Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Правовий статус  борців за незалежність України у XX столітті

Держава визнає, що борці за незалежність України у XX столітті, визначені у Законі, відіграли головну роль у відновленні української державності, закріпленої Актом проголошення незалежності України, ухваленим Верховною Радою України 24 серпня 1991 року, що є основною передумовою надання правового статусу та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті.

Правовою основою надання правового статусу борцям за незалежність України у XX столітті є міжнародні акти та національне законодавство України, відповідно до положень яких держава вважає правомірними форми і методи боротьби за незалежність України у XX столітті.

Кому надається статус?

Учасникам боротьби за незалежність України у XX столітті надали статус учасників бойових дій. Надано статус учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі:

  • Української повстанської армії;
  • Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ";
  • Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони "Карпатська Січ";
  • Української військової організації (УВО);
  • збройних підрозділів Організації українських націоналістів (далі - особа).

Куди звертатится?

Рішення про надання особам статусу учасника бойових дій приймається комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореною Міноборони (далі - комісія).

Для отримання статусу учасника бойових дій особа звертається до комісії за місцем реєстрації або проживання.

Перелік необхідних документів

Для отримання статусу учасника бойових дій особа звертається із заявою в довільній формі, в якій зазначається період перебування особи у складі організацій, структур та формувань.

До заяви додаються копія документа, що посвідчує особу, а також документи, які є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

Підстави для надання особі статусу учасника бойових дій

Підставою для надання особі статусу учасника бойових дій є наявність в неї не менш як одного з таких матеріалів:

  • документи про нагороди та військові ступені, грамоти, відзнаки відповідного періоду учасників боротьби за незалежність України, що зазначені у пункті 1 Порядку;
  • фотографії (оригінали), матеріали періодичних друкованих видань за відповідний період, які містять інформацію про участь особи у складі організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 Порядку;
  • архівні матеріали чи інші документи відповідного періоду із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, на підставі яких можна зробити достовірний висновок про належність особи до організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 Порядку. Зазначені архівні матеріали та інші документи, повинні бути завірені підписом керівника чи уповноваженої особи установи, яка видала документ, і скріплені печаткою такої установи.

У випадку відсутності необхідних документів

За відсутності в особи з незалежних від неї причин необхідних документів, які підтверджують її право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги завірені в установленому законодавством порядку показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, разом із такою особою брали участь у збройній боротьбі у складі організацій, структур та формувань, зазначених у пункті 1 Порядку, та отримали статус учасника бойових дій за такий період.

Строк прийняття рішення

Комісія вивчає подані документи, у разі потреби заслуховує пояснення свідків чи особи, щодо якої приймається рішення, та в місячний строк із дня надходження заяви та відповідних документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій або відмови в наданні такого статусу.

У разі прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій не пізніше ніж через три робочі дні комісія письмово інформує про це особу.

За відсутності підстав для надання статусу учасника бойових дій комісія протягом п’яти робочих днів повертає особі документи разом з обґрунтованою письмовою відповіддю, що містить роз’яснення причин відмови.

У разі відмови в наданні особі статусу учасника бойових дій питання про надання такого статусу може вноситися на розгляд комісії повторно.

Встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях

Особа має право у порядку, визначеному законодавством, звернутися до суду в порядку окремого провадження стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях. Копія рішення суду підлягає зберіганню разом з іншими документами.

Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій і відповідного нагрудного знаку

Див.також