Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства").

Куди звертатися

Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги (далі ― заявник).

Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем (пункт 4 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року № 250 (далі - Порядок).

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

Кому надається допомога

Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною (пункт 5 Порядку).

Перелік необхідних документів

Для призначення допомоги за умови пред’явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України, та копії таких документів:

 • посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
 • свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.

У разі неможливості подання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається довідка багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, видана структурним підрозділом районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради.

Якщо заявник виявив бажання отримати послугу з призначення допомоги під час надання комплексної послуги “єМалятко”, орган соціального захисту населення призначає допомогу на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії, відповідно до Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини”.

Детальніше див.: "єМалятко" - комплекс реєстраційних послуг для новонароджених

У такому разі орган соціального захисту населення призначає допомогу без подання заявником посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї або довідки багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, а також інших документів, передбачених цим пунктом

Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.

Строк розгляду документів

Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення (пункт 8 Порядку).

Розмір та порядок виплати допомоги

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

Згідно з пунктом 9 Порядку у разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Допомога призначається у розмірі 2100 гривень.

Важливо! Сума цієї допомоги буде включатися у розрахунок доходів родини для призначення інших видів соціальних допомог (це може мати вплив на статус малозабезпеченості та при призначенні субсидії, також ця сума враховуватиметься при визначення права на пільги на комунальні послуги для багатьодітних).

Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача допомоги, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку.

У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

Відмова у наданні допомоги

Підстави для відмови у надані послуг:

 1. подання документів до заяви не в повному обсязі;
 2. заява подана особою, яка не має права на призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
 3. виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

Для оскарження відмови у наданні допомоги потрібно звернутись до адміністративного суду.

Підстави для припинення виплати допомоги

Виплата допомоги припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • влаштування дитини на повне державне утримання;
 • зарахування дитини на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);
 • перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • втрати статусу багатодітної сім’ї;
 • подання отримувачем допомоги заяви про припинення виплати допомоги;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги (пункт 11 Порядку).

Порядок припинення виплати допомоги

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.

Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це органам соціального захисту населення.

Для підтвердження даних про смерть отримувача допомоги або дитини використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Міністерства соціальної політики України шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством (пункт 11 Порядку).

Порядок поновлення допомоги

Виплата допомоги поновлюється багатодітній сім’ї у разі продовження строку дії посвідчень або довідки багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (якщо діти або особи віком від 18 до 23 років навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) за умови, що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженням її виплати не перевищує чотирьох місяців.

Виплата допомоги проводиться шляхом перерахування коштів через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” за місцем проживання отримувача або на його особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку.

У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

На кожного отримувача допомоги органом соціального захисту населення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена допомога, а також розрахунки її розміру.

Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це органам соціального захисту населення.

Повернення коштів у разі надання недостовірних відомостей

Якщо багатодітною сім’єю приховано відомості або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення допомоги, внаслідок чого надміру виплачено кошти, органи соціального захисту населення:

 1. визначають обсяг коштів, які підлягають поверненню, з місяця призначення допомоги та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану багатодітної сім’ї;
 2. повідомляють отримувачу допомоги про обсяг коштів, які підлягають поверненню, та строки їх повернення.

Суми коштів, які підлягають поверненню, повертаються:

 • отримувачем допомоги самостійно;
 • за згодою отримувача допомоги у повному обсязі за рахунок наступних виплат допомоги;
 • за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок наступних виплат допомоги у розмірі, що не перевищує 20 відсотків щомісячної суми призначеної допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються в судовому порядку.

Дивись також: