Грошова компенсація на житло особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N719 (далі – Порядок) визначено умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (далі - одержувач грошової компенсації), включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими в пунктах 2 і 3 Порядку (далі - квартирний облік).

Дія Порядку не поширюється на осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, вчиненням тяжкого і особливо тяжкого злочину проти встановленого порядку несення військової служби, вчиненням кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (далі - злочин проти України).

Хто має право на отримання грошової компенсації

Відповідно до Порядку право на отримання грошової компенсації мають члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (далі - особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, статус яким надано відповідно до пунктів 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) і які перебувають на квартирному обліку за категоріями у такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

категорія I дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); один з подружжя, який не одружився вдруге;
категорія II малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
категорія III повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;
категорія IV батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
категорія V повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
категорія VI повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;
категорія VII дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка);
категорія VIІІ утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку мають особи з інвалідністю I-II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю).

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених абзацами сьомим і восьмим пункту 18 Порядку, в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей осіб, визначених пунктом 2 Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).

Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з моменту перерахування коштів грошової компенсації в повному обсязі на спеціальний рахунок члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю в уповноваженому банку.

Порядок подачі заяви про призначення грошової компенсації

Відповідно до п. 7 Порядку заяву про призначення грошової компенсації член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю (далі — заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування на квартирному обліку (далі — орган соціального захисту населення).

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

 • документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);
 • посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та пункту 5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки встановленого зразка згідно з додатками 1, 4 або 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484; 2022 р., № 85, ст. 5274), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; документів про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, - для працівників підприємств, установ, організацій; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності - для осіб з інвалідністю;
 • для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (особи з інвалідністю внаслідок війни), - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення”, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
 • документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;
 • документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
 • рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім'ї на квартирний облік;
 • акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 37, ст. 1981), та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання - за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;
 • довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація. У разі відсутності/неможливості одержання довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, про такий факт заявник зазначає в заяві. Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки/довідок, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви уповноваженим органом самостійно. За бажанням заявника, який перемістився, копія довідки/довідок подається ним особисто;
 • рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання.
 • довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Порядок прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації

Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.

Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

Після отримання заяви про зміни у майновому стані та/або у складі сім’ї, втрату статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку орган соціального захисту населення протягом п'яти робочих днів вносить до комісії подання про перегляд рішення про призначення грошової компенсації.

Комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення.

Якщо після прийняття комісією рішення змінено розмір грошової компенсації, орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення повідомляє про такі зміни структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій та Мінветеранів.

За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

Комісія може відмовити заявнику в призначенні грошової допомоги з таких підстав:

 • особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»»;
 • особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брала безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (відсутні документи, визначені у підпунктах 3 і 4 пункту 8 цього Порядку);
 • член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належить до членів сім’ї осіб, визначених в абзацах дванадцятому - вісімнадцятому статті 10-1 Закону України «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»»;
 • особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • заявник не перебуває на квартирному обліку;
 • заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;
 • заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, і мають першочергове право на таку виплату;
 • заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
 • заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
 • подання недостовірних відомостей;
 • наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України;
 • виплата одноразової грошової допомоги.

Знищення або пошкодження житла, об’єкта незавершеного житлового будівництва починаючи з 24 лютого 2022 р. внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, є підставою для відстрочення прийняття комісією рішення про відмову у призначенні грошової компенсації за умови подання акта комісійного обстеження та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання.

Якщо підставою для відcтрочення прийняття комісією рішення про відмову у призначенні грошової компенсації є пошкодження та/або знищення житла, об’єкта незавершеного житлового будівництва, таке відcтрочення встановлюється до моменту отримання заявником (заявником, який перемістився) або членом його сім’ї, на якого було розраховано грошову компенсацію, компенсації (відшкодування майнової шкоди) за пошкоджений та/або знищений об’єкт нерухомого майна, або до відновлення пошкодженого майна, але не пізніше ніж до моменту зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок заявника (заявника, який перемістився).

Якщо житло, об’єкт незавершеного житлового будівництва розташовані на території, на якій ведуться бойові дії, відcтрочення прийняття комісією рішення про відмову у призначенні грошової компенсації діє до моменту зміни статусу цієї території, але не пізніше ніж до моменту зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок заявника (заявника, який перемістився).

Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким було відмовлено в призначенні і виплаті грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 зазначених вище, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, і мають першочергове право на таку виплату.

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішення, скасування попереднього рішення комісія надсилає копію рішення заявнику (заявникові, який перемістився) із зазначенням розміру призначеної/перерахованої йому грошової компенсації, підстави відмови у призначенні/виплаті грошової компенсації, перегляді рішення, скасуванні попереднього рішення регіональному органу соціального захисту населення, а також не пізніше ніж протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану - органу соціального захисту населення, розміщеного на території, на якій ведуться бойові дії, у разі, коли заявнику було призначено грошову компенсацію на такій території.

Заявник (заявник, який перемістився) має право оскаржити рішення комісії у судовому порядку.

Визначення розміру грошової компенсації

У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:

 1. за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією з урахуванням особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім'ї;
 2. за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім'ї, зазначеного в абзаці шостому пункту 20 цього Порядку;
 3. за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім'ю особи, яка загинула (пропала безвісти), померла,за однією категорією або на сім'ю особи з інвалідністю;
 4. додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника);
 5. з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшеної в 1,5 раза. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника (заявника, який перемістився) за умови, що на день такої зміни грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

Розмір грошової компенсації, який розрахований заявникам (заявникам, які перемістилися) до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 844 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 62, ст. 3731), з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, збільшеної на коефіцієнт 1,75 для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, не підлягає перерахунку в частині зміни опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла, збільшеної в 1,5 раза, визначеної в підпункті 5 пункту 18 Порядку.

Розрахунок розміру грошової компенсації особі з інвалідністю

Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

 • копії рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім'ї - осіб, які разом з ним перебувають на такому обліку;
 • копії рішення про взяття на квартирний облік членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація;
 • письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім'ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї у різних населених пунктах.

До членів сімей осіб з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні та неповнолітні діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I-II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення такими дітьми закладів освіти, не більш як до виповнення їм 23 років.

Особливості призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого військовослужбовця

Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в тому числі усиновленим ним, комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, і потребує поліпшення житлових умов.

Рішення у цьому разі приймає комісія на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за формою, встановленою Мінветеранів, і в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім'ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (розлучені батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

Зміни у майновому стані, у складі сім'ї

У разі змін у майновому стані, у складі сім'ї, втрати статусу члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку заявник (заявник, який перемістився), якому призначено грошову компенсацію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовій формі орган соціального захисту населення або уповноважений орган про такі зміни (набуття заявником (заявником, який перемістився) та членами його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію, майнових прав на житло чи права власності на житлове приміщення, після призначення грошової компенсації, державної реєстрації народження або смерті члена сім’ї, державної реєстрації шлюбу/ розірвання шлюбу, включення до складу сім’ї нових членів сім’ї тощо) та надати копії відповідних підтвердних документів.

У такому разі рішення про призначення грошової компенсації підлягає перегляду комісією, якщо у день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

Якщо заявник або його законний представник чи уповноважена особа не повідомили органу соціального захисту населення, а заявник, який перемістився, - уповноваженому органу про зміни у майновому стані, у складі сім'ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку, що спричинило виплату грошової компенсації без наявності правових підстав або у розмірі, визначеному без урахування жилої площі, яка перебуває у власності заявника (заявника, який перемістився), членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації, з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом його сім’ї, заявник повертає органові соціального захисту населення, а заявник, який перемістився, - уповноваженому органу різницю надміру виплачених коштів добровільно або за рішенням суду.

Порядок отримання грошової компенсації

Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

Заявник, який перемістився та відомості про якого внесені в базу даних, після отримання копії рішення комісії звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія рішення комісії із зазначенням інформації відповідно до підпункту 12 або 13 пункту 13 Порядку.

Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку, а заявник, який перемістився, - уповноваженому органу.

Орган соціального захисту населення після надходження коштів субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, перераховує на спеціальний рахунок заявника, а уповноважений орган - на спеціальний рахунок заявника, який перемістився, кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у відповідному рішенні комісії, про що повідомляє заявникові (заявникові, який перемістився) письмово не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

Важливо! Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Строки та порядок придбання житла

Протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації в оплату за договором купівлі-продажу житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника як оплати за договором або письмову згоду уповноваженого органу на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника, який перемістився, як оплати за договором.

У разі коли предметом договору є житловий будинок, розташований на земельній ділянці, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.

Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення, а заявник, який перемістився, - уповноваженому органу один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому(яких) повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому(яких) повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

Надання згоди органом соціального захисту населення на переказ коштів грошової компенсації

Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника, а уповноважений орган - із спеціального рахунка заявника, який перемістився, на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов::

 1. предметом договору є придбання у власність заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житла, яке відповідає встановленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;
 2. ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника (заявника, який перемістився), крім випадків, визначених пунктом 38 Порядку;
 3. власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;
 4. строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців.
 5. відсутність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником (заявником, який перемістився) злочину проти України.

У разі виявлення порушень вимог, установлених у пунктах 28, 30 і 32 Порядку, орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів письмово відмовляє заявнику, а уповноважений орган - заявнику, який перемістився, в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації за його заявою із зазначенням причин такої відмови.
Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення, а заявник, який перемістився, - до уповноваженого органу із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно із договором або оскаржити відмову до суду.

Підставами для відмови у виплаті грошової компенсації є:

 • втрата заявником (заявником, який перемістився) статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • придбання, набуття у власність заявником (заявником, який перемістився) та/або членами його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житлового приміщення на підконтрольній Україні території, інвестування в об’єкти житлового будівництва шляхом укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь з нормою жилої площі, що відповідає нормі, визначеній статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), після призначення грошової компенсації (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом комісійного обстеження та/або відомостями з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання на умовах, визначених абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим пункту 14 цього Порядку);
 • зняття заявника (заявника, який перемістився) з квартирного обліку;
 • зняття заявника, який перемістився, з обліку в базі даних;
 • виплата одноразової грошової допомоги після призначення грошової компенсації;
 • наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником (заявником, який перемістився) злочину проти України після призначення грошової компенсації.

Порушення строку встановлено для придбання житла

Якщо заявник (заявник, який перемістився) протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку, але не пізніше шести місяців після припинення або скасування воєнного стану не уклав договір і не здійснив переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення, а із спеціального рахунка заявника, який перемістився, - на рахунок уповноваженого органу.

Якщо ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації?

У разі коли ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника (заявника, який перемістився), уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника (заявника, який перемістився) за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника (заявника, який перемістився) додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника (заявника, який перемістився) можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника (заявника, який перемістився), благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.
У будь-якому випадку уповноважений банк має право переказувати у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.
У разі укладення договору на суму менше ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника (заявника, який перемістився) уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації заявника на рахунок органу соціального захисту населення, а залишки коштів грошової компенсації заявника, який перемістився, - на рахунок уповноваженого органу.

Порядок зняття з квартирного обліку

Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення не пізніше ніж протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації, а уповноважений орган - про зняття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації, та не пізніше ніж через три робочих дні після її отримання надсилає копію такої довідки регіональному органу соціального захисту населення.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником (заявником, який перемістився) та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником (заявником, який перемістився) договору орган соціального захисту населення звертається до заявника, а уповноважений орган - до заявника, який перемістився, із вимогою повернути кошти грошової компенсації до бюджету. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 45 Порядку, заявником (заявником, який перемістився) добровільно або у судовому порядку.

У разі відчуження житла (квартири, житлового будинку із земельною ділянкою, на якій він розташований), придбаного за рахунок коштів грошової компенсації, яке перебувало у власності заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких було виплачено грошову компенсацію, менше трьох років, кошти отриманої грошової компенсації підлягають поверненню до державного бюджету. У такому разі кошти грошової компенсації повертаються заявником (заявником, який перемістився) та членами його сім’ї добровільно або за рішенням суду.

Орган соціального захисту населення щороку протягом трьох років з дня отримання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, а уповноважений орган - за заявником, який перемістився, та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Див. також

Отримання житла військовослужбовцями