Кредитна спілка та її відмінності від банку

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Основні поняття

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Виключним видом діяльності кредитної спілки є надання фінансових послуг, передбачених ст. 1 Закону України "Про кредитні спілки".
Всі, або частина учасників кредитної спілки, розміщують гроші на банківських депозитах, і якщо комусь із них знадобляться кошти, він отримує їх. А коли приходить час повертати гроші, позичальник робить це з відсотками. Крім цього, учасники систематично повинні робити внески, визначені Статутом кредитної спілки.

Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. (частини 1 ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Учасниками банку можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважені ним органи.

Членство у кредитній спілці

Згідно з частиною 1 статті 10 Закону України "Про кредитні спілки" членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства з повною цивільною дієздатністю, які постійно проживають на території України і об'єднані хоча б за однією з наступних ознак:

 • мають спільне місце роботи чи навчання;
 • належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації;
 • проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які:

 • визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
 • відбувають покарання у вигляді позбавлення волі;
 • мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Прийняття до кредитної спілки та виключення з її складу провадяться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення членства у зв'язку із смертю особи або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним статуту кредитної спілки. (ч. 3 ст. 10 Закону України "Про кредитні спілки"). Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. (ч. 5 ст. 10 Закону України "Про кредитні спілки").

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором. (ч. 7 ст. 10 Закону України "Про кредитні спілки")

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. (ч. 8 ст. 10 Закону України "Про кредитні спілки")

Майно кредитної спілки

Майно кредитної спілки формується за рахунок:

 • вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки);
 • плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;
 • доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;
 • грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 • інших надходжень, не заборонених законодавством.

Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та свого статуту.

Відмінності між банком та кредитною спілкою

Критерії Банк Кредитна спілка
Засновники (акціонери) Банки мають окремо клієнтів та акціонерів Клієнти спілки і є акціонерами ( згідно зі ст. 5 Закону України "Про кредитні спілки" кількість акціонерів має бути не менше 50 осіб)
Клієнти Необмежене коло клієнтів Обмежене коло ( клієнтами є тільки ті, що входять до спілки)
Пай в загальному капіталі Акції банку мають певну вартість і можуть бути проданими на фінансовому ринку Пай не може бути проданим
Управління Акціонери банку мають певну кількість голосів, що пропорційна кількості акцій ( якими володіють акціонери) Члени КС мають по 1 голосу незалежно від внесеного паю та рівні права при прийнятті рішень
Послуги Широкий спектр фінансово – кредитних та інших послуг Специфічні потреби своїх членів
Наявність Фонду гарантування вкладів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб діє із 2001 року (відшкодування у разі банкрутства банку) Немає
Надійність/Дохідність Пропонують високу надійність Пропонують вищу дохідність, але у разі банкрутства, особа втрачає всі вкладення
Можливість відступати право вимоги за кредитним договором Мають право переуступати або продавати третім особам видані кредити Не можуть відступати право вимоги за кредитним договором, в тому числі колекторським фірмам

Див. також: