Пільги для осіб з інвалідністю І групи загального захворювання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Людей з інвалідністю першої групи та дітей з інвалідністю на кордонах пропускають позачергово.

Для позачергового перетину кордону особою з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю разом з супроводжуючими необхідна наявність посвідчення або довідки, зазначених у статті 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", що підтверджують статус особи з інвалідністю першої групи або дитини з інвалідністю, які потребують супроводження. Інших вимог щодо документального підтвердження особи супроводжуючого законодавчо не встановлено.

У пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення пріоритет зазначеним особам надається, якщо вони перетинають кордон пішки або на легковому автомобілі, у якому відсутні інші особи.

Сторінка Міністерства соціальної політики України в Фейсбук: https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua

Перелік пільг

І. Придбання лікарських засобів:

 • безоплатно за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
 • з оплатою 50 відсотків їх вартості за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні.

ІІ. Послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі кріслом-коляскою з електроприводом, автомобілем, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими та голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами тощо):

 • безоплатно за наявності відповідного медичного висновку;
 • на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку. Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Після смерті особи з інвалідністю, автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів її сім’ї може бути переданий у їх власність безоплатно у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Технічні та інші засоби реабілітації можуть бути залишені у власності членів сім’ї померлої особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

IІІ. Санаторно-курортне лікування, що передбачає безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань.
ІV. Послуги зв"язку:

 • Пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону;
 • Встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їх згодою.
 • Особам з інвалідністю першої групи по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою.

V. Спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів (п.3 ч.3 ст. 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).
VI. Транспортне обслуговування:

 • Право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
 • Особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів), особи з інвалідністю першої групи мають право на пріоритет перед іншими особами на проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій. Разом з такими особами у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, які їх супроводжують (не більше двох), та, у разі необхідності, - близькі родичі першої лінії спорідненості. У пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення та контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території пріоритет може надаватися при слідуванні в пішому порядку або на легковому автомобілі, за умови відсутності в транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших (крім визначених цією статтею) осіб.
 • Особи з інвалідністю I та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше однієї особи), мають право на:
 1. безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі (ч.2 ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»);
 2. 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (ч.3 ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»)
 • Особи з інвалідністю І групи по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують особу з інвалідністю І групи зазначених категорій (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд також у метро.

VІI. Надбавка на догляд у розмірі 50 гривень виплачується особам з інвалідністю I групи з наявності таких підстав:

Така надбавка не виплачується, якщо особа з інвалідністю отримує державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Куди звернутися для отримання пільг

З метою отримання передбачених законодавством пільг особам з інвалідністю І групи загального захворювання слід звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Перелік необхідних документів

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • довідка або посвідчення МСЕК про призначення групи інвалідності;
 • відповідна заява(зразок надається в управлінні соцзахисту).

Строки розгляду питання

Не більше одного місяця від дня їх реєстрації, враховуючи святкові та неробочі дні.

Підстави для відмови

Відсутність підстав для отримання конкретної пільги.

Порядок оскарження

У випадку відмови у наданні пільг, передбачених законом, можна оскаржити таку відмову до вищестоящого органу (позасудовий порядок) чи безпосередньо до суду (судовий порядок).

Позасудовий порядок Судовий порядок
Куди звернутися до районної державної адміністрації або до Департаменту соціального захисту населення до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду або окружного суду
Вартість безкоштовно від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються (ст. 5 Закону України «Про судовий збір»):
 • особи з інвалідністю І групи;
 • законні представники дітей з інвалідністю;
 • законні представники недієздатних осіб з інвалідністю.
Перелік необхідних документів
 • заява (скарга)
 • паспорт
 • ідентифікаційний код
 • довідка або посвідчення МСЕК
 • відповідь на звернення
адміністративний позов, складений відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.
Строки розгляду питання не більше одного місяця від дня їх реєстрації, враховуючи святкові та неробочі дні строки, встановлені КАС України
Підстави для відмови

заява повертається заявнику у випадках, коли:

 • не додержано вимог, встановлених для змісту заяви;
 • не надано необхідних документів;
 • заява подана від імені заявника, який не має відповідних повноважень
суд може у випадках та в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України:
 • залишити позов без руху
 • повернути позов
 • зупинити або закрити провадження у справі
 • залишити заяву без розгляду
Порядок оскарження
 • у разі незгоди з прийнятим рішенням спір вирішується судом.
 • оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.
особа, що зверталась за захистом своїх прав до суду, має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України

Відповідальність за порушення прав осіб з інвалідністю І групи

Відповідно до ст. 42 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" винну особу може бути притягнено до:

 • матеріальної відповідальності;
 • дисциплінарної відповідальності;
 • адміністративної відповідальності;
 • кримінальної відповідальності.

Див. також