Право на ефективне знеболювальне для паліативних хворих

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Загальна інформація

Паліативна допомога - це комплекс заходів спрямованих на покращення якості життя пацієнта з захворюваннями, що обмежують життя, або з захворюваннями, що загрожують життю, відповідно до критеріїв визначення пацієнта, що потребує паліативної допомоги, шляхом запобігання та полегшення фізичних, психологічних, духовних страждань і допомоги членам його сім'ї, іншим особам, що здійснюють за ним догляд

Пацієнт, який потребує паліативної допомоги - пацієнт будь-якого віку із захворюванням, що обмежує та загрожує життю (далі - Пацієнт) (абзац сьомий пункту 5 розділу І Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ) від 04 червня 2020 року № 1308 (далі - Порядок № 1308).

Однією з основних складових паліативної допомоги є медична (симптоматична терапія, попередження та лікування хронічного больового синдрому, медикаментозна терапія, надання ефективного знеболення) підтримка Пацієнта (пункт 3 розділу ІІ Порядку № 1308).

При наданні паліативної допомоги, з метою забезпечення контролю болю, лікуючий лікар проводить оцінку інтенсивності болю та призначає за показами наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, відповідно до вимог чинного законодавства та галузевих стандартів (пункт 2 розділу ІІІ Порядку № 1308).

Забезпечення Пацієнта призначеними препаратами, що містять наркотичні та психотропні речовини під час надання паліативної допомоги

Препарати, що містять наркотичні та психотропні речовини призначаються лікарями або фельдшерами (хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження лікуючим лікарем курсу лікування) відповідно до медичних показань.

Призначення препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини здійснюється:

  1. хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, - в листку призначень, з обов’язковим записом у медичній карті такого хворого;
  2. хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, - в листку призначень з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого;
  3. хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, - в карті виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги (пункт 26 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінет Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 (далі - Порядок № 333).

Призначення препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини хворим на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого. Листок призначень зберігається у медичній карті хворого.

Знаходження Пацієнта на лікуванні у стаціонарі
Пацієнт забезпечується призначеними препаратами, що містять наркотичні та психотропні речовини безпосередньо в закладі охорони здоров'я (далі - ЗОЗ). Такий ЗОЗ повинен мати ліцензію на проведення діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) (пункт 3 Порядку № 333).

Забезпечення Пацієнтів, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома
Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, мають право на забезпечення препаратами, що містять наркотичні та психотропні речовини (або):

  1. лікувально-профілактичним закладом (далі – ЛПЗ);
  2. за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги – п’ятнадцятиденної потреби (пункт 27 Порядку № 333).

Забезпечення ЛПЗ

ЛПЗ, окрім ліцензії на медичну діяльність, повинен мати відповідну ліцензію на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Для отримання препаратів , що містять наркотичні та психотропні речовини, з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) (далі – особа, яка здійснює за ним догляд), подає заяву на ім’я керівника лікувально-профілактичного закладу за формою наведеною у додатку 3 до Порядку № 333. Керівник закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної карти амбулаторного хворого.

Лікар, який призначає препарати, зобов’язаний:

  1. поінформувати хворого або особу, яка здійснює за ним догляд, про правила поводження з препаратами, що містять наркотичні та психотропні речовини, недопущення їх використання не за медичним призначенням;
  2. видавати хворому або особі, яка здійснює за ним догляд, інформаційний лист, про що робиться запис у медичній карті хворого.

Відповідальна особа ЛПЗ згідно з призначенням лікаря в умовах створеного стаціонару вдома отримує препарати, що містять наркотичні та психотропні речовини, у лікувально-профілактичному закладі, про що робить запис у журналі обліку, та доставляє їх за місцем створеного стаціонару вдома та передаються хворому або особі, яка здійснює за ним догляд, про що робиться запис у журналі обліку.

Відповідальна особа ЛПЗ залишає листок призначень, в якому хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд, робить відповідні записи про використання отриманих препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини. Заповнений листок призначень відповідальна особа ЛПЗ додає до амбулаторної карти хворого (пункт 30 Порядку № 333).

ЛПЗ, що забезпечують препаратами, що містять наркотичні та психотропні речовини, хворих, яким створено стаціонар вдома, приймають невикористані залишки зазначених препаратів на підставі заяви від члена сім’ї, опікуна або піклувальника. Невикористані залишки препаратів підлягають знищенню.

Забороняється подальше використання, реалізація (відпуск) невикористаних залишків препаратів (пункт 38 Порядку № 333).

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд, має право особисто отримувати за рецептом препарати, що містять наркотичні та психотропні речовини, безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або у фармацевтичному (аптечному) закладі (абзац 4 пункту 30 Порядку № 333).

Рецепт на отримання препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, який засвідчуються підписом і особистою печаткою лікаря або виписується у формі електронного документа (пункт 5 розділу І Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ від 19 липня 2005 року № 360 (далі - Правила № 360).

У рецепті повинно бути зазначено доза, частота, час та умови прийому. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою (підпункти 5 та 6 пункт 6 розділу ІІІ Правил № 360).

У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням рецепта на бланку ф-3 виписується додатково рецепт на бланку ф-1 (пункт 7 розділу І Правил № 360).

Відпуск лікарських засобів, що містять наркотичні та психотропні речовини, аптеками

Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки з аптек та аптечних складів (баз), які мають ліцензії на види діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин (пункт 7 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджено наказом МОЗ від 19 липня 2005 № 360).

За рецептами на лікарські засоби, що містять наркотичні та психотропні речовини, а також лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах не діє правило: "у разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним працівником, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у Рецепті" (пункт 18 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджено наказом МОЗ від 19 липня 2005 № 360).

Правова консультація розроблена ГО "Медичний проектний центр" за підтримки українсько-канадського проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"

Див. також