Соціальне таксі

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Yana.kravets.

Нормативна база

Що таке соціальне таксі?

«Соціальне таксі» - спеціально облаштований транспорт, призначений для людей з інвалідністю.

Транспортні соціальні послуги з перевезення особам із інвалідністю І групи та/або одиноких непрацездатних громадян, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації, до соціально значимих об’єктів. Розвиток послуги «Соціальне таксі» є вкрай важливим для усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, особливо людей на візках.

Особи з інвалідністю та маломобільні громадяни можуть скористатися даною послугою для вирішення своїх соціальних питань.

Отже, куди можна дістатися за допомогою соціального таксі?

• органи соціального захисту населення , ЦНАП,

• органи виконавчої влади,

• банківські установи,

• лікарні, лікувально-профілактичні, санітарно-оздоровчі чи реабілітаційні установи, протезно-ортопедичні підприємства,

• центри правової допомоги та інше.

Хто може скористатися послугою «Соціальне таксі»?

Скористатися послугою «Соціальне таксі» мають право люди з інвалідністю та маломобільні групи населення, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом.

Послуга «Соціальне таксі» надається:

• насамперед, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та іншим маломобільним групам населення, до яких належать особи похилого віку та інші особи, які не можуть пересуватися самостійно,

• особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями.

В яких випадках може бути надано послугу " Соціальне таксі"?

Транспортні послуги надаються згідно із замовленнями у понеділок – четвер з 800 до 1715, п’ятницю з 800 до 1600, крім святкових та неробочих днів.

Транспортні послуги надаються безоплатно особам із інвалідністю І групи та/або одиноких непрацездатних громадян, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації за умови, якщо розмір їх пенсії перед місяцем звернення не перевищує трьох прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У разі надання транспортних послуг на постійній основі (щомісяця) право замовника на отримання послуг переглядається кожні півроку шляхом перевірки розміру його пенсії перед місяцем його повторного звернення шляхом оновлення заяви, довідки про встановлення групи інвалідності (за виключенням випадку, коли група інвалідності встановлена довічно), довідки медичної установи про нездатність самостійно пересуватися.

Особа, що має право на отримання транспортної послуги може використати її не більше, як 8 разів на місяць, за виключенням випадку, коли замовлення понад встановлену кількість разів зумовлене необхідністю відвідування медичних закладів.  

Транспортні послуги з перевезення, які надаються особам, що мають право на їх отримання, здійснюються до:

- лікувальних і лікувально-профілактичних закладів;

- закладів медико-соціальної експертизи;

- протезно-ортопедичного закладу;

- закладів соціального захисту;

- до органів Пенсійного фонду України;

- для взяття участі в культурно-масових, святкових заходах.

Порядок надання соціальної послуги

Як можна скористатися послугою?

Крок 1

Необхідно стати на облік у виконавчому органі/комунальному закладі/установі, на базі якого/якої створена відповідна служба з перевезення вищезазначених категорій населення та надати документи, які передбачені положенням про службу з перевезення для надання цієї послуги.

Послугу «Соціальне таксі» можуть надавати заклади/установи, що надають послуги особам з інвалідністю :

• соціальні,

• медичні,

• реабілітаційні та інші.

Крок 2

Щоб подати заявку, отримувачу послуги необхідно зателефонувати до органу/закладу/установи, на базі якого/якої створено службу з перевезення або відправити заявку електронною поштою.

Під час бронювання поїздки обов’язково потрібно вказати день, час, адресу маршруту, а також орієнтовний термін перебування у пункті призначення. У разі відмови від поїздки, потрібно повідомити про це диспетчера.

Інформацію щодо доступності даної послуги у вашому населеному пункті можна отримати в органі з питань соціального захисту населення за місцем проживання.


Замовлення транспортної послуги може прийматися також за телефоном та реєструється у журналі реєстрації замовлень на транспортні соціальні послуги служби «Соціальне таксі». В якому вказується:

  • прізвище, ім’я по батькові замовника транспортної послуги,
  • номер телефону (за наявності),
  • зареєстроване місце проживання,
  • дата та час подачі автотранспорту,
  • мета,
  • адреса,
  • розрахунковий час поїздки.

За надану транспортну послугу замовник транспортної послуги розписується в путівці, де вказано маршрут, кілометраж, дату (час) прибуття в обидві адреси, яку водій повертає фахівцю територіального центру.

Надання безоплатних транспортних послуг здійснюється відповідно до дати та часу звернення у порядку черговості.
Послуга «Соціальне таксі» безкоштовна. 

Супроводжуючі особи під час надання соціальної послуги із транспортування

Під час надання транспортних послуг особу можуть супроводжувати  члени сім’ї, законний представник, працівник територіального центру, співробітник підприємства, установи та організації, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням даної категорії осіб та/або наданням їй соціальних послуг (не більше одного).

Супроводжуючі особи перевозяться безоплатно.

При посадці в автотранспорт замовник повинен пред’явити водію документ, що посвідчує особу.

Умови отримання даної соціальної послуги

1) письмова заява;

2) копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, 11-12) або довідка про тимчасове посвідчення громадянина України;

3) роздруківка про розмір пенсії за місяць, що передує місяцю звернення;

4) довідка про встановлення групи інвалідності;

5) довідка медичної установи про нездатність самостійно пересуватися;

6) запрошення (лист) для участі у культурно-масових, святкових заходах.

Використання автотранспорту у разі відсутності замовлень

У разі відсутності замовлень автотранспорт використовується територіальним центром відповідно до власних функцій в частині: підвезення громадян, які обслуговуються територіальним центром до його відділень; доставки адресної допомоги громадянам, які мають часткову втрату рухової активності за місцем їх проживання та отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Винятки!

У виняткових випадках, враховуючи життєві обставини замовника,  комісія з питань надання соціальних послуг комунальною установою може приймати рішення про надання транспортних послуг без урахування розміру його пенсії.

Підстави для відмови

Транспортні послуги не надаються:

- для перевезення родичів замовника послуги, у випадку супроводження останнього соціальним робітником;

- якщо замовник у поточному році перебуває на обліку на отримання грошових компенсацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (зі змінами);

- якщо замовник перебуває у стані алкогольного (токсичного, наркотичного) сп’яніння;

- якщо замовник потребує транспортування санітарним автотранспортом;

- у випадку невідповідності документу, що наданий особою відповідно до абзацу третього пункту 52 цього розділу Рішення Сумської міської ради від 24 лютого 2016 року № 420 - МР «Про організацію діяльності комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» з даними про замовника транспортної послуги, що містяться в матеріалах його особової справи;

- якщо замовник відмовляється пред’явити документ, що посвідчує особу, при посадці в автотранспорт.

Оскарження відмови у наданні соціальної послуги

Оскаржити відмову - Оскарження рішень, дій та бездіяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або у судовому порядку - Звернення до суду: провадження в адміністративній справі.

Дивись також