Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Органи та установи, які здійснюють нагляд

Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років (пункт 103 Порядку).

Облік усиновлених дітей, які проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їх прав здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва України за дорученням Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС) до досягнення дітьми вісімнадцяти років (абзац 2 пункту 103 Порядку).

У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини не проводиться (абзац 3 пункту 103 Порядку).

Порядок та способи здійснення нагляду

Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання, а в подальшому - один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років (пункт 104 Порядку).

Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірки складається звіт в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині (абзац 2 пункту 104 Порядку).

Відомості про усиновлену дитину та інформація про результати нагляду за умовами її проживання і виховання заносяться до Книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд (абзац 4 пункту 104 Порядку).

У разі виявлення фактів порушення прав дитини служба у справах дітей протягом місяця вживає заходів щодо їх усунення (пункт 105 Порядку).

Якщо протягом місяця не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради за клопотанням служби у справах дітей звертається до суду з позовом про скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним або позбавлення усиновлювачів батьківських прав.

Про зміну місця проживання усиновлювачів та дитини служба у справах дітей протягом місяця письмово повідомляє службу у справах дітей за місцем її нового проживання для організації нагляду за умовами проживання і виховання дитини.

До повідомлення додається копія рішення суду про усиновлення дитини, копії звітів про результати перевірок умов проживання усиновленої дитини (пункт 106 Порядку).

Порядок здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України

Для забезпечення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, Міністерство соціальної політики України протягом місяця від дня надходження рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України, копію паспорта іноземця або іншого документа, що посвідчує особу (у чотирьох примірниках);
 • висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами (у трьох примірниках);
 • зобов’язання заявника нотаріально засвідчене адресоване Мінсоцполітики та консульській установі чи дипломатичному представництву України щодо:
 1. взяття дитини на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, його адреси) протягом місяця після її в’їзду до країни проживання;
 2. права усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;
 3. подання консульській установі чи дипломатичному представництву України не менше як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною 18 років звіту про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини за формою згідно з додатком 5;
 4. надання можливості представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;
 5. повідомлення консульській установі чи дипломатичному представництву України про зміну місця проживання усиновленої дитини;
 6. повідомлення протягом 20 робочих днів консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;
 • виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання та обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років;
 • копію рішення суду про усиновлення дитини (пункт 33 Порядку).

На підставі рішень суду, рішень консульських установ чи дипломатичних представництв України про усиновлення дитини МЗС реєструє усиновлених дітей, які проживають за межами України.

МЗС у місячний строк після надходження документів від Мінсоцполітики надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо взяття дитини на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Під час взяття на консульський облік усиновленої дитини відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надають усиновлювачам зразок звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини, який подається усиновлювачами, і графік подання звітів усиновлювачами до досягнення дитиною вісімнадцяти років (пункт 110 Порядку).

Усиновлювачі, які під час воєнного стану тимчасово перемістилися (евакуювалися) до іншої адміністративно-територіальної одиниці України, зобов’язані повідомляти про це службі у справах дітей за місцем свого тимчасового переміщення (евакуації) для здійснення нею нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини.

Усиновлювачі, які тимчасово перемістилися (евакуювалися) за межі України, зобов’язані повідомляти про це консульській установі для забезпечення нею:

 • інформування про такі випадки Нацсоцслужби протягом трьох робочих днів після отримання відповідного повідомлення від усиновлювача;
 • здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини(пункт 135 Порядку).

Заходи, якими забезпечується здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України:

 1. Проведення співбесіди з усиновлювачами під час взяття на консульський облік усиновленої дитини;
 2. відвідування родини усиновлювачів та усиновлених дітей, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва України;
 3. проведення аналізу отриманих звітів про умови виховання і стан здоров’я усиновлених дітей, що надійшли від усиновлювачів;
 4. проведення аналізу отриманої інформації про умови виховання і стан здоров’я усиновленої дитини, що надійшла від компетентного органу країни проживання;
 5. спілкування за допомогою засобів зв’язку з усиновлювачами та усиновленою дитиною щодо умов виховання і стану здоров’я усиновленої дитини, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва (пункт 109 Порядку).

Заходи за результатами виявлення порушення прав усиновлених дітей, які проживають за межами України

Консульська установа чи дипломатичне представництво України, яким стало відомо про факти порушення прав усиновленої дитини, передання її на виховання іншим особам, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, нещасні випадки з усиновленою дитиною, вживають разом з компетентними органами країни перебування невідкладних заходів до захисту її прав та перевірки умов проживання та виховання (пункт 112 Порядку).

У разі коли не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, консульська установа чи дипломатичне представництво України за місцем проживання усиновленої дитини в межах своїх повноважень сприяє вирішенню питання про скасування усиновлення або визнання його недійсним.

Відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надсилає до МЗС в копії та до Мінсоцполітики оригінали таких документів:

 • висновок про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідність його інтересам дитини (дітей);
 • копію паспорта громадянина України, копію паспорта іноземця та копію паспорта громадянина України усиновленої дитини;
 • нотаріально засвідчену заяву усиновлювачів про скасування усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • нотаріально засвідчену заяву усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним, а також збереження її прізвища, ім’я та по батькові, які дитина одержала у зв’язку з усиновленням, або відновлення її прізвища, ім’я та по батькові, які вона мала до усиновлення (пункт 113 Порядку).

Після скасування усиновлення або визнання його недійсним відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України сприяє поверненню дитини в Україну.

Подальше влаштування такої дитини здійснює служба у справах дітей за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Корисні посилання

Див. також