Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілка)

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Версію затверджено Olena.osadcha.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Основні поняття

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів — один із найпоширеніших і найпопулярніших видів страхування відповідальності в усьому світі.

Воно забезпечує виплату потерпілому грошового відшкодування в розмірі суми, яка була б стягнута з власника транспортного засобу за цивільним позовом на користь третьої особи за шкоду життю та здоров'ю, а також за пошкодження або загибель належного їй майна, які виникли внаслідок аварії або іншої дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з вини страхувальника.

В Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" закріплено основні поняття, які використовуються у даному виді відносин зі страхування.

Страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу.

Страховики - страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених даним Законом та Законом України "Про страхування".

Потерпілі - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу.

Особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом. Володіння забезпеченим транспортним засобом вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду.

Наземні транспортні засоби (далі - транспортні засоби) - це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Об'єктом такого страхування є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.

Суб’єктами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України, потерпілі.

Куди звертатись для оформлення страхового полісу

З метою оформлення страхового полісу особі необхідно звернутись до страховика.

Закон України «Про страхування» визначає страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України:

  • фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України "Про господарські товариства", з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (страховики-резиденти);
  • зареєстровані Уповноваженим органом відповідно до цього Закону та законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (страховиків-нерезидентів).

Якщо вести мову про Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ), то воно є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», законодавства України та свого Статуту.

Розмір страхової суми

Страхова сума — грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору страхування, зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.

Згідно Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого.

У разі якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п’ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 100 тисяч гривень на одного потерпілого. Страхові виплати за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору та зазначені в договорі страхування.

Розміри страхових сум переглядаються Уповноваженим органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін.

Враховуючи дану норму, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг своїм розпорядженням від 09.04.2019 № 538 внесла зміни в пункт 1 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 566 "Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та установила, що розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеними після набрання чинності цим розпорядженням:

  • за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у розмірі 130000 гривень на одного потерпілого;
  • за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, у розмірі 260000 гривень на одного потерпілого.

Крім того, даним розпорядженням затверджено базовий страховий платіж за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за поданням Моторного транспортного) страхового бюро України в розмірі 180,00 грн.

Вартість полісу страхування

Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій) встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів, визначених відповідно до діючого законодавства - розпорядження Держфінпослуг від 09.07.2010 № 566.

При цьому, вартість полісу залежить від:

Як придбати поліс та які документи потрібні

З метою придбання страхового полісу особі необхідно звернутися до страховика та надати наступні документи:

  • паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер;
  • посвідчення на право керування ТЗ;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);
  • протокол технічного стану ТЗ/техталон, якщо ТЗ підпадає під ОТК;
  • документ, на підставі якого Ви маєте право отримати поліс ОСЦПВ (автоцивілки) на пільгових умовах (у разі наявності такого).

Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України

Відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка не має полісу страхування

Відповідно до частини 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі (договорі) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), або не пред’явила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогоднішній день неоподатковуваний мінімум доходів громадян 17 грн, отже розмір штрафу дорівнює 425 грн).

Дане положення не застосовується до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.

В цьому випадку (у разі відсутності страхового полісу на авто, яким керує учень) відповідальність несе особа, яка навчає водінню транспортним засобом.