Перепоховання останків померлих. Переміщення тіл померлих через державний кордон

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Перепоховання останків померлих

Згідно з частиною  другою  статті 19  Конституції  України, органи  державної влади  та  органи місцевого самоврядування,  їх  посадові особи  зобов'язані  діяти лише на підставі,   в  межах повноважень  та  у спосіб,  що  передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 21 Закону України “Про поховання та похоронну справу " перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради на підставі письмового звернення особи, яка здійснила поховання, висновку органу санітарно-епідеміологічної служби, лікарського свідоцтва про смерть, дозволу виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.
Перепоховання останків померлих може здійснюватися в інших випадках згідно із законодавством України.
Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) та Закон України "Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1941-1945 років".
Під час перепоховання останків померлих контроль за дотриманням безпечних умов праці протягом усього терміну ведення робіт здійснює виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської ради.
Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

Де можливо отримати послугу

 • Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради;
 • Центр надання адміністративної послуги обласної, районної і відповідної міської державної адміністрації.

Документи, які необхідно подати для отримання послуги

 • заява користувача з обґрунтуванням причин перепоховання (потрібно ґрунтовно описати, що трапилось та чому виникла необхідність у таких діях, потрібно довести виключність обставин). Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).;
 • копія паспорта заявника (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток та сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копію паспорта заявника виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьового та зворотного боку та копія паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання).
 • висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;
 • копія лікарського свідоцтва про смерть;
 • дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

Строк надання адміністративної послуги

Згідно Закону України “Про адміністративні послуги” граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом, у разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративні послуги надаються безкоштовно.

Результат надання адміністративної послуги

За результатами розгляду поданих документів видається дозвіл на перепоховання останків померлого на інше місце поховання або видається користувачу обґрунтована письмова відмова у видачі дозволу.
Рішення може бути отримано заявником особисто або уповноваженим представником заявника у разі наявності належним чином оформленої довіреності на отримання документів та документа, що посвідчує особу, або поштою.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначають термін його проведення.
Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.
Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із статтею 192 Кримінального процесуального кодексу України.
Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.
Статтею 27 Закону України “Про поховання та похоронну справу" передбачено, що кожне поховання та перепоховання померлих реєструється спеціалізованим комунальним підприємством (а в разі його відсутності - виконавчим органом сільської, селищної, міської ради) у книзі реєстрації поховань померлих, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

У разі ліквідації кладовища книга реєстрації поховань померлих передається на зберігання до архіву органу місцевого самоврядування.

Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання. Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги

У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:

 • Подання неповного переліку документів або невідповідність поданих документів встановленим вимогам;
 • Відсутності обґрунтованих причин для перепоховання останків померлого.
 • Не є користувачем місця поховання.

Оскарження відмови у видачі дозволу на перепоховання останків померлого

Відмова органу місцевого самоврядування у видачі дозволу на перепоховання останків померлого може бути оскаржена в порядку адміністративного судочинства шляхом подання позовної заяви до суду. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Скаргу може подавати: оскаржувач чи законний представник оскаржувача.

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Переміщення тіл померлих через державний кордон

Частиною 8 ст. 365 Митного кодексу України передбачено, що переміщення громадянами через митний кордон України трун з тілами (урн з прахом) чи останків померлих здійснюється на підставі письмової заяви цих громадян довільної форми та документів, визначених Законом України "Про поховання та похоронну справу" (ст. 22 Закону).

Переміщення тіл померлих через державний кордон України (у тому числі переміщення через територію України транзитом) здійснюється за умови пред’явлення митному органові особою, яка переміщує (супроводжує) тіло померлого, таких документів:

 • свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті, виданого компетентним органом;
 • довідки про те, що в тілі та труні (урні) немає вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено. Таку довідку видає судово-медичний експерт у присутності посадової особи відповідного митного органу - в разі вивезення труни (урни) за кордон - або відповідний компетентний орган іноземної держави з легалізацією такої довідки консульською чи дипломатичною установою України за кордоном - у разі ввезення труни (урни) на територію України.

Тіло померлого повинне вміщуватися в металеву герметичну труну (урну), яка опечатується посадовими особами, зазначеними в абзаці третьому частини першої цієї статті.

Розкриття труни (урни) можливе у виняткових випадках за наявності достовірної інформації щодо вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено. Розкриття здійснюється в спеціальному приміщенні закладу охорони здоров’я України в присутності посадової особи митного органу та особи, яка супроводжує труну (урну), або представника підприємства, який здійснює перевезення, а також інших осіб у випадках, передбачених законом, з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства України.

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України “Про поховання та похоронну справу " У разі смерті громадянина на території іноземної держави та за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого, за сприяння консульської установи чи дипломатичного представництва України.

У разі смерті одинокого громадянина або громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, на території іноземної держави та за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Судова практика

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87388077

https://reyestr.court.gov.ua/Review/68111848

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92706924

Див. також

Порядок поховання померлого та надання ритуальних послуг