Державна реєстрація права власності на новозбудований житловий будинок

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Petro.habrivskyi.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування: 1) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюються з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 "Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану"

Нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану".

Важливо!

Перелік державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, якими в умовах воєнного стану проводиться дежавна реєстрація.

Набуття права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення такого майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації (частина статті 331 Цивільного кодексу України).

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (стаття 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

Документи, необхідні для реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

Відповідно до пункту 6 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі - Порядок), державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок може проводитися у разі, коли відомості про технічну інвентаризацію такого будинка, про прийняття його в експлуатацію та про присвоєння такому будинку адреси містяться в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (абзац восьмий пункту 30 Порядку).

Така заява формується суб’єкт надання адміністративної послуги (державний реєстратор, нотаріус, працівнику центру надання адміністративних послуг) за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника і надається на ознайомлення та проставлення підпису заявнику.

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи (нотаріально посвідчена довіреність; документ, що підтверджує повноваження законного представника тощо).

Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору).

ВАЖЛИВО! Відповідно до пункту 2 частини другої статті 18 Закону державні реєстратори зобов’язані надавати до відома заявників інформацію про перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав.

Строки та розмір адміністративного збору за державну реєстрацію права власності

Статтею 19 Закону встановлено, що державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Відповідно до статті 34 Закону за державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (268 грн.40 коп.).

За державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, стягується адміністративний збір у розмірі:

  • 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 684 грн) - у строк два робочі дні;
  • 2 прожиткових мінімума для працездатних осіб (5 368)- у строк один робочий день;
  • 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (13 420) - у строк 2 години.

Станом на сьогоднішній день (2023 рік) адміністративний збір стягується у розмірі 268 грн.40 коп., якщо державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Слід зазначити, що адміністративний збір сплачується за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У випадку надання даної послуги одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір стягується один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного, адміністративний збір стягується у повному обсязі з кожного із співвласників.

Адміністративний збір не повертається у разі відмови у проведенні реєстраційних дій, а у випадку відкликання заяви про державну реєстрацію прав адміністративний збір підлягає поверненню.

Отримання документа після проведення державної реєстрації

Після проведення державної реєстрації, суб’єкт надання адміністративної послуги (державний реєстратор, центр надання адміністративних послуг), надає заявнику - Витяг з державного реєстру  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію права власності, що підтверджує право власності на майно.

Див. також