Надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

  1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-І\/;
  2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-І\/;
  3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ;
  4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя” від 21.12.2007 року № 11.

Що таке повна цивільна дієздатність?

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання (ч. 1 ст. 30 Цивільного кодексу України).

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) (ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України).

Що таке “емансипація”?

“Емансипація” це термін, який означає надання фізичній особі повного обсягу цивільної дієздатності до досягнення нею повноліття, тобто звільнення особи від опіки та піклування з боку батьків або інших уповноважених осіб.

Набуття повної цивільної дієздатності

ч. 2 ст. 34 Цивільного кодексу України визначено, що у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності. Момент набуття повної цивільної дієздатності — реєстрація шлюбу. Шлюбний вік для чоловіків і жінок встановлений у вісімнадцять років (ч. 1 ст. 22 Сімейного кодексу України). Однак за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу України).

Надання права на укладення шлюбу відоме під назвою “диспенсація”.

Підстави надання повної цивільної дієздатності

При цьому слід звернути увагу, що відповідність неповнолітньої особи зазначеним вимогам ще не означає, що повна цивільна дієздатність буде надана даній особі. Повна цивільна дієздатність виникає з моменту прийняття рішення уповноваженими на те законом органами.

Чи зберігається повна цивільна дієздатність у разі припинення обставин, які були підставами для її набуття?

п. 2,3 ч. 2 ст. 34 Цивільного кодексу України зазначає, що у разі припинення шлюбу або визнання його недійсним (лише у разі якщо це не пов'язано з протиправною поведінкою неповнолітньої особи), набута неповнолітньою особою повна цивільна дієздатність зберігається.
У ч. 5 ст. 35 Цивільного кодексу України зазначено, що у разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.


Порядок надання повної цивільної дієздатності

Куди звертатись?

  • Для надання повної цивільної дієздатності неповнолітній звертається із заявою до органу опіки та піклування за місцем свого проживання. Саме по собі укладення трудового договору чи реєстрація підприємницької діяльності не надає повної цивільної дієздатності. Це є підставою для звернення у відповідні органи.

Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування лише у разі наявності письмової згоди обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника (ч. 2 ст. 35 Цивільного кодексу України).

  • Відсутність письмової згоди хоча б одного з батьків (усиновлювачів) створює для неповнолітнього можливість надання повної цивільної дієздатності лише в судовому порядку (ч. 2 ст. 35 Цивільного кодексу України).

Судовий порядок надання повної цивільної дієздатності

Питання про надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності розглядаються в безспірному порядку, тобто в порядку окремого провадження (ст.301-304 Цивільного процесуального кодексу України).

У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану (стаття 302 Цивільного процесуального кодексу України). Зразок заяви про надання повної цивільної дієздатності.

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування. Участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи є обов’язковою. (стаття 303 Цивільного процесуального кодексу України).

Суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника.

Моментом надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є момент набрання рішенням суду законної сили.

Після набрання законної сили рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності надсилається органу опіки та піклування. Це рішення є підставою для зняття піклування органами опіки і піклування. Повна цивільна дієздатність, надана неповнолітній фізичній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, поширюється на усі цивільні права і обов'язки (ст. 35 Цивільного кодексу України).

Водночас слід звернути увагу на те, що в окремих, виключних випадках, закон пов'язує набуття деяких цивільних прав та обов'язків з досягненням певного віку, тому навіть надання повної цивільної дієздатності для їх реалізації недостатньо. Наприклад, право на створення фермерського господарства має громадянин, який досяг 18 років (ч. 1 ст. 5 Закону України "Про фермерське господарство").