Право на пільговий проїзд у громадському транспорті

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті

№ з/п Категорія Документ, що дає право на безкоштовний проїзд Вид транспорту Підстава
Ветерани війни
1 Учасники бойових дій, а також особи, прирівняні до них посвідчення учасника бойових дій* усі види міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(пункт 7 частини першої статті 12)

2 Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи посвідчення встановленого зразка* (пункт 7 частини першої статті 13)
3 Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи
Громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
4 Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 серія А (з вкладкою)* усі види міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(пункт 15 частини першої статті 20)

5 Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС, які належать до категорії 2 посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зі штампом червоного кольору «Перереєстровано» (категорія 2 серія А)* усі види міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України (пункт 9 частини першої статті 21)
6 Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи серії Д (з вкладкою)* усі види міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України (пункт 1 частини третьої статті 30)
Особи з інвалідністю
7 Особи з інвалідністю І, ІІ групи посвідчення, яке підтверджує відповідний статус (пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги в яких зазначено групу та причину інвалідності) чи довідка¹* пасажирський міський транспорт (крім таксі) Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю Україні» (стаття 38-1), постанова Кабінету Міністрів України «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354» від 16 серпня 1994 № 555 (пункт 1).
8 Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю)
9 Діти з інвалідністю посвідчення, в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю»*
Інші категорії
10 Пенсіонери за віком посвідчення встановленого зразка чи довідка¹ * міський пасажирський транспорт загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміські маршрути Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» (пункт 1)
11 Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій або посвідчення члена сім’ї загиблого* усі види міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобуси приміських маршрутів Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (частина четверта статті 14)
12 Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером посвідчення встановленого зразка* усі види міського пасажирського транспорту (крім таксі) та автомобільного транспорту загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (абзац четвертий частини п'ятої статті 6)
13 Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України посвідчення встановленого зразка* усі види міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусів приміських маршрутів у межах України Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (пункт 11 частини першої статті 6)
14 Діти з багатодітних сімей посвідчення дитини з багатодітної сім'ї* усі види міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусів приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання Закон України «Про охорону дитинства» (пункт 4 частини шостої статті 13)
15 Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах єдиний квиток* громадський міський (приміський) транспорт (крім таксі) постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (абзац перший пункту 11)
16 Діти до 6 років (пасажир може провозити одну дитину без права зайняття нею окремого місця) Автомобільний транспорт Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (підпункт 7 пункту 159)
17 Постраждалі учасники Революції Гідності Посвідчення "Постраждалий учасник Революції Гідності"* усі види міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(частина третя статті 16-1  , пункт 7 частини першої статті 12)

_____________
*у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронний квиток, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі.
¹ безоплатно видається особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання.

Механізм відшкодування перевізникам збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема на: місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення; компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (п. б) та ґ) ст. 91 Бюджетного кодексу України).

Таким чином, фінансування втрат громадського транспорту від перевезення пільговиків покладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади самостійно передбачають видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначену мету.

Порядок оскарження безпідставної відмови від передбаченого законом пільгового перевезення громадян

Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт" автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.
Автомобільний перевізник зобов’язаний здійснювати перевезення пасажирів з квитками і пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд (підпункт 10 пункту 145 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176).
Відповідно до частини сьомої статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно зі статтею 229 Кодексу України про адміністративні правопорушення справи про адміністративні правопорушення, зв'язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (в тому числі у разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною сьомою статті 133-1) розглядають органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай). Від імені цих органів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення у даному випадку мають право: на автомобільному транспорті - посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

У разі безпідставної відмови у безкоштовному проїзді необхідно: дізнатися найменування перевізника, його контактні дані (інформація, як правило, міститься біля водія); прізвище, ім’я та по батькові водія; записати номер транспортного засобу; час, маршрут, а також придбати квиток, зберегти його, а у разі звернення до суду необхідна наявність свідків). У разі, якщо водій громадського автотранспорту відмовляється слідувати маршрутом, поки ви не сплатите за проїзд, попри наявність у вас посвідчення УБД, або ж коли касир автостанції відмовляє вам у видачі безоплатно квитка (за наявності вільних місць), викликайте наряд поліції.

Також за захистом Вашого порушеного права на пільговий проїзд в міському або приміському транспорті можна звернутись до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Зверніть увагу!

Органи місцевого самоврядування (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій) не можуть приймати рішення про скасування пільг щодо перевезення окремих категорій населення у зв'язку з встановлення на загальнодержавному рівні карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.