Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям на період карантину

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Halyna.dzhumak.

Нормативна база

Увага!!! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року № 651  на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року.

Хто має право на отримання допомоги?

Відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 та Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 432 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 22 квітня 2020 р. № 329“, допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, які:

  • сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
  • або зареєструвалися як фізичні особи - підприємці у січні - березні 2020 р.;
  • або отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам - підприємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.

Допомога на дітей фізичним особам - підприємцям, зазначеним в абзацах третьому та четвертому цього пункту, які звернулися за її призначенням у травні - червні 2020 р., призначається та виплачується починаючи з травня 2020 року.
Вищезазначена допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Куди звертатися за призначенням і виплатою допомоги на дітей?

Допомога на дітей фізичної особи-підприємця.jpg

Допомога призначається та виплачується органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання фізичної особи — підприємця.
Допомога на дітей за фактичним місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника.
Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

На який період призначається допомога?

Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, та на один місяць після дати його відміни.

До якого віку дитини призначається допомога? Розмір допомоги

Одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2024 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.
Розмір прожиткового мінімуму на дітей:

Після досягнення шестирічного віку дитиною, на яку виплачується допомога на дітей, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця.

Перелік документів, які необхідні для призначення допомоги

Для призначення допомоги на дітей заявник (підприємець) подає або надсилає до органу соціального захисту населення:

  • заяву за зразком Файл:Microsoft Word Document.docx у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку. Заявник самостійно вибирає уповноважений банк для зарахування коштів;
  • копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);
  • довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;
  • копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
  • копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Заявник (підприємець) може подати заяву в електронній формі за допомогою електронного цифрового підпису перейшовши на сайт Міністерства соціальної політики України https://www.msp.gov.ua/ - розділ «Е-СЕРВІСИ» (посилання https://www.msp.gov.ua/main/Eservices.html) - розділ "ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ФОП".
До заяви в електронній формі заявник подає такі ж документи, які зазначені вище у сканованому вигляді.

Також дану заяву можна подати скориставшись Єдиним порталом державних послуг «Дія» (посиланням https://diia.gov.ua/).
Щоб отримати роз'яснення щодо створення електронного цифрового підпису рекомендую перейти за посиланням Порядок отримання електронного цифрового підпису.
Слід зазначити, що документи із заявою про отримання такої допомоги можна подати уповноваженій особі сільської, селищної ради, об’єднаної територіальної громади, з метою передачі до відповідного органам соціального захисту населення. Якщо до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення.

Як самостійно отримати довідку ПФУ Форми ОК-7?

За допомогою цифрового електронного підпису самостійно можна отримати необхідну нам довідку Форми ОК-7 перейшовши на веб-портал Пенсійного Фонду України, розділ «Портал електронних послуг» (посиланням https://portal.pfu.gov.ua/).
Після чого у власному кабінеті особи переходимо у бокову вкладку Комунікації з ПФУ обираємо пункт Запит на отримання електронних документів, тип звернення: «Довідка ОК-7». Формуємо даний запит та відправляємо його на опрацювання за допомогою електронного цифрового підпису. У пункті «Мої звернення» вкладці «Виконано» отримуємо результати обробки звернення та зберігаємо на комп’ютер чи інший пристрій.

Термін призначення допомоги

Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, розглядаються органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.
Перевірка належності фізичної особи — підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.
Про призначення допомоги на дітей чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення, у тому числі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).

Припинення виплати допомоги

Виплата допомоги на дітей припиняється у разі:
позбавлення отримувача батьківських прав;
відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав; В даних випадках виплата допомоги на дітей

припиняється на підставі пропозицій центру

соціальних служб, служби у справах дітей або

уповноваженої особи, визначеної виконавчим

органом сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
смерті дитини;
смерті отримувача.

Виплата допомоги на дітей припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.
Отримувач даної допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це органам соціального захисту населення.

ВАЖЛИВО! Даний вид допомоги не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”. Одержання отримувачем інших видів допомоги, не впливає на призначення та виплату допомоги на дітей.

Якщо отримувач допомоги змінив місце проживання допомоги виплата продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

Див. також

Корисні посилання