Повернення виконавчого документу стягувачу

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Версію затверджено Halyna.dzhumak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Виконавчий документ повертається стягувачу у випадках

Статтею 37 Закону України «Про виконавче провадження» визначено перелік підстав для повернення виконавчого документа стягувачу.

Підстави повернення виконавчого документа стугувачу Підстава повернення в/д стягувачу Наслідки повернення в/д стягувачу
1) стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого документа заява стягувача арешт з майна знімається
2) у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними акт державного виконавця та інформаційні дані про відсутність рухомого та нерухомого майна арешт з майна не знімається
3) стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення, за відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення акт державного виконавця, заява стягувача арешт з майна знімається
4) стягувач перешкоджає проведенню виконавчих дій або не здійснив авансування витрат виконавчого провадження, передбачене статтею 43 цього Закону, незважаючи на попередження виконавця про повернення йому виконавчого документа акт державного виконавця арешт з майна не знімається
5) у результаті вжитих виконавцем заходів неможливо встановити особу боржника, з’ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання, перебування боржника - фізичної особи (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку з втратою годувальника, про відібрання дитини, а також виконавчі документи, за якими мають бути стягнуті кошти чи інше майно, та інші виконавчі документи, що можуть бути виконані без участі боржника) акт державного виконавця та інформаційні дані про відсутність рухомого та нерухомого майна
6) у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом повинен передати стягувачу в натурі акт державного виконавця
7) боржник - фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку із втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи транспортні засоби боржника, розшук яких здійснювався поліцією, не виявлені протягом року з дня оголошення розшуку Інформація поліції
8) відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення, не закінчилася рішення суду про відстрочку виконання рішення
9) законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо в нього відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення, а також щодо проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, що виключає можливість виконання відповідного рішення акт державного виконавця та інформаційні дані про відсутність рухомого та нерухомого майна
10) відсутня його згода на заміщення приватного виконавця у випадках, передбачених Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" зупинення діяльності приватного виконавця
11) запроваджено тимчасову адміністрацію банку-боржника, крім рішень немайнового характеру постанова правління НБУ арешт з майна знімається
Важливо знати
Відповідно до ч.3 ст. 37 Закону України "Про виконавче провадження" у разі повернення виконавчого документа з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, стягувачу повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску. На письмову вимогу стягувача виконавцем надається звіт про використання авансового внеску.

У зв'язку з повернення виконавчого документа стягувачу, виконавець виносить постанову, копію якої разом із оригіналом виконавчого документа направляє стягувачу.

У постанові про повернення виконавчого документа стягувачу обов’язково роз’яснюється порядок повторного пред’явлення виконавчого документа до виконання (п.20 Інструкції з організації примусового виконання рішень).

Слід зазначити, що копія постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі (ст. 28 ЗУ «Про виконавче провадження»).

Відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників при повернення виконавчого документа стягувачеві, не виключаються

У разі якщо після повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених частиною першою статті 37 Закону "Про виконавче провадження", встановлено, що виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню відповідно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної між іноземним суб’єктом та державою Україна на будь-якій стадії урегулювання спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання та виконання рішення, незалежно від дати укладення такої угоди, арешти з майна боржника знімаються, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті під час примусового виконання рішення заходи, про що виконавець виносить постанову, яка в день її винесення надсилається органу, установі, посадовій особі, яким була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно (кошти) боржника, а у випадках, передбачених законом, виконавець вчиняє дії щодо реєстрації припинення обтяження такого майна.

Строки для повторного пред’явлення виконавчого документа

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Строки, зазначені в частині першій статті 12 Закону України "Про виконавче проваджемння", встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо може бути пред’явлено до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.

Переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання

Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі:

  1. пред’явлення виконавчого документа до виконання;
  2. надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.

Куди звернутися для повторного пред'явлення виконавчого документа до виконання

Відповідно до статті 24 Закону України "Про виконавче провадження" виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.

Порядок подачі скарги стягувача на дії чи бездіяльність державного виконавця

В разі винесенням постанови державним виконавцем про повернення виконавчого документу стягувачу, стягувач, як сторона виконачого провадження подає скаргу на дії чи бездіяльність державного виконавця.

Згідно статті 71 ЗУ “Про виконавче провадження” скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у 10-денний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.

Відновлення виконавчого провадження

Статтею 41 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що у випадку якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в установленому законом порядку, виконавче провадження підлягає відновленню за постановою виконавця не пізніше наступного робочого дня з дня одержання виконавцем відповідного рішення.

У разі відновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зобов’язані у місячний строк з дня надходження постанови про відновлення виконавчого провадження пред’явити його до виконання.

Див. також

Судова практика

Постанова Верховного Суду від 20 січня 2021 року у справі № 619/562/18 (провадження № 61-39095св18) щодо порушення державним виконавцем законодавства під час прийняття рішення про повернення виконавчого листа стягувачу.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28 січня 2021 року щодо повернення виконавчого документа стягувачу під час виконання рішень у господарських спорах