Дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки; вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Редакція була затверджена Iryna.burcheniuk.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформація

01 липня 2021 року набирає чинності Закон України від 31 березня 2021 року № 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», у зв’язку із чим дозволяється відчуження, в тому числі дарування, раніше підмараторних земельних ділянок (земель сільськогосподарського призначення).  

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, НЕ є договором дарування.

Загальні поняття та зміст договору дарування викладені в правовій консультації "Договір дарування"

ВАЖЛИВО! При посвідченні договору дарування земельної ділянки  сільськогосподарського призначення нотаріус буде перевіряти дотримання вимог щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа (максимальний розмір - 100 гектарів на одну особу). Така перевірка здійснюється з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність таким вимогам, нотаріус відмовить у посвідченні угоди.

Форма договору дарування земельної ділянки

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (стаття 181 Цивільного кодексу України).

Як передбачено статтею 719 Цивільного кодексу України, договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Куди звернутись

Для укладення та посвідчення договору дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення необхідно звернутися до місцевого нотаріуса. Знайти державну нотаріальну контору або приватного нотаріуса для укладення договору можна за посиланням: https://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx.

Документи необхідні для укладення договору дарування

Для укладення договору дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення необхідно мати наступні документи (орієнтовний перелік):

 • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку (свідоцтво про право власності на земельну ділянку; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державний акт);
 • Витяг з Державного земельного кадастру;

Якщо договір укладається від імені особи представником за довіреністю, то окрім вказаних вище документів необхідно мати:

 • довіреність;
 • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків повіреного.

Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

УВАГА! Для відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення вона повинна мати кадастровий номер. Якщо кадастрового номеру земельна ділянка не має, то його необхідно присвоїти.

Дивись правову консультацію «Порядок отримання кадастрового номеру».

Сплата податків при оформленні договору дарування земельної ділянки

Відповідно до положень Податкового кодексу України, об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

У зв’язку з цим, договір дарування земельної ділянки НЕ обкладається податком (ставка дорівнює нулю):

 • родичу першого ступеня (діти, батьки, один із подружжя),
 • другого ступеня споріднення (онуки, дідусі/бабусі).

В іншому випадку в процесі дарування земельної ділянки (між фізичними особами-резидентами) дарунок обкладається ставкою 5% від вартості ділянки.

Фізична особа-резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

У разі якщо однією зі сторін договору дарування є фізична особа-нерезидент, то сплачується податок в розмірі 18% ПДФО. В свою чергу, у разі сплати ПДФО, з’являється зобов’язання сплати 1,5% військового збору від вартості оцінки. 

Для визначення суми податку, який підлягає сплаті, використовують експертну та нормативну оцінки землі. Згідно з роз’ясненнями ДФС України, для визначення розміру податку необхідно зробити експертну оцінку земельної ділянки, звернувшись до будь-якого сертифікованого оцінювача (або ж організації).

З Державним реєстром оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та орієнтовними зразками заяв можна ознайомитися за посиланням: https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку

У статті 125 Земельного кодексу України визначено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Реєстрацію права власності на земельну ділянку здійснюють:

 • нотаріус;
 • інші державні реєстратори (виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, районних, районних у містах державних адміністрації), в тому числі через центри надання адміністративних послуг.

Перелік центрів надання адміністративних послуг - https://my.gov.ua/info/servicecenters.

Перелік необхідних документів:

 • заява встановленої форми;
 • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • засвідчена копія рішення про передачу земельної ділянки у власність;
 • витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (не обов'язково);
 • документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2021 року – 230 грн.).

Заява та документи розглядаються державним реєстратором протягом 5 робочих днів.

На підтвердження державної реєстрації права власності на землю державний реєстратор видає витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Розірвання договору дарування земельної ділянки

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо:

 • обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;
 • обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;
 • внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена
 • дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

Як визнати договір дарування земельної ділянки недійсним? Дивись правову консультацію "Визнання недійсним договору дарування земельної ділянки".