Грошова допомога особам, які проживають на деокупованих територіях, або евакуювалися з населених пунктів, де ведуться бойові дії

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Грошова допомога цивільному населенню - це разова виплата готівкових коштів особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, та особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони.

Грошова допомога надається цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (пункт 1 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 220 "Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні" (далі - Порядок).

Грошова допомога особам, які проживають на деокупованих територіях, або евакуювалися з населених пунктів де ведуться бойові дії.jpg

Хто має право на отримання допомоги

◆ Особи, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб (не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб");

◆ Особи, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841(абзац другий пункту 4 Порядку).

Увага! Грошова допомога не надається у разі отримання особою коштів, передбачених Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам". У разі встановлення зазначеного факту, така особа зобов’язана повернути грошову допомогу протягом 10 робочих днів з дня виявлення факту подвійного отримання коштів на поточний рахунок виконавчих органів сільських, селищних, міських рад/військових адміністрацій.

Детальніше див.: Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Перелік необхідних документів

Для отримання грошової допомоги особа пред’являє:

  1. документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності - єДокумент в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);
  2. документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  3. свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження) (абзац восьмий пункту 7 Порядку).

У разі відсутності у особи, якій надається грошова допомога, відповідних документів її особу моужть підтвердити дві інші особи, які в свою чергу мають пред'явити аналогічні документи.

Хто виплачує допомогу

Грошова допомога виплачується:

▶ виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - мешканцям відповідної деокупованої територіальної громади протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів;

▶ АТ "Укрпошта" - особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі (абзац п'ятий пункту 7 Порядку).

Розмір допомоги

Грошова допомога виплачується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями та АТ "Укрпошта" у таких розмірах:

  • 3000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2000 гривень - для інших осіб.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Див. також