Отримання житла військовослужбовцями

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Olena.osadcha.

Нормативна база

Право на житло

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону (стаття 47 Конституції України ).

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим Кодексом України, іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (абзац перший пункту 1 статті 12 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Військовослужбовці, які мають право на забезпечення житлом

Військовослужбовці строкової військової служби та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу та військову службу під час мобілізації, на особливий період. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (Абзац другий пункту 1 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла (Абзац четвертий пункту 1 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей жиле приміщення або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Для військовослужбовців офіцерського складу у разі відсутності службового жилого приміщення військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України (Абзац п’ятий пункту 1 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення.

За військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на військову службу. Такі військовослужбовці не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та зараховані на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби (Абзац 8 Пункту 1 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства, якщо вони не займали жилих приміщень за місцем проходження служби.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу і не перебувають у шлюбі, розміщуються у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян, а сімейні - у сімейних гуртожитках.

У разі відсутності жилих приміщень для проживання військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та члени їх сімей зобов’язані вивільнити займане ними службове жиле приміщення у двотижневий строк з дня виключення зазначених військовослужбовців із списків особового складу військової частини".

За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім місцем проживання (пункт 2 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або забезпеченні їх здійснення та загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (Пункт 3 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку займали вони та члени їх сімей, на весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості (пункт 4 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Особами з числа учасників АТО, які мають право на житло

Такими особами є:

 1. учасники бойових дій;
 2. особи з інвалідністю внаслідок війни;
 3. члени сімей загиблих.

Даним особам надаються такі пільги:

 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
 • першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
 • першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
 • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов'язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни і сім'ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків.

Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку (пункти 14, 15 статті 12, пункти 18, 19 статті 13, пункти 15, 16 статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ).

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а особи з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн - протягом року.

Розмір житлової площі, на яку мають право учасники АТО та члени їх сімей (дружина, неповнолітні діти, особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом), складає 13,65 кв.м.

Учасники АТО можуть претендувати на отримання житла за наявності наступних підстав:

 • проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічних вимогам (це встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО, за участю представників громадськості та підтверджується актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком, технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (при необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам;
 • забезпечення жилою площею, розмір якої є меншим встановленого законодавством рівня (визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок);
 • наявність тяжких форм деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим військовослужбовець не може проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї (перелік захворювань визначено Додатком 3 до Наказу МЗ УССР від 28022085 № 52);
 • проживання у гуртожитку;
 • проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках;
 • проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або проживання осіб різної статі, старших одне одного на дев'ять років, крім подружжя;
 • проживання протягом тривалого часу (не менше п'яти років) за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності.

Підстави отримання житла у позачерговому порядку

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов жилі приміщення надаються:

 • особам, звільненим з військової служби і визнаним особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, (пункт 3 статті 12 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).
 • сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (пункт 3 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);
 • військовослужбовцям, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів;
 • у разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, яка відповідно до законодавства мала право на позачергове одержання житла, її сім'ї в тому самому порядку (частина 9 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ).
 • військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини 4 статті 20 або продовжили військову службу за контрактом відповідно до частини 10 статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», жилі приміщення надаються позачергово за рахунок військових формувань за місцем проходження військової служби.

Квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

З підставами для поліпшення житлових умов, порядком постановки на облік та необхідних документах більш детально можна ознайомитися в статті: «Квартирний облік, установлення черговості на одержання жилої площі та її розподіл».

Грошова компенсація за неотримане житло

Члени сімей загиблих та особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи мають право на грошову компенсацію в разі неотримання житла. Детальну інформацію можна отримати у статті: «Грошова компенсація на житло особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей».

Порядок відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва

Учасники бойових дій та особи прирівняні до них відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі учасники антитерористичної операції, мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, про що детально описано в статті: «Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операції».

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку (частина 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві:

 • військовослужбовцям;
 • батькам;
 • членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
 • звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.

Детально описано в статті: «Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операції».

Отримання довгострокових кредитів для індивідуальних забудовників на селі

Хто може отримати довгостроковий кредит?

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об'єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі - індивідуальні забудовники).

Тобто, учасники бойових дій, члени сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання) в сільську місцевість та працюють на підприємствах, установах, що функціонують в сільській місцевості мають право на першочергове отримання кредиту.

Право одержання кредиту відповідно до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (далі - Правил), надається індивідуальному забудовникові тільки один раз (пункт 4 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі).

Визначені у Правилах надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі) умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

Які суми кредитування?

Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.

Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва. У зв'язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитного договору (пункт 9 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі).

Які умови надання кредиту?

 • Пільгова відсоткова ставка – 3% річних, для багатодітних сімей (троє та більше дітей), у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням) – 0% протягом дії кредитного договору починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування);
 • Військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду відсотки за користування кредитом не нараховуються;
 • Резервістам та військовозобов’язаним, подружжю,в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період відсотки за користування кредитом не нараховуються;
 • Довгостроковий термін кредиту – до 20 років, а для молодих сімей (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних;
 • Відсутність початкового внеску;
 • Можливість вибору періодичності погашення кредиту щоквартальними платежами або до 30 листопада поточного року;
 • Розрахунок максимальної суми кредиту і терміну погашення провадиться з урахуванням сукупного доходу сім’ї;
 • Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій;
 • Обмежень за віком немає – подати заявку на кредит можуть дієздатні громадяни України від 18 років і старші (пункт 6 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі).

Куди і які документи подаються для отримання кредиту?

Особа, яка виявила бажання отримати довгостроковий кредит, подає до відповідного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі такі документи:

 • заяву на ім’я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;
 • клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;
 • паспорт громадянина України;
 • довідку про склад сім’ї;
 • довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї,одержані за попередні шість місяців, та/або довідку,видану органом місцевого самоврядування, проведення особистого селянського господарства;
 • довідку, видану органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність(або відсутність) приватного житла;
 • копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);
 • проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);
 • довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації, що функціонує в сільській місцевості;
 • заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених із позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);
 • документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пункт 11 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі).

Який строк для прийняття рішення про надання кредиту?

Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови.

У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім’я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла.

Власник письмово повідомляє фонд про надходження гарантійного листа. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору (пункт 12 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі).

Які способи забезпечення кредитного договору?

Зобов'язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися такими способами:

Який порядок погашення кредиту?

Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в пункті 18 цих Правил. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитися коштами та/або частково чи повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитним договором, рівними частинами щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту (пункти 20, 21 Правил)

За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок погашення кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг живої маси великої рогатої худоби за орієнтовними цінами на час укладення кредитного договору з уточненням у подальшому на час видачі та погашення кожної частини кредиту.

За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та/або внесення плати за користування ним. Фонди, в тому числі їх відділення, не мають права чинити перешкод позичальникам у реалізації цього права.

Забудовник може щороку вносити плату за користування кредитом починаючи з першого року його одержання, якщо це обумовлено кредитним договором (пункт 22 Правил).

За несвоєчасне погашення кредиту застосовуються штрафні санкції відповідно до укладеного кредитного договору.

Так, у разі порушення умов кредитних договорів, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, фонди мають право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими договорами. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу. За прострочення платежу пеня не нараховується таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

 • військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, - з початку і до закінчення особливого періоду;
 • резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період (пункт 23 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі).