Внесення змін до актового запису цивільного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Хто має право звернутися

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Звертаємо вашу увагу, що навіть за таких умов відділи державної реєстрації актів цивільного стану ПРАЦЮЮТЬ у штатному режимі, крім міст/районів, де такої можливості немає у зв'язку з веденням активних бойових дій.

Внесення змін до актових записів цивільного стану здійснюється ВИКЛЮЧНО за місцем зберігання першого примірника відповідного актового запису.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється ВИКЛЮЧНО за місцем зберігання відповідного актового запису.

У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюється відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 14 розділу ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 року № 66 "Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану" визначено, що в умовах воєнного стану до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин з проведення державної реєстрації актів цивільного стану закордонними дипломатичними установами України визначені Міністерством закордонних справ закордонні дипломатичні установи України:

 • проводять державну реєстрацію актів цивільного стану, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх, повторно видають свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та видають витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану) з використанням зазначеного Реєстру як органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють його ведення;
 • здійснюють надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадянам України незалежно від місця їх проживання (перебування).

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

 • особою, щодо якої складено актовий запис;
 • одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
 • піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
 • опікуном недієздатної особи;
 • спадкоємцем померлого;
 • представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (частина друга статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану").
Увага!

Внесення змін до актових записів цивільного стану не дозволяється за заявою представника осіб, у тому числі представника, повноваження якого ґрунтуються на нотаріально посвідченій довіреності, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 126 Сімейного кодексу України.

Куди звернутися

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі – відділ державної реєстрації актів цивільного стану) за місцем проживання заявника, а у випадках зміни прізвища особи – за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб (крім випадків, коли актовий запис про шлюб складено дипломатичним представництвом або консульською установою України) (пункт 2.1 розділу II Правил).

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщенні особи подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Вартість

За видачу свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зміною актових записів цивільного стану сплачується державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (34 копійки станом на 01 січня 2022 року) відповідно до підпункту «д» пункту 5 статті 3 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито".

Важливо!!! Якщо зміни до актових записів про народження вносяться у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану, то громадяни звільняються від сплати державного мита за видачу свідоцтва про народження (пункт 13 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").

Перелік та зразки необхідних документів

Для внесення змін до актового запису цивільного стану особа повинна подати:

 1. заяву встановленої форми;
 2. свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
 3. інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 2.6 розділу IІ Правил).

Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання (пункт 2.2 розділу IІ Правил).

Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку (абзац третій пункту 1.5 розділу I Правил).

Важливо! Для зручності громадян та уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Міністерством юстиції України запроваджено вебпортал "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", завдяки якому можна подати документи до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.

Зареєструвавшись на вебпорталі, Користувач може:

- подати заяви щодо державної реєстрації актів цивільного cтану, заяви про повторну видачу свідоцтв та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, заяви про внесення змін, доповнень, анулювання та поновлення актового запису цивільного стану;

- здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати і часу;

- здійснити необхідну оплату державного мита чи платних послуг;

- отримати консультацію працівників відділ державної реєстрації актів цивільного стану щодо надісланих через Веб-портал заяв або звернень.

Прийняття рішення про внесення змін до актового запису цивільного стану

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2 до Правил.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

Строк розгляду питання

Питання про внесення змін до актового запису цивільного стану розглядається у 3-місячний строк з дня подання відповідної заяви. За наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці (пункт 1.10 розділу I Правил).

Оскарження відмови про внесення змін в судовому порядку

До якого суду звернутися

Адміністративний позов про оскарження відмови відділу державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актового запису, оформлений відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, подається в порядку адміністративного судочинства до Окружного адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) цієї особи позивача, або за місцезнаходженням відповідача.

Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Вартість

За подання адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (1211.20 грн. - станом на 01 січня 2024 року).

Пільги щодо сплати судового збору визначені статтями 5, 8 Закону України "Про судовий збір".

Строки розгляду справи судом

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті (стаття 193 Кодексу адміністративного судочинства України).

Див. також