Договір між подружжям, яке розлучається

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні відомості

Як вбачається зі статті 64 Сімейного кодексу України, дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
До договорів подружжя, що знайшли своє безпосереднє закріплення в законодавстві, належать:

  • договори дружини та чоловіка щодо їхнього майна;
  • договори дружини та чоловіка про надання взаємного утримання;
  • договори про утримання дітей.

Данні договори можуть бути закріпленні подружжям в єдиному договорі.

Істотні умови та порядок укладення договору між подружжям, яке розлучається

Подружжя має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Який розмір аліментів буде сплачувати той з батьків , хто не проживає разом з дитиною. Той з батьків, хто проживає з дитиною, у разі його ухилення від виконання договору зобов’язаний відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану другому з батьків.

Також у договорі подружжя може обумовити питання щодо поділу майна подружжя. Істотною умовою договору про поділ майна подружжя є предмет договору. Під час укладення договору необхідно встановити обсяг спільного нажитого майна, джерела його придбання та вартість. У договорі зазначається перелік майна, яке переходить в особисту приватну власність до кожного з подружжя, яким чином буде здійснюватися та оформлятися (у разі потреби) передача майна, терміни його передачі тощо. Договір між подружжям, що розлучається укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Ще одним пунктом договору подружжя може обумовити питання про надання утримання одному з них, у якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів.
Справа у суді про розірвання шлюбу буде спрощеною, оскільки буде вирішено питання щодо місця проживання, утримання малолітніх та неповнолітніх дітей, порядок поділу майна подружжя та інше. Умови цього правочину не можуть порушувати особисті та майнові права дитини, що встановлені законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами, які ратифіковані Верховною Радою України.
Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Підстави розірвання договору

Відповідно до частини першої статті 651 Цивільного кодексу України розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

Див. також