Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом" (введений у дію з 01.01.2002 р.).

Хто може звернутись

Громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України. До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення (частина перша статті 118 Земельного кодексу України ).

Розмір земельної ділянки, що може бути приватизована

Незалежно від розміру земельної ділянки, якою фактично користується громадянин, по спрощеній процедурі він може приватизувати:

 • для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
 • для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара. (стаття 121 Земельного кодексу України

Підготовка документів для приватизації

1. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Куди звертатися?

Перш за все, для оформлення права власності на земельну ділянку необхідно замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі - технічна документація). Розробником технічної документації, відповідно до статті 26 Закону України "Про землеустрій" можуть бути:

 • юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;
 • фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Процедура виготовлення технічної документації передбачає виїзд інженера-геодезиста зі спеціальним обладнанням для проведення кадастрової зйомки і встановлення межі поділу земельної ділянки в натурі.

За результатами проведених робіт замовнику видається:

 • технічна документація на земельну ділянку;
 • диск з технічною документацією у електронній формі та документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру.

Розробники документації від імені замовника подають документацію із землеустрою до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, якщо інше не встановлено договором (стаття 26 Закону України «Про землеустрій»).

Вартість та строк розгляду

Вартість послуг, а також тривалість виготовлення технічної документації узгоджується між замовником та розробником. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

2. Реєстрація технічної документації у Державному земельному кадастрі

Куди звертатися?

Після отримання технічної документації на земельну ділянку, її необхідно зареєструвати у територіальному органі Держгеокадастр.
Для цього кадастровому реєстратору подаються наступні документи:

 1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.
 2. Технічна документація у паперовій та електронній формі.
 3. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр».
 4. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

У результаті наданої послуги замовник отримує витяг з Державного земельного кадастру, який містить, зокрема, кадастровий номер земельної ділянки. Відтепер земельну ділянку можна знайти на Публічній кадастровій карті України, ввівши відповідний кадастровий номер.

Вартість та строк розгляду

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру відбувається протягом 14 робочих днів з моменту подачі необхідних документів, послуга безоплатна.

Отримання рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність

Куди звертатися?

Після реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі, необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування з заявою про передачу земельної ділянки у приватну власність.

Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) повинен прийняти рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність.

До заяви додаються:

 • технічна документація;
 • Витяг з Державного земельного кадастру.

У результаті прийнятого рішення, ви отримуєте рішення (витяг) органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність.

Підставою для відмови у передачі земельної ділянки у власність може бути невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Вартість та строк розгляду

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову (частина друга статті 118 Земельного кодексу України).

Дана послуга безоплатна.

Реєстрація права власності на земельну ділянку

Куди звертатися?

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють:

 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг;
 • нотаріус.

Державному реєстратору подаються наступні документи:
- заява встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу;
- засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;
- витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
- документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Вартість та строк розгляду

Реєстрація здійснюється у строк до 5 робочих днів.

За надану послугу стягується плата у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2024 рік - 302.8 грн.) (ч. 1 статті 34 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Дивись також: