Направлення військовослужбовців, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право/підлягає направленню на лікування за кордон

Направленню для лікування за кордон з метою отримання медичної та/або реабілітаційної допомоги підлягають особи із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - захисники України). . Постановою КМУ від 14 жовтня 2022 року №1169 передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого постановою Уряду від 5 квітня 2022 року № 411, а саме обов’язковими умовами для перетинання державного кордону з метою лікування для визначеної категорії осіб є наявність висновку про необхідність направлення на лікування за кордон, а також повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії. Таке повідомлення надходить через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни, яка є членом Європейського Союзу, на безоплатній основі прийняти на лікування.

По-друге, саме рішення про направлення на лікування за кордон приймає Комісія Міністерства охорони здоров’я. Також, до рішення приймаються до уваги витрати з направлення громадянина України за кордон(включаються витрати на оплату вартості лікування, відшкодування вартості проїзду та повернення).

По-третє, на основі висновку військово-медичного закладу складають направлення на лікування за кордон. Тобто потрібно отримати даний висновок, для цього необхідно також звернутися з клопотанням у довільній формі до закладу з доданням документів про згоду на лікування, згоду на обробку персональних даних закладам охорони здоров’я, виписки з медичної карти хворого. Після отримання клопотання складається комісія, яка розглядає ймовірність прийняття рішення про направлення на лікування за кордон України.

Яка установа ініціює/здійснює направлення військовослужбовців Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні та/або реабілітації, про що складається клопотання щодо необхідності направлення захисника України для лікування за кордон (далі - клопотання) у довільній формі.

Як бути якщо захисник проходить лікування у цивільному медзакладі

У разі коли захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації у закладах охорони здоров’я, які не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони, клопотання надсилаються такими закладами охорони здоров’я до відповідних закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони (далі - військово-медичні заклади), з такими документами:

  • згода Захисника або його законного представника на лікування за кордоном (за умови наявності висновку про необхідність направлення на лікування за кордон та письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування) з обов’язковим наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
  • згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ.

Хто уповноважений на розгляд документів/прийняття рішення щодо необхідність/або про відсутність необхідності

Наказом керівника військово-медичного закладу утворюється консиліум, до складу якого повинні входити не менше п’яти лікарів, щонайменше два з яких є працівниками закладів охорони здоров’я, які надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу та не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони. Залучення таких працівників здійснюється за погодженням з керівником закладу охорони здоров’я, в якому вони працевлаштовані.

Строки розгляду документів та прийняття рішення

Консиліум протягом трьох календарних днів від дати надходження здійснює розгляд клопотання, за результатами якого приймає рішення.

У разі прийняття рішення про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон консиліум готує та підписує висновок за формою згідно з додатком 1 Порядку.

У разі прийняття рішення про відсутність необхідності направлення захисника України на лікування за кордон консиліум готує та підписує висновок за формою згідно з додатком 2 Порядку та інформує про таке рішення заклад охорони здоров’я, який надіслав відповідне клопотання.

Процедурні моменти після прийняття рішення про необхідність направлення на лікування за кордон

Надалі військово-медичний заклад формує та надсилає до Командування Медичних сил Збройних Сил (далі - Командування Медичних сил):

  • дозвіл керівника складової сил безпеки і оборони, до якого належить захисник України, на виїзд за кордон (крім закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міноборони);
  • перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність їх направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”;
  • висновки про необхідність направлення захисників України на лікування за кордон.

Командування Медичних сил після отримання документів та їх узагальнення надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів, зазначених у пункті 4 Порядку, та копіями дозволів на виїзд за кордон для захисників України, що підпорядковуються Міноборони.

У разі надходження до МОЗ не всіх документів, зазначених у пунктах 2 і 4 Порядку, МОЗ звертається до Командування Медичних сил з повідомленням про відсутність повного переліку документів та зазначенням назви відсутнього документа, необхідного змісту такого документа і пропонує усунути недоліки протягом чотирьох календарних днів після надходження повідомлення.

Зверніть увагу! Командування Медичних сил зобов’язане протягом чотирьох календарних днів від дати надходження листа подати до МОЗ повний перелік документів.

Важливо! У разі ненадходження у відповідний строк повного переліку документів без надання обґрунтованої пропозиції щодо продовження строку подання повного переліку документів лист-направлення залишається без розгляду.

Після надходження до МОЗ листа-направлення з повним переліком документів, зазначених у пункті 4 Порядку, МОЗ протягом двох робочих днів з дати реєстрації листа-направлення надсилає до МЗС запит з проханням підтвердити можливість надання на безоплатній основі медичних послуг іноземними закладами охорони здоров’я, які вже подали пропозиції щодо прийняття на лікування захисників України (далі -запит).

Разом із запитом МОЗ надсилає до МЗС перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність їх направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”.

МЗС через закордонні дипломатичні установи України протягом 10 календарних днів надсилає МОЗ лист, що підтверджує готовність закладів охорони здоров’я іноземних держав на безоплатній основі прийняти на лікування конкретних захисників України з надісланого переліку.

Хто має право супроводжувати військовослужбовців за кордоном

Супровід захисників України під час лікування у закладі охорони здоров’я відповідної держави перебування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України.

Корисні посилання

Див. також