Договір перевезення пасажира та багажу

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Valentyna.nykonchuk.

Нормативна база

Поняття «договір перевезення пасажира та багажу»

Договір перевезення пасажира та багажу – це домовленість двох сторін, за якою одна сторона (перевізник) зобов’язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу – також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу – також за його провезення (частина перша статті 910 Цивільного кодексу України).

Істотні умови та форма договору

Предмет: послуга з доставки пасажирів та багажу до пункту призначення.
Ціна: провізна плата у розмірі, що визначається за домовленістю сторін, якщо інше не встановлене законом або іншим нормативним актом. Якщо розмір провізної плати не визначений, стягується розумна плата.
Строк перевезення: встановлюється договором, якщо інший строк не встановлений транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а в разі відсутності таких строків - у розумний строк.

Форма договору: усна або письмова форма

Важливо! Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею відповідного квитка та багажної квитанції, форми яких встановлюються відповідними актами:

Типові форми квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 травня 2006 року № 503;
Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 30 травня 2013 року № 331/137;
Форми авіаквитка.

Квиток

Сторони договору

Перевізник – юридична або фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з надання транспортних послуг і має відповідну ліцензію.

Пасажир – фізична або юридична особа.

Права та обов’язки сторін

Сторони Права Обов’язки
Перевізник
 • вимагати оплати від пасажира за проїзд та провоз багажу;
 • вимагати дотримання пасажиром правил перевезень
 • вчасно надати для перевезення справний технічно й відповідним чином обладнаний транспортний засіб;
 • забезпечити безпечні умови перевезення пасажирів;
 • вчасно доставити пасажирів і багаж у місце призначення відповідно до договору та видати багаж осіб, що має право на його одержання;
 • виконати інші обов’язки відповідно до договору та закону.
Пасажир
 • одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним квитком;
 • провозити з особою безоплатно одну дитину віком до 6 років без права зайняття нею окремого місця;
 • купувати для дітей віком від 6 до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною;
 • перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах встановлених норм;
 • зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів (квитка) не більше ніж на 10 діб, а в разі хвороби - на весь час хвороби;
 • відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість квитка - залежно від строку здавання квитка;
 • отримувати повну та своєчасну інформацію про час та місце відправлення транспортного засобу за вказаним у транспортному документі (квитку) маршрутом та інші права.
 • сплатити плату за проїзд та багажу;
 • дотримуватись правил перевезення;
 • виконати інші обов’язки відповідно до договору, закону

Відповідальність перевізника

За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запізнення у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник сплачує пасажирові штраф, у розмірі, встановленому за домовленістю сторін відповідними нормативно-правовими актами, якщо перевізник не доведе, що ці порушення сталися внаслідок непереборної сили, усунення несправності транспортного засобу, яка загрожувала життю або здоров’ю пасажирів, чи інших обставин, що не залежали від перевізника.
У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний повернути пасажиру провізну плату.
Якщо поїздка пасажира з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспортного засобу, який доставив його у цей пункт, перевізник зобов'язаний відшкодувати пасажирові завдані збитки.

Перевізник відповідає за збереження багажу з моменту прийняття його до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження багажу сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення багажу у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Пасажиру необхідно знати

Вид транспорту Корисна інформація
Автобус1 У разі виходу з ладу автобуса (припинення перевезення через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події) приміського чи міжміського сполучення водій здійснює пересадку пасажирів на інший автобус, а також повертається повна (приміський маршрут) або невикористана (міжміський маршрут) вартість квитка.

У разі виходу з ладу автобуса, що здійснює перевезення на маршруті міського сполучення, автомобільний перевізник повертає пасажирові повну вартість квитка і подальший проїзд пасажир оплачує самостійно. У разі коли такий автобус обладнаний автоматизованою системою обліку оплати проїзду, автомобільний перевізник забезпечує пересадку пасажира на інший автобус без повторної оплати вартості транспортних послуг.

На міжміських маршрутах не дозволяється перевозити дітей віком до 14 років без супроводження дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.
Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і більше автобусів здійснюється за умови супроводу уповноваженими підрозділами Національної поліції і тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.
Пасажир під час здавання багажу для перевезення має право оголосити його цінність, сплативши встановлену суму.
Особа, яка придбала квиток, має право на повернення його в касу до відправлення автобуса і виплату суми, що дорівнює повній вартості квитка, у разі:
 • відміни рейсу або відправлення автобуса із запізненням;
 • ненадання пасажиру місця, зазначеного у квитку (у разі відмови пасажира від іншого запропонованого місця);
 • надання для перевезення автобуса, клас якого нижчий, ніж зазначено у розкладі руху на автостанції.
Таксі1 Водій таксі має право відмовити у поїздці пасажирові, який перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушує громадський порядок, має при собі речі, заборонені для перевезення, може забруднити салон автомобіля.
Пасажир таксі має право, зокрема вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на стоянці; визначати шлях прямування до пункту призначення.
Залізничний транспорт2 Якщо проїзні документи пасажира після відправлення поїзда залишилися в особи, яка його проводжала, останній негайно, але не пізніше ніж через одну годину з моменту відправлення поїзда, повинен пред'явити їх начальнику станції (вокзалу), який коштом того, хто проводжає, дає телеграму (телефонограму) начальнику поїзда. На підставі телеграми начальником поїзда оформляються проїзні документи на весь шлях прямування.
Одна особа має право придбати за одним зверненням до каси до 9 проїзних документів уключно незалежно від напрямків та проїзні документи на зворотний проїзд чи на проїзд з пункту пересадки до них, крім випадків групового перевезення.
Загублені та викрадені проїзні документи не поновлюються.

Поновлення пошкоджених проїзних документів здійснюється у квиткових касах за поданням паспорта пасажира та письмової заяви пасажира. На зворотному боці поновленого проїзного документа наноситься відмітка «Поновлений» та зазначаються дата, підпис, прізвище та ініціали касира.

Квиток вважається дійсним, якщо пасажир не зміг виїхати поїздом, указаним у проїзному документі, унаслідок хвороби чи нещасного випадку і пред'явив проїзний документ разом з довідкою лікувального закладу не пізніше 10 діб після одужання. У цих випадках нова поїздка може бути оформлена протягом однієї доби після поставлення відмітки про продовження дійсності квитка.
У вагонах поїздів куріння тютюнових виробів, а також азартні ігри забороняються забороняється.
Літак3 У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром перевізник за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати перевізник у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, перевізник, який видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість.

Перевізник має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством перевізника (його агента). У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.

Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення повітряним транспортом за умови, що строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності - 32 тижнів.

Умови перевезення вагітних жінок встановлюються правилами авіаперевізника.

Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, перевізник має виплатити їм компенсацію у таких розмірах:

250 євро - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;
400 євро - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

Додатково: Пам’ятка для пасажирів літаків

Див. також