Встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Ivanenko.yuliia.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Предмет доказування

  • факт володіння будівлею, але не право власності;
  • факт реєстрації будівлі, яка відбулась у минулому, у відповідних державних органах на заявника;
  • наявність відмови у видачі належного документа або відсутність можливості його відновлення;
  • відсутність спору про право власності на будівлю;
  • втрата заявником документа про володіння будівлею;
  • мета встановлення юридичного факту.

Перелік необхідних доказів (основних):

  • докази, які свідчать про втрату заявником документів, що підстверджуюсь право власності на будівлю;
  • довідка про те, що заявник звертався в житлові органи, та йому відмовлено в реєстрації будівлі із зазначенням причин відмови;
  • докази, які підтверджують наявність даного факту (рішення сільської, селищної ради про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, для ведення селянського господарства, для ведення особистого підсобного господарства, акт про перенесення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), державний акт про право власності на землю, документ про погодження будівництва житлового будинку або прибудови, довідка ЖЕК, сільських, селищних рад про проживання, володіння будівлею, зобов'язання за банківською позикою, інвентаризаційні документи, якщо в їх тексті є точне посилання на наявність у власника оформленого документа на право володіння будівлею, платіжні документи про сплату земельної ренти та податків на ці будівлі, страхові поліси тощо).

Заявником є зацікавлена особа.

Порядок подання заяви про встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності

Встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності розглядається в порядку окремого провадження. Заявнику потрібно врахувати, що заява повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, так і вимогам щодо їх змісту. Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує даний факт, якими доказами цей факт підтверджується або до заяви не приєднано довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків. У разі невиконання цих вказівок заява вважається неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє мотивовану ухвалу.

Якщо буде виявлено, що встановлення підвідомчого судові факту пов'язане з вирішенням спору про право, суд відмовляє в прийнятті заяви до розгляду в порядку окремого провадження, а якщо це буде виявлено під час розгляду справи, залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, можуть бути порушені в суді за заявами як безпосередньо заінтересованому у цьому осіб, так і інших громадян та організацій, коли за законом вони вправі звернутися до суду в інтересах інших осіб.

При подачі однією особою заяв про встановлення декількох фактів, що мають юридичне значення, всі ці заяви можуть бути об'єднані і розглянуті судом в одному провадженні. Інші вимоги не можуть розглядатись у провадженні про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Факт володіння громадянином жилим будинком на праві власності встановлюється судом, якщо у заявника був правовстановлюючий документ на цей будинок, але його втрачено і немає можливості підтвердити наявність права власності не в судовому порядку. В таких справах заявник має подати докази про відсутність можливості одержання чи відновлення відповідного документа про право власності та про те, що на підставі цього документа жилий будинок належав йому на праві власності.

Заяви про встановлення факту володіння будинком на праві власності не підлягають розгляду в порядку окремого провадження, якщо будівництво не було закінчено і будинок не був прийнятий в експлуатацію або його збудовано самовільно чи зареєстровано за іншою особою.

Особливості рішення суду

Рішення суду про встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності не замінює собою документів, що видають відповідні органи, а є лише підставою для їх одержання.

Рішення про встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності яке набрало законної сили, є обов'язковим для органів, які реєструють такі факти або оформлюють права, що виникають у зв'язку із встановленим судом фактом.