Порядок і черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Natalia.zaitseva.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

01 квітня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» № 2180-IX, яким передбачено повне відшкодування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів на період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування.

 • Упродовж вказаного періоду Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Дія цієї норми поширюється на банки, рішення про виведення з ринку яких будуть прийняті після набрання чинності цим Законом.

 • Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме не менше 600 000 грн.

Це стосуватиметься банків, що визнаватимуться неплатоспроможними після набрання чинності цими нормами.

 • Ощадбанк приєднується до Фонду гарантування вкладів.

Загальні положення

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон).

Фонд гарантує вклади фізичних осіб в банках України, що є учасниками Фонду. Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ "Державний ощадний банк України" (вклади фізичних осіб ПАТ "Державного ощадного банку України" гарантуються державою статті 57 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Участь банків у Фонді є обов'язковою. Банк стає учасником Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

Кредитні спілки не є учасниками фонду.

Відшкодування коштів за вкладами

Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти (пункт 3 частини першої статті 2 Закону.

Протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку уповноважена особа Фонду, зокрема формує перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (частина друга статті 27 Закону). Відповідно до зазначеного переліку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованого відшкодування.

Фонд не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному веб-сайті Фонду, а також оприлюднює оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" (частина третя статті 27 Закону).

Початок виплати коштів

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку (стаття 28 Закону).

Кошти, які відшкодовуються Фондом

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Максимальна сума відшкодування коштів за вкладами становить 200 тисяч гривень – це граничний розмір на одну фізичну особу, незалежно від того, чи має вона один або більше вкладів у одному банку. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів у розмірі його вкладу разом з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Отримання коштів вкладниками понад гарантовану суму (200 тисяч гривень) здійснюється в порядку черговості за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, визначеній статтею 52 Закону.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону.

Фондом не відшкодовуються кошти за вкладами:

 • передані банку в довірче управління;
 • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 • за ощадними та депозитними сертифікатами банків;
 • розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних;
 • розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік ;
 • розміщені на вклад власником істотної участі банку;
 • за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
 • за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
 • за вкладами у філіях іноземних банків;
 • за вкладами у банківських металах;
 • розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

Виплата коштів за вкладом

Виплата коштів за вкладами здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів (пункт 6 розділу III рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14 "Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами" (далі - Положення).

Документи, які необхідно надати:

 1. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 3. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (для внутрішньо переміщених осіб);
 4. довіреність (якщо виплату отримує прдеставник вкладника);
 5. свідоцтва про народження вкладника або інший документ, що посвідчує особу вкладника (якщо виплату отримує законний представник вкладника).

Виплата коштів за вкладом спадкоємцям померлого вкладника

Виплата коштів за вкладами спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень - заяви про виплату гарантованої суми відшкодування (зразок звернення).
Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику (пункт 8 розділу III Положення).

До заяви додаються:

 1. засвідчена особистим підписом спадкоємця вкладника копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спадкоємця вкладника, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (пункт 9 розділу III Положення).


Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування, надіслані (подані) не пізніше дня подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи, розглядаються у строк, що не перевищує 3 місяців. Заявник повідомляється про результат розгляду індивідуального звернення.

Див. також