Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Halyna.dzhumak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків

Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю (ст. 6 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Проте, якщо депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, і працює у відповідній раді на постійній основі - він не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Гарантія працевлаштування працівника, звільненого від роботи внаслідок обрання його на виборні посади

Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах передбачена гарантія працевлаштування на попередню роботу (ст. 118 КЗпП України). Особливість такої гарантії працевлаштування врегульована статтею 33 Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що виборними посадами в органах місцевого самоврядування є посади голів та їх заступників обласної та районної ради, сільських, селищних, міських голів та секретарів рад.

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством (ст. 7 КЗпП України).
Для осіб, які працювали на виборних посадах додаткові підстави для звільнення визначені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації (ч.2 ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад).

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір. Такий договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради. Отже, впродовж трьох місяців особа, яка працювала на виборній посаді має право вимагати надання попередньої роботи (посади).

У випадку неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Якщо на день закінчення повноважень депутат місцевої ради проходив військову службу у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або військову службу за контрактом під час дії особливого періоду, гарантії, передбачені цією статтею, надаються після його демобілізації.

Депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений з навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву раду.

Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

Виплата середнього заробітку особі, якій не надано відповідно роботи

Виплата середнього заробітку призначається на підставі заяви особи, та документів, які підтверджують неможливості надання відповідної роботи (посади) або іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому підприємстві, установі, з дня наступного після закінчення повноважень на виборній посаді.

УВАГА! Виплата не здійснюється особам, які до обрання на посаду не працювали за трудовим договором, які мають право на пенсійне забезпечення або їм уже призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років. В період здійснення виплати особа, зобов'язана повідомляти раду про обставини, які впливають на здійснення її виплати та підтверджувати не працевлаштування на роботу.

Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на постійній основі. Документами для визначення стажу є трудова книжка, та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи.

Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень

На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Публічна образа депутата місцевої ради, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата місцевої ради, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за собою відповідальність згідно з законом (ст. 36 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Див. також

Звільнення з роботи у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу