Експертиза безпеки життєдіяльності

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття експертизи безпеки життєдіяльності

Експертиза з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці (Експертиза безпеки життєдіяльності) – є підвидом інженерно-технічної експертизи та проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Предмет експертизи - фактичні дані про нещасний випадок, про стан умов праці чи іншої діяльності, про обставини виникнення небезпечного фактору, про умови, що призвели до настання нещасного випадку і ін., які мають значення для вирішення справи, досліджуються і встановлюються на основі спеціальних експертних знань в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці.

Об’єкт експертизи - матеріальні і матеріалізовані об’єкти, що містять інформацію про досліджувану подію (механізми,обладнання, джерела інформації, які зібрані в установленому процесуальному порядку, містяться в матеріалах спеціального розслідування події, матеріалах справи, наданих для експертного дослідження). Для вирішення завдань експертизи можуть підлягати дослідженню фактичні дані про обставини інших подій, пов’язаних з нещасним випадком, або які мають певне відношення до поставлених питань.

Експертиза призначається судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Права, обов'язки, відповідальність експертів, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Основні завдання експертизи безпеки життєдіяльності

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 • Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?
 • У справному чи стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?
 • Відповідно чи до вимог нормативних актів з охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 • Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці кошти належним чином випробувані?
 • Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
 • Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т.д.)?
 • Чи відповідає організація робіт на даному виробничому ділянці вимогам охорони праці?
 • Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 • Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 • Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?
 • Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?
 • Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 • Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 • Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 • На яке особа покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 • Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?
 • Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
 • Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?

Перелік дослідних установ

 1. Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України дія яких поширюється на:

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз

 • Дніпропетровська і Запорізька області

Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз

 • Донецька і Луганська області

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

 • м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області

Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз

 • Автономна Республіка Крим

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз

 • Волинська, Закарпатська, Львівська та Рівненська області

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз

 • Миколаївська, Одеська та Херсонська області

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса

 • Сумська, Полтавська, Харківська області та м. Севастополь
 • Зона обслуговування поширюється на всі регіони.
 1. Відповідні НДЕКЦ при Міністерстві внутрішніх справ України в областях
 2. Незалежні експерти

Терміни проведення експертиз

Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

У разі значного завантаження експерта та знаходження в нього на виконанні одночасно понад десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, вказані терміни можуть бути переглянуті або встановлені додатково з урахуванням необхідного реального часу на їх виконання.