  У групах 1 і 2 підприємцям можна здійснювати тільки надання «ювелірних» послуг (і то окремим особам), наприклад: з виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням, ремонту годинників та ювелірних виробів.
 • Видобуток, реалізація корисних копалин (крім реалізації корисних копалин місцевого значення).

Корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного та неорганічного походження в надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва і втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва та споживання безпосередньо або після первинної переробки ( підпункт 14.1.91 ПКУ). Перелік корисних копалин міститься в постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення".

 • Діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, що здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами і аджастерами.
 • Діяльність з управління підприємствами.
 • Діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
 • Діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування чи антикваріату.

III. Додаткові обмеження у здійснення діяльності ФОП:

 • Діяльність у сфері аудиту.
 • Надання в оренду:
 1. земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 га;
 2. житлових приміщень та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 400 кв. м;
 3. нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 900 кв. м.

Податковий (звітний) період

Податковий період висвітлений в статті 294 Податкового кодексу України:

 • Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.
 • Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
 • Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
 • Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
 • Для зареєстрованих в установленому порядку ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
 • Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
 • Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
 • У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.
 • У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПКУ.

Увага! Відповідно до Закону України від 04 грудня 2020 року № 1072 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", який набрав чинності 10 грудня 2020 року, підприємці, що перебувають на І групі платників єдиного податку, звільняються від сплати єдиного податку за грудень 2020 - травень 2021 (включно). За ці ж місяці такі підприємці не сплачуватимуть за себе ЄСВ, а страховий стаж для пенсії в них зберігатиметься.

Щодо звільнення від сплати ЄСВ - платники єдиного податку І групи звільняються від сплати ЄСВ «за себе» за період з 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021 (на шість календарних місяців).

Якщо ж ФОП І групи вже сплатив єдиний податок (за грудень 2020 року), то така сума може бути повернута платнику податків за його заявою, або бути автоматично (без заяви) врахована в рахунок сплати єдиного податку за наступні періоди (наприклад, за червень 2021 року).

Проте є виключення, у разі порушення умов застосування І групи платників єдиного податку звільнення не застосовується. Якщо у період дії пільги платник єдиного податку порушить умови перебування на І групі - перевищить річний обсяг доходу (у 2020 році - 1 млн. грн., а у 2021 році - 1 млн. 2 тис. грн.) тощо, він буде зобов'язаний сплатити єдиний податок за увесь період дії пільги.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 статті 295 ПКУ, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Платники єдиного податку четвертої групи: самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ; сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

 • у I кварталі - 10 відсотків;
 • у II кварталі - 10 відсотків;
 • у III кварталі - 50 відсотків;
 • у IV кварталі - 30 відсотків.

Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Див. також