"єМалятко" - комплекс реєстраційних послуг для новонароджених

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!
Послуга "єМалятко".jpg

Послуга "єМалятко" знову доступна онлайн на Порталі Дія: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko

Якщо особа має медичний висновок про народження маляти або ж медичне свідоцтво про народження форми 103/о чи довідку довільної форми, – зареєструвати дитину та отримати послугу "єМалятко" можна, звернувшись до відділів ДРАЦС.

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати реєстрацію народження за медичним свідоцтвом про народження форми 103/о та довідкою довільної форми.

Послугу "єМалятко" органи місцевого самоврядування не оформлюють.

Загальні положення

Механізм надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», а також відомостей та/або документів, що необхідні для її надання визначений Порядком надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11серпня 2023року № 853 (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку «дитина» - особа віком до одного року.

Послуга “єМалятко” надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них.

Отримання послуги здійснюється лише за заявою матері у разі коли відомості про батька дитини вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Перелік реєстраційних послуг проекту "єМалятко" та умови їх надання

Комплекс реєстраційних послуг "Е-малятко"

Послуга “єМалятко” складається з таких послуг:

 1. державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
 2. декларування місця проживання (надається лише у разі належності обох батьків до громадянства України на момент народження дитини та місце проживання яких задекларовано/зареєстровано в Україні) ;
 3. призначення допомоги при народженні дитини;
 4. призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (у разі, коли батьки/один з батьків претендують/претендує на призначення допомоги та надання відповідного статусу)
 5. внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
 6. реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 7. видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (у разі, коли батьки/один з батьків претендують/претендує на призначення допомоги та надання відповідного статусу);
 8. внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому (надається лише у разі, коли батьки дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру);
 9. надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (пункт 3 Порядку).

Послуга "єМалятко" надається:

якщо батьки дитини є громадянами України;

коли щодо дитини видано медичний висновок про народження чи медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини;

коли на момент подання заяви народження дитини не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану;

за умови обов’язкового обрання таких послуг:

 1. державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
 2. внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я (у разі коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини дана послуга не надається);
 3. реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 4. внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому.

Інші послуги обираються за рішенням батьків/одного з батьків дитини.

Як подати заяву для отримання послуги

Комплексна послуга "єМалятко" надається шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження,одним з таких способів:

♦ особисто через Портал Дія;

♦ через центр надання адміністративних послуг;

♦ безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

♦ у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров’я на основі відповідного меморандуму.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження, несе заявник.

У разі звернення через центр надання адміністративних послуг, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, заклад охорони здоров’я ідентифікація заявника здійснюється шляхом пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Засобами Порталу Дія заява подається заявником, який пройшов ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Для отримання послуги “єМалятко”, обов’язково зазначається контактна інформація заявника (номер телефону та/або адреса електронної пошти) та спосіб інформування про результати надання послуг, з яких вона складається.

Якщо подає заяву один з батьків, але отримувачем допомоги вказано другого з батьків у разі обрання послуг щодо:

 • призначення допомоги при народженні дитини;
 • призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
 • надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” така заява підписується також тим з батьків, хто отримуватиме допомогу, у разі подання заяви у паперовій формі або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі.

Перелік документів для отримання комплексної послуги "єМалятко"

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених  Порядку, під час надання комплексної послуги “єМалятко” не вимагається, крім:

 • медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о);
 • документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом (у разі, коли оплата не здійснювалася за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням);
 • письмової згоди одного з батьків за умови різного задекларованого/зареєстрованого місця проживання матері та батька (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі);
 • заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків);
 • письмової згоди одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви одним із батьків така згода надається шляхом підписання заяви другим з батьків, якщо заява подається в паперовій формі, або згода другого з батьків надається шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, якщо заява подається в електронній формі).

Результат отримання послуги

Інформування заявника про результати надання послуг, під час надання послуги “єМалятко” здійснюється засобами Порталу Дія.

У разі коли за результатом надання послуг, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідному державному органі, органі місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, - у відповідному центрі надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я або не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня надання послуги надісланий заявникові рекомендованим поштовим відправленням коштом заявника (пункт 29 Порядку).

Див. також