Обмін пошкоджених банкнот

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Гроші, які підлягають обміну

Обміну підлягають банкноти, пошкоджені внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження. Обміну підлягають:

 • банкноти, що не мають ознак підроблення;
 • банкноти, що мають ознаки зношення, значного зношення або пошкодження;

Підроблені банкноти – це імітації справжніх банкнот, що виготовлені будь-яким способом, включаючи промисловий. До підроблених банкнот належать:

 • перероблені банкноти, на яких будь-яким способом (наклеюванням, малюванням, друкуванням) змінені елементи дизайну, зображення, що визначають номінал, рік затвердження/виготовлення зразка, банк-емітент та інші реквізити, і які за зовнішнім виглядом можуть бути сприйняті як справжні банкноти;
 • вироби, схожі за дизайном на банкноти, на яких видалені та/або приховані написи рекламного чи сувенірного характеру, та імітовані окремі елементи захисту справжніх банкнот;
 • банкноти, складені з частин від справжніх та підроблених банкнот;

До зношених монет належать:

 • монети, які мають одну або більше з ознак пошкодження, які не перешкоджають без сумніву визначити справжність та номінал монети;
 • погнуті або деформовані таким чином, що унеможливлює їх машинний підрахунок;
 • із спотвореними та частково збереженими зображеннями аверсу та/або реверсу внаслідок тривалого перебування в обігу, впливу навколишнього середовища та/або дії води/хімічних речовин/вогню (утворення корозійних раковин, зміна кольору, оплавлення);

До банкнот, що мають ознаки значного зношення або пошкодження належать:

 • банкноти, пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води, вогню та/або з утраченими частинами (отворами), що зберегли цілу частину, площа якої не менше ніж 55% початкової площі банкноти
 • банкноти, розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові серійні номери, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти, банкноти, складені (склеєні) з двох суміжних частин різних банкнот одного номіналу та дизайну, якщо одна з частин має не менше ніж 50% початкової площі, а загальна площа цих частин становить не менше ніж 98% початкової площі банкноти, забруднення, плями, написи, відбитки штампів/печаток, крім штампів або написів про погашення "до обміну", "неплатіжна" (уключаючи видимі під дією ультрафіолетових променів) площею кожні понад 400 мм-2, колір яких контрастує з кольором навколишнього зображення або навколишньої незадрукованої ділянки банкноти (за винятком банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або тих, що мають характерне контурне забарвлення, яке може свідчити про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей);
 • банкноти, які внаслідок забруднення мають свічення під дією ультрафіолетових променів по всій площині банкноти (за винятком банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або тих, що мають характерне контурне забарвлення, яке може свідчити про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей);
 • банкноти, оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення оперативних заходів чи слідчих дій;
 • банкноти, склеєні з порушенням вимог, установлених підпунктом 4 пункту 8 розділу II Правил, що перешкоджає їх обробленню на автоматизованих системах оброблення банкнот.

Національний банк здійснює обмін справжніх банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, тільки банкам та юридичним особам, які використовують спецпристрій для зберігання цінностей, за умови надання ними відповідних документів щодо їх використання, а також документів правоохоронних органів чи суду щодо цих банкнот.

Гроші, які не підлягають обміну

Обміну не підлягають неплатіжні банкноти (монети). До неплатіжних банкнот належать:

 • справжні банкноти (монети), що у процесі обігу або неналежного зберігання набули ознак зношення та пошкодження, які не відповідають установленим Національним банком критеріям;
 • навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення банкноти;
 • банкноти (монети), які вилучені Національним банком з обігу;
 • зразки банкнот;
 • банкноти, погашені штампами або написами «до обміну», «неплатіжна»;
 • банкноти або монети, які мають одну або більше з таких ознак: механічні пошкодження (надрізані, з отворами, з видаленою частиною, розділені на частини), з повністю відсутніми зображеннями аверсу та/або реверсу.

Якщо банкноти (монети) вилучені Національним банком з обігу, вони підлягають обміну за умови, що вони за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку, мають ознаки зношення чи пошкодження, які не перешкоджають без сумніву визначити справжність та номінал монет, належать до значно зношених банкнот.

Національний банк не відшкодовує підроблені та неплатіжні банкноти (монети).

Порядок повернення та обміну пошкоджених банкнот

Для того, щоб обміняти пошкоджену банкноту, слід звернутися до будь-якого банку України із заявою про обмін банкноти. Обмін банкнот здійснюється безоплатно та без обмежень щодо сум та строків такої заміни.

Щодо порядку обміну банкнот, пошкоджених через дію хімічних речовин:

Національний банк приймає банкноти, які значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води, вогню та/або мають свічення під дією ультрафіолетових променів, деструкцію та обвуглення паперу на окремих ділянках або по всій площі банкноти, і площа яких під час приймання та оброблення може стати меншою, ніж 55% початкової площі банкноти, або внаслідок чого створилася цілісна група пошкоджених банкнот, яку неможливо розділити, а також, банкноти, забруднені хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, що впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров'я людини (такі банкноти приймаються лише за наявності документа про проведення дезінфекції та/або дезактивації банкнот).

Банк у присутності пред'явника банкнот обстежує зазначені банкноти та складає акт про обстеження значно пошкоджених банкнот у двох примірниках, до якого обов'язково додається фотографія (ксерокопія) значно пошкодженої банкноти та/або фотографії видів зверху і збоку значно пошкодженої групи банкнот; обмінює справжні банкноти, збережена площа цілої частини кожної з яких дорівнює або більше 55% початкової площі банкноти. Банкноти повертаються банком пред’явнику на його вимогу протягом шести місяців з дня їх прийняття для дослідження. Після закінчення цього строку та відсутності запиту Національний банк знищує неплатіжні банкноти (монети).

Щодо порядку вилучення сумнівних банкнот

Банк зобов’язаний вилучити та передати на дослідження до НБУ сумнівні банкноти та банкноти (монети) з дефектами виробника. Які банкноти є сумнівними:

 • заламіновані банкноти;
 • банкноти, розірвані (розрізані) на дві частини, на яких немає хоча б одного серійного номера, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти;
 • банкноти, розірвані (розрізані) на три або більше частин, уключаючи склеєні;
 • банкноти, пошкоджені під час надзвичайного режиму.

Національний банк за результатами досліджень оформляє акт, на підставі якого банкноти (монети) можуть бути визнані платіжними, з дефектами виробника, неплатіжними, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму чи підробленими.

Див. також