"єМалятко" - комплекс реєстраційних послуг для новонароджених

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!
Послуга "єМалятко".jpg

Послуга "єМалятко" знову доступна онлайн на Порталі Дія: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko

Якщо особа має медичний висновок про народження маляти або ж медичне свідоцтво про народження форми 103/о чи довідку довільної форми, – зареєструвати дитину та отримати послугу "єМалятко" можна, звернувшись до відділів ДРАЦС.

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати реєстрацію народження за медичним свідоцтвом про народження форми 103/о та довідкою довільної форми.

Послугу "єМалятко" органи місцевого самоврядування не оформлюють.

Загальні положення

Новонароджена дитина - дитина, яка не досягла одного року з дня її народження, а також дитина, яка народилася на тимчасово окупованій території у Донецькій або Луганській області, Автономної Республіки Крим чи м. Севастополя та народження якої не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану (пункт 2 Порядку надання комплексної послуги "єМалятко", затвердженого постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" (далі - Порядок).

Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;

Місце проживання  фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Сім'я з дітьми - поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (стаття 1 Закону України "Про охорону дитинства").

Перелік реєстраційних послуг проекту "єМалятко"

Комплекс реєстраційних послуг "Е-малятко"

Порядок  надання комплексної послуги "єМалятко"визначає процедуру надання комплексної послуги “єМалятко”, що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та складається з таких послуг:

 1. державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
 2. реєстрація місця проживання;
 3. призначення допомоги при народженні дитини;
 4. призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
 5. внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
 6. реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 7. видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;
 8. визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
 9. внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;
 10. надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за місцем проживання або перебування її отримувача;
 11. надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (пункт 1 Порядку).

Куди звернутися

Комплексна послуга "єМалятко" надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг, визначених пунктом 1 Порядку. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

Заява про державну реєстрацію народження, що містить відомості в обсязі, необхідному для надання послуг, визначених пунктом 1 Порядку, формується за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) та подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису за місцем народження дитини або проживання заявника, зокрема через центр надання адміністративних послуг.

За бажанням заявника заяву про державну реєстрацію народження може бути подано у закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.

Надання комплексної послуги "єМалятко" здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, та відомостей, необхідних для надання послуг, визначених абзацами третім - десятим пункту 1 Порядку, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку інформаційної взаємодії із зазначеним Реєстром.

Перелік документів для отримання комплексної послуги "єМалятко"

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених  Порядку, під час надання комплексної послуги “єМалятко” не вимагається, крім:

 • медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) або судового рішення про встановлення факту народження дитини в електронній формі (надходить від Єдиного державного реєстру судових рішень до Порталу Дія в електронній формі в порядку взаємодії між Міністерством цифрової транформації України та Державною судовою адміністрацією України);
 • документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом;
 • письмової згоди другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтвердженої їх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним підписом нотаріуса (у випадку подання документів в електронній формі);
 • заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків);
 • письмової згоди одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків.

Результат отримання послуги

Інформування заявника про результати надання послуг, визначених Порядком, під час надання комплексної послуги "єМалятко" здійснюється відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, в день її надання за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв’язку).

У разі коли за результатом надання послуг, визначених пунктом 1 Порядку, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання зави про державну реєстрацію народження через центр надання адміністративних послуг - у відповідному центрі, або не пізніше наступного робочого дня з дня надання послуги, надісланий заявникові рекомендованим листом за рахунок заявника (пункт 10 Порядку).

Див. також