Обрізка дерев в охоронних зонах ліній електропередач

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Згідно Закону України  «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» охоронні зони об'єктів енергетики - зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж, споруд альтернативної енергетики тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля.

Просіка - смуга в лісових, лісопаркових, садових і дачних масивах, по якій проходить повітряна лінія електропередачі, очищена від дерев та кущів, які зменшують відстань до проводів до недопустимого значення або загрожують падінням на проводи і конструкції електричних мереж.

Розчистка просіки - вирубка самосійних дерев і кущів, а також видалення їх зі смуги, відведеної під просіку.

Спеціальні зони об'єктів енергетики

Статтею 18 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» передбачено, що для забезпечення надійної експлуатації та охорони енергогенеруючих об'єктів і об'єктів передачі електричної та теплової енергії, а також безпеки населення і охорони навколишнього природного середовища встановлюються спеціальні зони об'єктів енергетики:

 • санітарно-захисні зони атомних електростанцій;
 • зони спостереження атомних електростанцій;
 • охоронні зони об'єктів енергетики;
 • санітарно-захисні зони об'єктів енергетики;
 • охоронні зони магістральних теплових мереж.

Земельні ділянки в межах спеціальних зон об'єктів енергетики не вилучаються (викупляються) у власників чи користувачів земельних ділянок, а використовуються з обмеженнями (крім випадків, коли встановлення спеціальних зон призводить до неможливості використання земельних ділянок за цільовим призначенням).

У разі якщо встановлення спеціальних зон об'єктів енергетики призводить до неможливості раціонального використання земельної ділянки за цільовим призначенням, власник чи користувач земельної ділянки має право вимагати вилучення (викупу) всієї земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а орендар такої земельної ділянки має право вимагати в односторонньому порядку розірвання договору оренди земельної ділянки та відшкодування завданих цим збитків.

Спеціальні зони об'єктів енергетики встановлюються на землях всіх категорій.

Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об'єктів енергетики

Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об'єктів енергетики встановлено статтею 24 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»

Межі охоронних та санітарно-захисних зон об'єктів енергетики зазначаються в містобудівній документації, документації із землеустрою та кадастрових планах.

Розмір охоронних та санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі визначається паралельними прямими по обидва боки ліній від крайніх проводів на відстані від 2,0 до 40,0 метра залежно від напруги:

2 метрів до  1 кВ
10 метрів до 20 кВ
 15 метрів 35 кВ
20 метрів 110 кВ
 25 метрів 150, 220 кВ
30 метрів 330, 400, 500, +(-)400 кВ
40 метрів 750 кВ;

Як правило, обрізка дерев у охоронних зонах ліній електропередач розпочинається 15 жовтня і триває до 15 квітня: цей період рекомендований екологами, адже дерева у цей час «сплять» і обрізка гілля їм не шкодить.

Щороку енергетики визначають місця, які необхідно чистити, складають відповідні плани-графіки обрізки дерев у охоронних зонах ліній електропередач. У графіках зазначено, коли і де буде вимикатися електролінія, для того, щоб і енергетики, і власники, і користувачі земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики змогли обрізати дерева. Про час, коли буде здійснено планове відключення тієї чи іншої лінії електропередач, оператори систем розподілу повідомляють споживачів за 10 днів до дати запланованих вимкнень.

Права та обов'язки власників та користувачів земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики

Відповідно до статті 30 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» власники і користувачі земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики зобов'язані здійснювати господарську та інші види діяльності на зазначених земельних ділянках з дотриманням вимог цього Закону .

Власники і користувачі земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики мають право:

 1. самостійно господарювати на земельних ділянках з дотриманням установлених обмежень та обтяжень;
 2. на відшкодування збитків, завданих внаслідок виконання планових та аварійно-відновлювальних робіт.

Не підлягають відшкодуванню збитки, завдані власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих у межах спеціальних зон об'єктів енергетики, внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких земельних ділянок, встановлених Законом України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" .

В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі власникам і користувачам земельних ділянок, фізичним і юридичним особам забороняється:

 • саджати дерева та кущі;
 • зводити будинки, споруди будь-якого призначення;
 • виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад п'ять тонн;
 • зливати їдкі і такі, що спричиняють корозію, речовини, паливно-мастильні матеріали тощо.

Охорона та утримання зелених насаджень

Відповідно  до статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, -  за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку .

Благоустроєм населеного пункту (прибирання гілля, зрізка дерев) на території відповідної громади  займаються комунальні підприємства,  а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - власники або користувачі.

Особливості провадження господарської та іншої діяльності на землях спеціальних зон об'єктів енергетики

Фізичні та юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок при провадженні господарської та іншої діяльності (вчиненні дій) на землях охоронних зон об'єктів енергетики зобов'язані дотримуватися спеціального режиму їх використання, обмежень та обтяжень, встановлених Законом України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" . та іншими нормативно-правовими актами.

Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові ділянки та насадження в спеціальних зонах об'єктів енергетики, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою відповідного підприємства. Власникам і користувачам земельних ділянок, фізичним та юридичним особам необхідно проводити видалення дерев в охоронних зонах ліній електропередач на власних земельних ділянках самостійно, після попереднього погодження з підприємством експлуатації електричних мереж. Відключення ліній проводиться безкоштовно в межах робочого часу.

Зверніть увагу! Власники та користувачі земельних ділянок не мають права перешкоджати працівникам підприємств здійснювати контроль за технічним станом об'єктів транспортування електроенергії та виконувати планові і аварійно-відновлювальні роботи.

Власники та користувачі земельних ділянок, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств під час виконання ними планових і аварійно-відновлювальних робіт в організації під'їздів до об'єктів транспортування електроенергії відповідно до затвердженої цим підприємством схеми.

Місцеві органи виконавчої влади, а також органи Національної поліції у межах своєї компетенції сприяють підприємствам у забезпеченні виконання вимог Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в охоронних зонах об'єктів транспортування електроенергії, а також у роботі із збереження об'єктів енергетики, запобігання аваріям (аварійним ситуаціям) та ліквідації їх наслідків.

Важливо! В разі, якщо підприємствами  або   фізичні особи  створюють перешкоди , то такі можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності згідно статті 185- 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення  «Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики», - попередження або накладення штрафу на громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 грн – 85 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн – 85 грн).

Оцінювання повноти та якості проведених операторами системи розподілу робіт з обрізки дерев в охороних зонах ліній елекпропередач 0,4-110 (150) кВ, виконання планів-графіків з розчистки трас ліній електропередач здійснює Державна інспекція енергетичного нагляду України. Контактна інформація: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8 ,електронна адреса: bureau@sies.gov.ua, телефон: +38 (044) 204-79-27 («Гаряча лінія»).

Див. також