Направлення військовослужбовців, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Хто має право/підлягає направленню на лікування за кордон

Направленню для лікування за кордон з метою отримання медичної та/або реабілітаційної допомоги підлягають особи із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - захисники України), за умови наявності висновку про необхідність направлення на лікування за кордон та повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни - члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності іноземного закладу охорони здоров’я на безоплатній основі прийняти на лікування,

Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, в якому захисник України перебуває на лікуванні та/або реабілітації, і підписується керівником закладу охорони здоров’я та лікуючим лікарем, або уповноваженою на прийняття відповідних рішень особою після чого відповідним закладом охорони здоров’я ініціюється направлення захисників України на лікування за кордон.

Порядок направлення на лікування за кордон

Процедура направлення військовослужбовців, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон визначена Порядком направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року №411 (далі – Порядок):

заклади охорони здоров'я, у яких захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації, з метою організації направлення на лікування  готують:

  1. згоду захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
  2. згоду на обробку та передачу персональних даних іноземним закладам охорони здоров’я відповідно до законодавства у довільній формі;
  3. виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  4. висновок про необхідність направлення на лікування за кордон із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я” згідно з додатком до Порядку.

Далі зазначені документи заклад охорони надсилає до державного органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони, в якому проходять службу захисник України разом із переліком захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність направлення на лікування за кордон.

державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони в якому проходять службу захисник України (ДПС, СБУ, ДСНС, Нацгвардія тощо), після узагальнення інформації, отриманої від закладу охорони здоров’я, протягом трьох календарних днів надсилає на розгляд Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) в електронній формі лист-направлення з копіями документів, зазначених у пункті 4 Порядку, та готує дозволи на виїзд за кордон для захисників України.

МОЗ листом інформує Командування Медичних сил Збройних Сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, який надав інформацію про захисників України, Адміністрацію Держприкордонслужби та Міністерство закордонних справ України (далі – МЗС) про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких іноземні заклади охорони здоров’я можуть прийняти на лікування за кордоном.

Інформування здійснюється протягом семи календарних днів з дня отримання повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни - члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності іноземного закладу охорони здоров’я на безоплатній основі прийняти на лікування.

У разі коли у МОЗ відсутні повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій про готовність конкретної країни - члена Європейського Союзу на безоплатній основі прийняти на лікування та/або пропозиції іноземних закладів охорони здоров’я на безоплатній основі прийняти на лікування конкретного захисника України з надісланого переліку, МОЗ та МЗС вживають заходів до пошуку відповідних закладів охорони здоров’я іноземних держав.

Транспортування захисників України

Транспортування захисників України згідно з переліком захисників України, яких іноземні заклади охорони здоров’я можуть прийняти на лікування за кордоном, до державного кордону організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до іноземних закладів охорони здоров’я здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

Час перебування захисника України на лікуванні за кордоном

Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд.

Хто має право супроводжувати військовослужбовців за кордоном

Супровід захисників України під час лікування у закладі охорони здоров’я відповідної держави перебування та повернення захисників України після завершення лікування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України за сприяння МОЗ, Міноборони, представників Європейського Союзу, волонтерських організацій і громад закордонних українців.

Витрати, пов’язані з направленням захисників України на лікування за кордон, здійснюються за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

Корисні посилання

Див. також