Особливості організації та проведення азартних ігор

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно правова база

Вимоги до організатора азартних ігор

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон) організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

 1. яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
 2. статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
 3. статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
 4. керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;
 5. яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);
 6. яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
 7. кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
 8. учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
 9. яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
 10. не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 11. яка відповідає іншим встановленим Законом вимогам.

Організатором азартних ігор не можуть бути: (частина друга ст. 14 Закону)

 1. банки та інші фінансові установи;
 2. підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 3. юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Працівниками організаторів азартних ігор не можуть бути фізичні особи молодше 21 року.
Організатори азартних ігор, їх посадові особи повинні відповідати іншим вимогам, передбаченим Законом, а також організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим відповідними ліцензійними умовами.

Обов’язки організатора азартних ігор

У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний:

 1. дотримуватися вимог Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який вони мають ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;
 2. дотримуватися правил проведення азартних ігор;
 3. проводити виключно дозволені Законом види азартних ігор лише після отримання ліцензії на організацію та проведення відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
 4. дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 5. не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор (зазначені обмеження не поширюються на публічне оголошення та виплату додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);
 6. встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;
 7. фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, кожну операцію з прийняття ставки, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожну азартну гру, із здійснення виплати, з обміну коштів на ігрові замінники гривні та навпаки, а також інші операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
 8. дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених Уповноваженим органом;
 9. забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;
 10. встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
 11. своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
 12. вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);
 13. вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);
 14. у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;
 15. розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;
 16. вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;
 17. вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом;
 18. своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;
 19. використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;
 20. вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
 21. розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
 22. повідомляти Уповноважений орган про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;
 23. у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону є обов’язковою);
 24. розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;
 25. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства про азартні ігри.

Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі в азартних іграх.
Організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.
Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

Реєстри у сфері організації та проведення азартних ігор

На викрнання вимог статті 5 Закону та з метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні Уповноважений орган формує та веде такі реєстри:

 1. Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;
 2. Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;
 3. Реєстр організаторів букмекерської діяльності;
 4. Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;
 5. Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет;
 6. Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Ці реєстри (окрім Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх) є відкритими для безоплатного публічного доступу до них і розміщуються на офіційному вебсайті Уповноваженого органу.
Дані Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до такої інформації надається виключно Уповноваженому органу та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них Законом обов’язків.

Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор

Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу (ст. 9 Закону).
Планові перевірки організаторів азартних ігор, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на рік, але не рідше ніж один раз на три роки відповідно до планів, затверджених Уповноваженим органом.
Позапланові перевірки проводяться за рішенням Комісії з регулювання державних ігор та лотерей (далі - Комісія), зазначених у таких рішеннях.
Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

 1. на підставі письмового чи електронного звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор;
 2. з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення раніше виявлених порушень;
 3. у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих організатором азартних ігор, або у разі отримання таких даних через Державну систему онлайн-моніторингу;
 4. з метою перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог щодо підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу.

Фактичні перевірки (методом контрольних закупок) проводяться за рішенням Комісії виключно за наявності таких підстав:

 1. за результатами аналізу інформації, відомостей, отриманих в установленому законом порядку;
 2. за результатами моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;
 3. встановлення фактів, які свідчать про порушення суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, законодавства про азартні ігри;
 4. звернення гравців зі скаргою на дії організаторів азартних ігор.

За розпорядженням Голови Комісії уповноважені посадові особи Комісії проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності здобувача і поданих документів ліцензійним умовам.
Перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами Комісії. За результатами перевірок складається акт перевірки у двох примірниках. Один примірник акта видається організатору азартних ігор, який перевірявся, другий - зберігається в Комісії.
Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу здійснюється шляхом постійного дистанційного доступу до онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Організатор азартних ігор, який одержав розпорядження або припис уповноваженої посадової особи Комісії про усунення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, зобов’язаний у встановлений розпорядженням чи приписом строк усунути виявлені порушення та подати до Комісії відповідну інформацію. Строк усунення організатором азартних ігор порушень законодавства про азартні ігри не повинен перевищувати двох місяців з дня отримання організатором азартних ігор відповідного розпорядження чи припису Комісії.

Вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та громадський контроль

Забороняється приймати ставки в азартній грі в осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до Закону.
З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

 1. забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;
 2. у випадках та порядку, встановлених Комісією, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);
 3. утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється Комісією.
У місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у вільному доступі для гравців та відвідувачів розміщуються інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.
Організатори азартних ігор зобов’язані надавати гравцям інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність. Зазначена інформація (контактні дані, телефон служби підтримки) має бути доступною в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор або має бути доступною на вебсайтах у разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.
Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності. У гральних закладах розміщуються інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності.

Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх

Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

 1. самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Комісії письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;
 2. Комісією за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному статтею 16 Закону;
 3. за рішенням суду.

Самообмеження

Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Комісії письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Заява може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".
Бланки заяви про самообмеження розміщуються у доступному для гравців та відвідувачів місці у кожному гральному закладі.
Зразок заяви про самообмеження розміщується на головній сторінці офіційного вебсайту Комісії.
Відкликання заяви про самообмеження не допускається.
Заява про самообмеження має містити:

 1. відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;
 2. відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);
 3. строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;
 4. дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

За заявою членів сім'ї або Комісії

Гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та в участі у азартних іграх Комісією за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників тимчасово до ухвалення рішення суду, але не більше шести місяців у разі:

 1. перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;
 2. наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
 3. ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;
 4. якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.

У разі подання заяви про обмеження в ній зазначається обґрунтування необхідності встановлення такого обмеження.
Комісія не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

За рішенням суду

У разі якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоду самому собі та/або своїй сім’ї через приведення до тяжкого матеріального стану, такий гравець може бути обмежений у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.
Заява про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подана членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками до суду. Рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх передається до Комісії з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
Порядок обмеження особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх судом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, яке набрало законної сили, направляється до Комісії виключно судом, який ухвалив таке рішення, з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Див. додатково

Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі
Звернення до суду: окреме провадження

Вимоги до правил проведення азартних ігор

Правила проведення азартних ігор повинні містити положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
Правила проведення азартних ігор, складені державною та англійською мовами, розміщуються у гральних закладах у доступному для відвідувачів та гравців місці або на вебсайті чи в мобільному додатку у разі здійснення організатором азартних ігор діяльності в мережі Інтернет на підставі відповідної ліцензії.
Правила азартних ігор мають бути складені державною та англійською мовами та, за бажанням організатора азартних ігор, іншими мовами, мають бути пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора, скріплені печаткою організатора (за наявності).
Правила проведення азартних ігор не можуть суперечити законодавству.
Правила проведення азартних ігор повинні містити порядок участі в кожній азартній грі, що організовується і проводиться організатором.
Правила кожної азартної гри мають містити деталізований порядок участі у даному виді азартної гри, зокрема порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов’язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри.