Заповідальна дієздатність неповнолітніх

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Хто така малолітня та неповнолітня особа

Заповідальна дієздатність неповнолітніх - це реалізація права на спадкування особами, які не досягли повноліття (вісімнадцяти років).

Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років - малолітня особа (ч.1 ст. 31 Цивільного кодексу України).

Фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років - неповнолітня особа (ч. 1 ст. 32 Цивільного кодексу України).

Згідно ст. 1234 Цивільного кодексу України право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, право на заповіт здійснюється особисто, вчинення заповіту через представників не допускається. Стаття 34 Цивільного кодексу України зазначає, що повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). Але є винятки.

Zrzok prezentacії 9.jpg

Способи набуття повної цивільної дієздатності неповнолітніми:

  1. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття. Момент набуття повної цивільної дієздатності — реєстрація шлюбу. Шлюбний вік для чоловіків і жінок встановлений у вісімнадцять років. Однак за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття або визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.
  2.  Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, або бажає займатися підприємницькою діяльністю, за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або рішення органу опіки та піклування, така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. У разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.
  3. Також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. (ч. 1 ст. 35 Цивільного кодексу України)

Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов'язки. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують заповіти дієздатних фізичних осіб, складені відповідно до вимог законодавства України і особисто подані ними нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, а також забезпечують державну реєстрацію заповітів у Спадковому реєстрі відповідно до Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України 11 травня 2011 р. № 491. Посвідчення заповіту через представника, а також одного заповіту від імені кількох осіб не допускається. При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається (стаття 56 Закону України "Про нотаріат").

Отже, неповнолітні, за винятком тих, які за  законом набули повної дієздатності до повноліття, права заповісти не мають.

Порядок надання повної цивільної дієздатності

Судовий порядок3.jpg

Питання про надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності розглядаються в безспірному порядку, тобто в порядку окремого провадження (ст. 301-304 Цивільного процесуального кодексу України).

У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану.

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування. Участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи є обов’язковою.

Суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника.

Зразок заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Дивись також "Надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім"

Судова практика