Оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Рішення, які можуть оскаржуватися

  1. Про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  2. про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

♦ У разі наявності підстав територіальний орган Державної міграційної служби України (далі - ДМС) приймає рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає особі письмове повідомлення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, із зазначенням підстав для відмови у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 3), а також під підпис ознайомлює заявника з порядком оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (пункт 2.4 розділу II Правил).

У разі використання заявником права на оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, територіальний орган ДМС видає такому заявникові під підпис довідку про звернення за захистом в Україні.

♦ У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, протягом 3 робочих днів з дня його прийняття територіальний орган ДМС надсилає або видає під підпис заявнику або його законному представнику письмове повідомлення про відмову особі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 15), з викладенням причини відмови і роз'ясненням порядку оскарження такого рішення (пункт 4.6 розділу II Правил).

Строк оскарження таких рішень - п'ять робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову.

Оскарження рішення в досудовому порядку

Біженець або особа, яка потребує додаткового захисту має право звернутися до ДМС зі скаргою про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, чи зі скаргою про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. В такому випадку ДМС продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні (розділ VIII Правил).

Строк розгляду питання: протягом місяця з дня отримання особової справи (може бути продовжено, але не більше ніж на 3 місяці).

Особа має право брати участь в розгляді її справи, а також залучити адвоката для представлення своїх інтересів, у тому числі через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

ДМС за результатами розгляду скарги може прийняти рішення про:

  • про задоволення скарги та скасування рішення територіального органу ДМС про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту рішення направляється територіальному органу ДМС, який відмовив у вчиненні оскаржуваних дій, та протягом 7 робочих днів з дня отримання територіальний орган приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • про відхилення скарги на рішення територіального органу ДМС про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • про залишення скарги без розгляду.

Підстави залишення скарги без розгляду:

  • скаргу подано особою, яка не має права подавати таку скаргу;
  • на розгляді в ДМС знаходиться (знаходилась) скарга на те саме рішення територіального органу ДМС;
  • надійшло клопотання про відкликання скарги від особи, що подала скаргу або в інтересах якої подано скаргу іншою особою (крім випадків, якщо рішення оскаржено в інтересах дитини, розлученої із сім'єю);
  • скаргу подано після закінчення встановлених строків (5 робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову).

Оскарження рішення в судовому порядку

Зазначені рішення ДМС про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, чи про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту можуть бути оскаржені до суду в порядку адміністративного судочинства ( пункт 1 частини першої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України.

У випадку оскарження рішення ДМС продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, підставою для чого є копія позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) з відміткою (штампом) суду про її прийняття або копії ухвали суду про відкриття провадження у справі чи належним чином оформленої судової повістки (пункт 8.7 розділу VIII Правил).

Цікаво! Узагальнення судової практики розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту (2017-2008 роки), підготовлено Представництвом Агентства ООН у справах біженців в Україні -

Файл:Судова практика розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту.doc

Детально див.: https://www.unhcr.org/ua/resources

Див. також