Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

Суб’єкти державної цільової підтримки

Відповідно до підпунктів 1-6 пункту 1 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 (далі - Порядок та умови), державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, надається категоріям громадян, які навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а саме:

 1. особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 2. дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 3. дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 4. дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 5. дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
 6. дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.
 7. особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, після їх звільнення;
 8. дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”;
 9. дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, які загинули (померли).

Дія Порядку та умов поширюється на осіб, які віднесені до категорій, зазначених у підпунктах 2-6, 7-1 і 7-2 пункту 1 Порядку та умов, у тому числі тих, що навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення такими особами закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Куди звертатися та які документи потрібні

Для отримання державної цільової підтримки особи, подають особисто на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують.

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, а саме часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси.

До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки.

Документи, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки

Документами, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є:

 1. посвідчення учасника бойових дій, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
 2. посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302;
 3. посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 119 “Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”;
 1. посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка;
 2. посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) встановленого зразка;
 3. посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або матері) встановленого зразка;
 4. свідоцтво про народження дитини;
 1. посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (дітям загиблих осіб до досягнення ними 14-річного віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (перебування) дитини), видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 ;
 2. свідоцтво про народження дитини;

Для підтвердження права на одержання державної цільової підтримки особами у разі зміни персональних даних (прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) додатково подаються відповідні підтверджуючі документи.

Види державної цільової підтримки

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

 1. повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до Порядку та умов, а також умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів на відповідний рік (далі - умови та правила прийому);
 2. часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 673;
 3. першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
 4. соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою здобуття освіти, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148);
 5. безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 6. безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
 7. безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою здобуття освіти.

Види державної цільової підтримки за категоріями громадян, зазначених в пункті 1 Порядку та умов

Особам, зазначеним у пункті 1 Порядку та умов, державна цільова підтримка надається у вигляді:

 • повної оплати за навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);
 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
 • соціальної стипендії для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою здобуття освіти;
 • безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 Порядку та умов, які навчаються за денною формою здобуття освіти, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання.

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи і дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які навчаються за денною формою здобуття освіти, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді:

 • безоплатного проживання в учнівських гуртожитках - для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти - для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418).

Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Порядок фінансування навчання категорії осіб, які були зараховані у навчальні заклади на територіях, де виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, на навчання за рахунок коштів державного бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 9 ст. 7 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 10 ст. 7 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Надання державної цільової підтримки у разі зміни категорії

У разі коли під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої або вищої освіти особа отримує державну цільову підтримку як така, що належить до категорій, зазначених у підпунктах 5 або 6, або 7 пункту 1 Порядку та умов, і при цьому виникають обставини, що змінюють статус такої особи на належну до іншої категорії осіб, зазначених у підпунктах 1-4, 7-1 і 7-2 пункту 1 Порядку та умов, внаслідок чого така особа має право на отримання додаткових можливостей за рахунок державної цільової підтримки, питання надання такій особі державної цільової підтримки з урахуванням нових обставин розглядається закладом освіти відповідно до Порядку та умов за її зверненням.

Результати розгляду заяви

 • Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника закладу освіти з дати виникнення нових обставин та за умови надання зазначеними особами відповідних документів не пізніше ніж через три місяці з дня їх видачі.
 • Державна цільова підтримка за минулий період призначається не більш як за 12 місяців у разі, коли вона не була своєчасно призначена закладом освіти.
 • Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою документах, а також забезпечення надання державної цільової підтримки відповідно до вимог Порядку та умов та умов покладаються на керівника відповідного закладу освіти.

Припинення та поновлення надання державної цільової підтримки

 • Надання припиняється у разі відрахування особи з такого закладу освіти в порядку та на підставах, визначених законом.
 • Надання державної цільової підтримки державним (комунальним) закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти припиняється також у разі надання здобувачу освіти академічної відпустки.
 • У разі поновлення здобувача освіти на навчання до закладу освіти або переведення до іншого закладу освіти питання надання йому державної цільової підтримки розглядається відповідним закладом освіти згідно з Порядком та умовами.

Проживання в учнівських та студентських гуртожитках

Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб, зазначених у пункті 4 Порядку та умов, забезпечується відповідним закладом освіти за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.
Особи, які відповідно до пункту 4 Порядку та умов мають право на безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання у цьому ж закладі освіти за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за попереднім рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і до зарахування в установленому законодавством порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) мають право на проживання в учнівському або студентському гуртожитку на умовах, визначених Порядком та умовами.

Особливі випадки

Особа, яка належить до однієї із зазначених у пункті 1 Порядку та умов категорій громадян, яка навчалася за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти відповідно до умов, визначених Порядком та умовами, і не завершила навчання за певним рівнем фахової передвищої та вищої освіти і яка бажає повторно здобути фахову вищу освіту в державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти за тим самим рівнем вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, має право на отримання пільг та гарантій, визначених Порядком та умовами, у разі відшкодування коштів державного або відповідного місцевого бюджету згідно з Порядком відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658.

Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти на умовах, визначених цими Порядком та умовами, і яка за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, має право на повторне навчання у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти на умовах державної цільової підтримки, визначеної Порядком та умовами.

Дивись також: