Пільги щодо здобуття освіти, передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»:

 1. Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки.
 2. Діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти;
 3. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, - визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування.

Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються крім повного державного забезпечення, виплачується соціальна стипендія в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічні допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне забезпечення та виплачується стипендія.

Навчальний заклад сприяє організації їх лікування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для обдарованих осіб із числа

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

- студентів вищих навчальних закладів і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном.

У період канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей, із коштів, передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до безоплатної правничої допомоги на підставах та в порядку, встановлених Законом України "Про безоплатну правничу допомогу" [3].

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 ( квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа) на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення").

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Спеціальні умови вступу до закладів фахової передвищої освіти визначаються Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році.

Спеціальними умовами для здобуття вищої освіти на основі:

– повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, квотою-2;

– молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра є:

 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість НМТ;

– бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є:

 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;

-за кошти державного або місцевого бюджету на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у випадках, передбачених Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію (пункт 1 розділ 8 Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році).

Спеціальними умовами для фахового молодшого бакалавра на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням є:

 • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію (пункт 1 розділ 8 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році).

Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271 (зі змінами)[4].

Як зареєструвати спеціальні умови вступу

 • Зібрати необхідні для реєстрації пільги документи:
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту або вказати в заяві серію та номер;
 • документ (и), що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

З переліком необхідних документів, що підтверджують спеціальні умови вступу для відповідної групи абітурієнтів, можна ознайомитися за посиланням .

 • Зареєструвати електронний кабінет вступника зі спеціальними умовами вступу

Для реєстрації особистого електронного кабінету вступник має звернутися до закладу освіти, до якого планує вступати, або одного із найближчих до нього закладів вищої (фахової передвищої) освіти, щоб Приймальна комісія цього закладу створила в ЄДЕБО картку фізичної особи та додала до неї дані документа, що підтверджує право на спеціальні умови вступу зі сканованою копією цього документа. Тобто, щоб зареєструвати свою спеціальну умову вступу, абітурієнту не обов’язково звертатися лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви на вступ.

Про це зазначено у листі МОН від 04 липня 2022 р. № 1/7403-22 “Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років”.

Для обліку вступників, які мають спеціальні умови для участі у конкурсному відборі, в розділі ЄДЕБО «Фізичні особи» реалізовано модуль «Особи зі спеціальними умовами вступу”.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права) (пункт 1 розділ 8 Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році та пункт 2 розділу 8 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році).

Приймальна комісія будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти, завантажить до Модуля необхідну інформацію, зокрема, витяг із реєстру територіальної громади (зокрема, сформованого на вебпорталі «ДІЯ») або довідку про реєстрацію місця проживання, а також внесе до Модуля інформацію та скановані документи, які підтверджують право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

У вищезазначеному листі МОН від  04 липня 2022 р. № 1/7403-22 зазначається, що водночас, враховуючи проблеми з транспортним сполученням в районах, наближених до зони проведення активних бойових дій, МОН рекомендує Приймальним комісіям закладів освіти на період воєнного стану розглядати та підтверджувати спеціальні умови участі у конкурсному відборі на підставі сканованих копій документів, надісланих електронною поштою з накладеним на відповідні файли кваліфікованим електронним підписом вступника або одного з батьків (опікунів), з подальшим внесенням визначеної інформації до ЄДЕБО.

Звертаємо увагу, що скановані копії документів осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, необхідно надсилати до одного із закладів, до якого планується вступ.

У листі МОН наголошується на неприпустимості відмови вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти.

Коли зареєструвати спеціальні умои вступу

Звертаємо увагу, що дати початку та завершення реєстрації особистого електронного кабінету різняться залежно від здобутого рівня освіти.

Тому абітурієнту потрібно розраховувати терміни для реєстрації пільги, електронного кабінету, вступних випробувань та подання заяв.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти: реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочалися 01 липня. Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня, але закінчується 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів; о 18:00  23 серпня – для осіб, які складали творчі конкурси в період з 01 по 18 липня (пункт 1 розділу 5 Порядку).

Для здобуття фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочалася 1 липня, прийом заяв для вступу за індивідуальною усною співбесідою, творчим конкурсом триває з 14 липня до 5 серпня (пункт 2, розділ 5 Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти: реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Прийом заяв та документів для вступу за індивідуальною усною співбесідою розпочинається 16 серпня і закінчується 23 серпня. Для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти – розпочинається 16 серпня, а закінчується 15 вересня (пункт 4 розділу 5 Порядку).

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня, прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 23 серпня (пункт 3, розділ 5 Порядку).